КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ КОМПЛІМЕНТУ ТА ПОХВАЛИ СПІВРОЗМОВНИКА

Автор(и)

  • Наталя Олександрівна БІГУНОВА Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9460-9700

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2022.37.261455

Ключові слова:

художній дискурс, оцінка, мовленнєвий акт, похвала, комплімент, іллокуція

Анотація

Мета статті – встановленняіллокутивних цілей мовленнєвих актів похвали і компліменту.Об'єкт пропонованого дослідження – мовленнєві акти похвали і компліменту, зафіксовані в англомовному спілкуванні персонажів художнього дискурсу. Предметвивчення – загальніта диференційні іллокутивні цілі мовленнєвих актів похвали і компліменту в персонажній комунікації художнього дискурсу. Робота ґрунтується на методі спостереження та контекстуально-інтерпретаційному аналізі.Результатом вивчення проблеми стало визначення похвали та компліменту як суміжних позитивно-оцінних мовленнєвих актів, які поєднують риси експресивів, бехабітивів, сатисфактивіві часом функціюють як фатичні мовленнєві акти. Обидва акти мають на метівираженняпозитивноїоцінки, здійснення позитивного впливу на емоції адресата, створення сприятливої атмосфери спілкування та дотримання соціального ритуалу. Висновки: окрім спільних іллокутивних цілей мовленнєвих актів похвали і компліменту, встановлено диференційні іллокутивні цілі, які в роботі проаналізовано у спілкуванні персонажів сучасного художнього англомовного дискурсу.

Посилання

Арутюнова Н. Д. Жанры общения. Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность, дейксис. Москва : Наука, 1992. С. 52–56.

Дементьев В. В. Теория речевых жанров. Москва : Знак, 2010. 600 с.

Винарская Е. Н., Мерзлякова Л. В. Интонационные структуры речи и методика обучения иностранному языку. Сб. науч. тр. МГПИИЯ. Москва, 1980. Вып. 151. С. 136–147.

Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. Москва : Наука, 1993. 172 c.

Винокур Т. Г. Информативная и фатическая речь как обнаружение разных коммуникативных намерений говорящего и слушающего. Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. Мо- сква : Наука, 1993. С. 5–29.

Давидович С. С. Поняття «мовленнєвий жанр» у провідних лінгвістичних напрямах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. Житомир, 2016. Вип. 2 (84). С. 22–26.

Компаній О. В. Мовленнєвий жанр : лінгвостилістичний аспект. Збірник наукових праць Уманського держав- ного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2016. Вип. 2. С. 157–164.

Корольов І. Р. Мовленнєвий жанр і комунікативна ситуація : співвідношення понять. Studia Linguistica. Київ : КНУ імені Т. Шевченка, 2009. Вип. 3. С. 130–134.

Косова К. И. Социокультурная обусловленность эволюции фатической коммуникации в англоязычной лингвокультуре : дис.... канд. филол. наук. Волгорад : ВГУ, 2016. 214 c.

Фенина В. В. Речевые жанры small talk и светская беседа в англо-американской и русской культурах : дис.... канд. филол. наук. Саратов : Саратовская государственная академия права, 2005. 246 c.

Формановская Н. И. Речевой этикет в русском общении. Теория и практика. Москва : ВК, 2009. 333 с.

Beaton M. C. Death of an Outsider. London : Grand Central Publishing, 2013. 256 p.

Beaton M. C. Death of a Poison Pen. London : Grand Central Publishing, 2007. 268 p.

Coupland J. Small Talk. (1st ed.). Routledge, 2000. 336 p.

Gonzalez Manzo F. Talking Big About Small Talk: A Contemporary Theoretical Model for Phatic Communication : Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master Arts Communication. Halifax : Mount Saint Vincent University, 2014. 264 p.

Jaworsky A., Coupland J. Othering in gossip: “you go out you have a laugh and you can pull yeah okay but like…”. Language in Society. Cambridge, 2005. Vol. 34(5). P. 667–694.

Padilla Cruz M. The relevance of what seems irrelevant : remarks on the relationship between phatic utterances and sociopragmatic failure. ELIA : Estudios De Lingüística Inglesa Aplicada. Sevilla, 2017. Issue 2. P. 199–212.

Steinbeck J. The Winter of our Discontent. London : Penguin Books, 2001. 291 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-13

Номер

Розділ

ПИТАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ