КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ РИСИ ЖАНРУ ПЛІТКАРСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2022.37.261452

Ключові слова:

художній дискурс, фатичне мовлення, жанр, плітки, пліткарство

Анотація

Мета статті – визначення комунікативно-прагматичних рис жанру пліткарства в англійській мові. Об'єкт пропонованого дослідження – фатичне спілкування персонажів художнього дискурсу. Предмет вивчення – комунікативно-прагматичні особливості пліткарства в персонажній комунікації художнього дискурсу. Матеріалом дослідження слугували загальні тлумачні словники англійської мови та англомовні художні тексти. До спеціальних лінгвістичних методів, використаних у дослідженні, належать дефініційний аналіз, застосований до тлумачних статей відповідних номінативних одиниць; компонентний аналіз уможливив виявлення набору сем, що разом із застосуванням контекстуально-інтерпретаційного методу для вивчення мовленнєвого матеріалу дало змогу встановити комунікативно-прагматичні риси пліткарства. Результатом вивчення проблеми стало виокремлення сем, характерних для терміну «плітки», та аналіз вербалізації пліткарства у художньому персонажному мовленні. Висновки. Узагальнення словникових тлумачень лексеми gossip в англомовних словниках уможливило виокремлення в її значенні вербалізованих у словникових статтях семантичних компонентів. На матеріалі персонажного мовлення художнього дискурсу визначено комунікативні чинники, які сприяють пліткарству, та встановлено прагматичні функції, які плітки виконують у соціальній взаємодії.

Опубліковано

2022-07-13

Номер

Розділ

Питання історії мовознавчих досліджень, загального мовознавства та соціолінгвістики