КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ РИСИ ЖАНРУ ПЛІТКАРСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2022.37.261452

Ключові слова:

художній дискурс, фатичне мовлення, жанр, плітки, пліткарство

Анотація

Мета статті – визначення комунікативно-прагматичних рис жанру пліткарства в англійській мові. Об'єкт пропонованого дослідження – фатичне спілкування персонажів художнього дискурсу. Предмет вивчення – комунікативно-прагматичні особливості пліткарства в персонажній комунікації художнього дискурсу. Матеріалом дослідження слугували загальні тлумачні словники англійської мови та англомовні художні тексти. До спеціальних лінгвістичних методів, використаних у дослідженні, належать дефініційний аналіз, застосований до тлумачних статей відповідних номінативних одиниць; компонентний аналіз уможливив виявлення набору сем, що разом із застосуванням контекстуально-інтерпретаційного методу для вивчення мовленнєвого матеріалу дало змогу встановити комунікативно-прагматичні риси пліткарства. Результатом вивчення проблеми стало виокремлення сем, характерних для терміну «плітки», та аналіз вербалізації пліткарства у художньому персонажному мовленні. Висновки. Узагальнення словникових тлумачень лексеми gossip в англомовних словниках уможливило виокремлення в її значенні вербалізованих у словникових статтях семантичних компонентів. На матеріалі персонажного мовлення художнього дискурсу визначено комунікативні чинники, які сприяють пліткарству, та встановлено прагматичні функції, які плітки виконують у соціальній взаємодії.

Посилання

Арутюнова Н. Д. Жанры общения. Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность, дейксис. Москва: Наука, 1992. С. 52–56.

Дементьев В. В. Теория речевых жанров. Москва: Знак, 2010. 600 с.

Винарская Е. Н., Мерзлякова Л. В. Интонационные структуры речи и методика обучения иностранному языку. Сб. науч. тр. МГПИИЯ. Москва, 1980. Вып. 151. С. 136–147.

Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. Москва: Наука, 1993. 172 c.

Винокур Т. Г. Информативная и фатическая речь как обнаружение разных коммуникативных намерений говорящего и слушающего. Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. Москва: Наука, 1993. С. 5–29.

Давидович С. С. Поняття «мовленнєвий жанр» у провідних лінгвістичних напрямах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. Житомир, 2016. Вип. 2 (84). С. 22–26.

Компаній О. В. Мовленнєвий жанр: лінгвостилістичний аспект. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2016. Вип. 2. С. 157–164.

Корольов І. Р. Мовленнєвий жанр і комунікативна ситуація: співвідношення понять. Studia Linguistica. Київ : КНУ імені Т. Шевченка, 2009. Вип. 3. С. 130–134.

Косова К. И. Социокультурная обусловленность эволюции фатической коммуникации в англоязычной лингвокультуре: дис.... канд. филол. наук. Волгорад: ВГУ, 2016. 214 c.

Фенина В. В. Речевые жанры small talk и светская беседа в англо-американской и русской культурах: дис. ... канд. филол. наук. Саратов: Саратовская государственная академия права, 2005. 246 c.

Формановская Н. И. Речевой этикет в русском общении. Теория и практика. Москва: ВК, 2009. 333 с.

Beaton M. C. Death of an Outsider. London: Grand Central Publishing, 2013. 256 p.

Beaton M. C. Death of a Poison Pen. London: Grand Central Publishing, 2007. 268 p.

Coupland J. Small Talk. (1st ed.). Routledge, 2000. 336 p.

Gonzalez Manzo F. Talking Big About Small Talk: A Contemporary Theoretical Model for Phatic Communication: Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master Arts Communication. Halifax: Mount Saint Vincent University, 2014. 264 p.

Jaworsky A., Coupland J. Othering in gossip: “you go out you have a laugh and you can pull yeah okay but like…”. Language in Society. Cambridge, 2005. Vol. 34(5). P. 667–694.

Padilla Cruz M. The relevance of what seems irrelevant: remarks on the relationship between phatic utterances and sociopragmatic failure. ELIA: Estudios De Lingüística Inglesa Aplicada. Sevilla, 2017. Issue 2. P. 199–212.

Steinbeck J. The Winter of our Discontent. London: Penguin Books, 2001. 291 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-13

Номер

Розділ

ПИТАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ