DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2014.21.44513

ПАВЛО ГНАТОВИЧ ЖИТЕЦЬКИЙ І РОЗВИТОК ГУМАНІТАРНОЇ ДУМКИ XIX СТОЛІТТЯ

Ірина Анатоліївна Синиця

Анотація


Стаття присвячена одному з питань історії російського й українського мовознавства, а саме актуалізації наукової спадщини П. Г. Житецького, його ролі в розробці теоретичних основ вивчення близькоспоріднених мов у цілому та сучасної русистики й україністики. На формування наукових поглядів Житецького серйозно вплинули ідеї В. фон Гумбольдта. Близькою П. Г. Житецькому стала концепція спорідненості російської та української мов М. О. Максимовича. Важливе значення для становлення поглядів ученого мала ідея І. І. Срезневського про необхідність вивчення мови в тісному зв’язку з історією народу, її діалектів і сучасного стану. На формування світогляду Житецького також вплинули ідеї та дослідження О. М. Пипіна, І. Я. Франка, О. О. Шахматова. У 1877 р за «Нарис звукової історії малоруського наріччя», де вперше було висвітлено питання історичної фонетики української мови, П. Г. Житецький був удостоєний Уваровської премії Російської академії наук. Аналізу праць П. Г. Житецького присвячено статті О. О. Потебні, І. В. Ягича, В. М. Перетц і багатьох інших сучасників ученого.


Ключові слова


П. Г. Житецький; історія мовознавства; російська мова; українська мова; національна культура

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bіlodіd І. K. Kijevo-Mogiljans’ka akademіja v іstorії skhіdnoslov’jans’kyh lіteraturnyh mov : narysy z іstorії lіteraturnoї movy / І. K. Bіlodіd. — K. : Nauk. dumka, 1979. — 200 s.

Brіcyna O. І. Pytannja ukraїns’kogo pravopysu u visvіtlennі P. І. Zhitec’kogo / O. І. Brіcyna // Ukraїns’ka mova v shkolі. — 1958. — № 6. — S. 15–19.

Zhiteckij P. I. Russkij patriotizm (Otvet «Dnju») / P. I. Zhiteckij // Osnova. — 1862. — № 3. — S. 1–21.

Zhiteckij P. I. Zapiski o prepodavanii russkogo jazyka s cerkovnoslavjanskim i slovesnosti v Kievo-Podol’skoj progimnazii: Plan, prijomy i programma prepodavanija / P. I. Zhiteckij // Cirkuljar po upravleniju Kievskim uchebnym okrugom. — 1869. — № 2. — S. 58–67.

Zhiteckij P. I. Po povodu referata g. Malyshevskogo o rode knjazej Olel’kovichej kievskih i sluckih / P. I. Zhiteckij // Kievskij telegraf. — 1875. — 23 apr.

Zhiteckij P. I. Opisanie Peresopnickoj rukopisi XVІ v. : s prilozheniem teksta Evangelija ot Luki, vyderzhek iz dr. evangelistovi 4-h str. snimkov / P. I. Zhiteckij. — K., 1876. — 79 s.

Zhiteckij P. I. Malorusskij vertep. Predvaritel'nye zamechanija [k publikacii Galaganom] / P. I. Zhiteckij // Kievskaja starina. — 1882. — T. 4, № 10. — S. 1–8.

Zhiteckij P. I. Teorija sochinenija s hrestomatiej / P. I. Zhiteckij. — K., 1895. — 256 s.

Zhiteckij P. I. V. Gumbol'dt v istorii filosofskogo jazykoznanija / P. I. Zhiteckij // Voprosy filosofii i psihologii. — M., 1900. — God XI, kn. I (51). — S. 1–30.

Zhiteckij P. I. O perevodah Evangelija na malorusskij jazyk / P. I. Zhiteckij // Izvestija Otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti. — 1905. — T. 10, kn. 4. — S. 1–65.

Zhitec'kyj P. G. Z іstorії kyїvs'koї ukraїns'koї gromady: Promova P. Zhitec'kogo na Shevchenkovyh rokovynah (z jogo posmertnyh paperіv) / P. G. Zhiteckij // Zapysky Naukovogo tovarystva іm. T. Shevchenka. — 1913. — T. 116, kn. 4.

— S. 177–189.

Kazakevych O. M. Pavlo Zhitec'kyj. Zhittja ta dіjal'nіst' / O. M. Kazakevych. — K. : Fіtosocіocentr, 2008. — 204 s.

Ogіjenko І. Ukraїns'ka kul'tura: Korotka іstorіja kul'turnogo zhittja ukraїns'kogo narodu. (Repryntne vіdtvorennja vydannja 1918 r.) / Іvan Ogіjenko. — K., 1991. — S. 121, 124.

Plachinda V. P. Pavel Ignat'evich Zhiteckij : [Ukr. filolog] / V. P. Plachinda. — K. : Nauk. dumka, 1987. — 204 s.

Filosofija jazyka // Novaja filosofskaja enciklopedija : v 4 t. [Elektronnyj resurs] / In-t filosofii RAN, Nac. obshhestv.-nauch. fond ; preds. nauch.-red. soveta V. S. Stjopin. — M. : Mysl', 2000-2001. — Rezhim dostupa: http://iph.ras.ru/elib/3229.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білодід І. К. Києво-Могилянська академія в історії східнослов’янських літературних мов : нариси з історії літературної мови / І. К. Білодід. — К. : Наук. думка, 1979. — 200 с.

Бріцина О. І. Питання українського правопису у висвітленні П. І. Житецького / О. І. Бріцина // Українська мова в школі. — 1958. — № 6. — С. 15–19.

Житецкий П. И. Русский патриотизм (Ответ «Дню») / П. И. Житецкий //Основа. — 1862. — № 3. — С. 1–21.

Житецкий П. И. Записки о преподавании русского языка с церковнославянским и словесности в Киево-Подольской прогимназии : план, приёмы и программа преподавания / П. И. Житецкий // Циркуляр по управлению Киевским учебным округом. — 1869. — № 2. — С. 58–67.

Житецкий П. И. По поводу реферата г. Малышевского о роде князей Олельковичей киевских и слуцких / П. И. Житецкий // Киевский телеграф. — 1875. — 23 апр.

Житецкий П. И. Описание Пересопницкой рукописи ХVІ в. : с приложением текста Евангелия от Луки, выдержек из др. евангелистов и 4-х стр. снимков / П. И. Житецкий. — К., 1876. — 79 с.

Житецкий П. И. Малорусский вертеп. Предварительные замечания [к публикации Галаганом] / П. И. Житецкий // Киевская старина. — 1882. — Т. 4, № 10. — С. 1–8.

Житецкий П. И. Теория сочинения с хрестоматией / П. И. Житецкий. — К., 1895. — 256 с.

Житецкий П. И. В. Гумбольдт в истории философского языкознания / П. И. Житецкий // Вопросы философии и психологии. — М., 1900. — Год ХI, кн. I (51). — С. 1–30.

Житецкий П. И. О переводах Евангелия на малорусский язык / П. И. Житецкий // Известия Отделения русского языка и словесности. — 1905. — Т. 10, кн. 4. — С. 1–65.

Житецький П. Г. З історії київської української громади: Промова П. Житецького на Шевченкових роковинах (з його посмертних паперів) / П. Г. Житецкий // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. — 1913. — Т. 116, кн. 4. — С. 177–189.

Казакевич О. М. Павло Житецький. Життя та діяльність / О. М. Казакевич. — К. : Фітосоціоцентр, 2008. — 204 с.

Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. (Репринтне відтворення видання 1918 р.) / Іван Огієнко. — К., 1991. — С. 121, 124.

Плачинда В. П. Павел Игнатьевич Житецкий : [укр. филолог] / В. П. Плачинда. — К. : Наук. думка, 1987. — 204 с.

Философия языка // Новая философская энциклопедия : в 4 т. [Электронный ресурс] / Ин-т философии РАН, Нац. обществ.-науч. фонд ; предс. науч.-ред. совета В. С. Стёпин. — М. : Мысль, 2000–2001. — Режим доступа: http://iph.ras.ru/elib/3229.html.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)