СПОДВИЖНИКИ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ПРЯШІВЩИНИ

Автор(и)

  • Олександра Володимирівна ЛІТВІНЯК Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1378-9851

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2022.37.261458

Ключові слова:

українська мова, словацька мова, перекладознавство Пряшівщини, переклад, історія перекладознавства

Анотація

Мета статті – подати систематизовані міркування щодо українського перекладознавства Пряшівщини та ознайомити читачів із основними постатями, які його представляють. Предмет розвідки – внесок перекладознавців Пряшівщини у розвиток українського перекладознавства та популяризацію літератури, перекладеної з української та українською мовою серед українців Словаччини. Результатом вивчення доробку найактивніших пряшівських дослідників-перекладознавців, які писали українською мовою, став узагальнений опис основних перекладознавчих проблем, на які звертали особливу увагу автори з Пряшівщини, а також короткі індивідуальні характеристики дослідницького «почерку» кожної з розглянутих особистостей. Ключовими в процесі досліджння стали такі методи, як аналіз, синтез та зіставлення. Висновки:Українська громада Пряшівщини представлена низкою талановитих перекладознавців, які активно проводили та продовжують проводити дослідження на матеріалі перекладів з української та на українську мову. На жаль, їхні напрацювання маловідомі серед української наукової спільноти, оскільки чимало з них опубліковані в регіональних виданнях, які в Україну не доходять, або доходять в бібліотеки лише дуже обмеженим тиражем. Попри це, в аналізованих дослідженнях автори вивчають чимало актуальних для перекладознавства питань, як то вплив власної творчості на перекладну, роль перекладачів у розвитку літературного процесу, перекладацькі стратегії, методи та підходи тощо. Праці Михайла Романа, Михайла Мольнара, Любиці Баботи, Йосифа Шелепця, Миколи Мушинки, Івана Мацинського, Юрія Кундрата, Івана Яцканина та ін. заслуговують на ретельне вивчення та введення до широкого наукового обігу в Україні.

Опубліковано

2022-07-13

Номер

Розділ

Питання історії мовознавчих досліджень, загального мовознавства та соціолінгвістики