КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ КОМПЛІМЕНТУ ТА ПОХВАЛИ СПІВРОЗМОВНИКА

Автор(и)

  • Наталя Олександрівна БІГУНОВА Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9460-9700

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2022.37.261455

Ключові слова:

художній дискурс, оцінка, мовленнєвий акт, похвала, комплімент, іллокуція

Анотація

Мета статті – встановленняіллокутивних цілей мовленнєвих актів похвали і компліменту.Об'єкт пропонованого дослідження – мовленнєві акти похвали і компліменту, зафіксовані в англомовному спілкуванні персонажів художнього дискурсу. Предметвивчення – загальніта диференційні іллокутивні цілі мовленнєвих актів похвали і компліменту в персонажній комунікації художнього дискурсу. Робота ґрунтується на методі спостереження та контекстуально-інтерпретаційному аналізі.Результатом вивчення проблеми стало визначення похвали та компліменту як суміжних позитивно-оцінних мовленнєвих актів, які поєднують риси експресивів, бехабітивів, сатисфактивіві часом функціюють як фатичні мовленнєві акти. Обидва акти мають на метівираженняпозитивноїоцінки, здійснення позитивного впливу на емоції адресата, створення сприятливої атмосфери спілкування та дотримання соціального ритуалу. Висновки: окрім спільних іллокутивних цілей мовленнєвих актів похвали і компліменту, встановлено диференційні іллокутивні цілі, які в роботі проаналізовано у спілкуванні персонажів сучасного художнього англомовного дискурсу.

Опубліковано

2022-07-13

Номер

Розділ

Питання історії мовознавчих досліджень, загального мовознавства та соціолінгвістики