НАЙМЕНУВАННЯ ЗНАРЯДЬ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРАЦІ У СЛОВНИКУ РОСІЙСЬКИХ ГОВІРОК ОДЕЩИНИ

Автор(и)

  • Євгеній Миколайович СТЕПАНОВ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5441-9822

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2022.37.261464

Ключові слова:

діалект, говірка, лексико-семантична група, лексико-семантична підгрупа, багатозначне слово, найменування знарядь сільськогосподарської праці, Словник російських говірок Одещины, Одеська область

Анотація

Метою цієї наукової розвідки є виявлення й аналіз найменувань знарядь сільськогосподарської праці, що зафіксовані в Словнику російських говірок Одещини (Одеса, 2000–2001. Т. 1–2). Об’єктом вивчення є діалектні апелятиви на позначення знарядь сільськогосподарської праці. Цей матеріал було зібрано під час діалектологічних експедицій фахівців і студентів філологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова протягом кількох десятиріч (1960-ті – 2020-ті рр.). Предметом дослідження є типологізація виявлених одиниць за функційно-прагматичною ознакою, а також їх етимологічний і словотвірний аналіз. Застосовано методи функційного, лінгвопрагматичного, соціолінгвістичного, семантичного, етимологічного, словотвірного й кількісного аналізу, а також описовий метод. Результатом проведеної роботи є виокремлення п’яти лексико-семантичних підгруп ЛСГ «Найменування знарядь сільськогосподарської праці». Висновки. Усього в Словнику російських говірок Одещини зафіксовано 278 найменувань цієї ЛСГ, які відсутні в багатотомному Словнику російських народних говорів. Найбільшою є підгрупа найменувань ручного сільськогосподарського інвентарю, знарядь та пристосувань до них (121 одиниця, тобто 43,5 %), що свідчить про вельми значну частку ручної праці в сільськогосподарському виробництві в регіоні північно-західного Причорномор'я і, водночас, про різноманітність видів діяльності, спрямованих на вирощування, збирання та обробку врожаю. Друга підгрупа – найменування знарядь, що застосовують із використанням тяглової сили (61 од. – 22 %); третя – найменування місць зберігання сільськогосподарського інвентарю, знарядь, пристроїв та вирощеного врожаю (42 од. – 15,1 %), четверта – найменування сільськогосподарських машин та пристроїв (40 од. – 14,4 %); найменшою є п’ята підгрупа – найменування засобів переміщення сільськогосподарської продукції (14 од. – 5 %). Досліджений матеріал свідчить про багатовекторний розвиток у російських говірках Одеської області полісемії у групі слів, що називають знаряддя сільськогосподарської праці. Серед проаналізованих лексем є запозичення з мов народів, які компактно проживають разом із росіянами на суміжній території Одеської області.

Опубліковано

2022-07-13

Номер

Розділ

Питання історії мовознавчих досліджень, загального мовознавства та соціолінгвістики