ГЕНДЕРНІ ОЗНАКИ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ НАТАЛІЇ ЗАБІЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2021.35.237866

Ключові слова:

статева ідентифікація, гендерні уявлення, гендерна ідентичність, статеворольова ідентичність, гендерні ролі, гендерна константність

Анотація

Об’єктом аналізу є сучасні багатозначні терміни лінгвістичної гендерології, які пов’язані з гендерним вихованням дітей дошкільного віку. Предметом  розгляду є основні поняття, що передують формуванню гендерної ідентичності у дітей. На матеріалі поезій видатної української письменниці радянських часів Н. Забіли описано гендерні характеристики мовленнєвої поведінки дітей. Результати аналізу дитячого мовлення, представленого поетесою у своїх творах, дають змогу стверджувати, що письменниця як багатодітна мати, яка пережила смерть двох донечок, абсолютно реалістично і з любов’ю описала різні прояви фемінності та маскулінності у дітей дошкільного віку. Авторкою статті зроблено висновок, що Н. Забіла, яка в маскуліноцентричному середовищі українських радянських письменників зробила блискучу кар’єру, текстами віршів для дітей і про дітей закріплювала позитивне ставлення до стереотипів фемінності та маскулінності, що репрезентують тексти традиційної культури українців, зокрема й тексти народних казок, які поетеса записала у віршованій формі. Правдивість віршів проявляється і в тому, що мовленнєва поведінка дівчат іноді репрезентує суто маскулінні риси характеру, а хлопчики, навпаки, у мовленні проявляють жіночі якості: чутливість, жалість, полохливість тощо. Вказано причини таких трансформацій.

Посилання

Буквоїд. «Я — струнка, вигиниста пантера». URL : bukvoid.com.ua/events/culture/2018/02/20/124638.html/

Вихор С. Український фольклор як засіб формування гендерної культури учнів молодшого шкільного віку. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Педагогіка. 2017. № 1. С. 25–31.

Вовк Л. Специфіка становлення гендерної ідентичності дошкільників. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького держ. пед. університету імені Івана Франка». Дрогобич, 2018. № 18. С. 58–66.

Добко Т. Про ґендер і ґендерну мову. Збруч. 2020. URL : zbruc.eu/node/95597/

Забіла Н. Вірші. URL : http://rozvyvajko.com.ua/virshi/virshi-natali-zabiloji/

Забіла Н. Казки. URL : https://mala.storinka.org/.html/

Забіла Н. Яссочина книжка : збірка оповідань для дітей. URL : https://mala.storinka.org/.html/

Інша оптика : ґендерні виклики сучасності : зб. наук. пр. Київ : Смолоскип, 2019. 256 с.

Костик Л. Б. Формування гендерної ідентичності дітей дошкільного віку. Молодий вчений. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. № 7. Ч. 1. С. 31–34.

Марчишина А. А. Ґендерна ідентичність в англомовному постмодерністському дискурсі: соціокультурний та лінгвопоетичний аспекти : монографія. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2018. 452 с.

Татаурова-Осика Г. Психологічні умови подолання гендерних стереотипів професійної компетентності. Проблеми сучасної психології. Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 2012. Вип.18. С. 746–752.

Ульянова В. О. Мовна особистість української жінки радянських і пострадянських часів (на матеріалі періодичних журнальних видань) : автореф. дис.... канд. філол. наук : 10.02.01. Одеса, 2020, 22 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-29

Номер

Розділ

ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, ІСТОРІЇ МОВИ ТА ДІАЛЕКТОЛОГІЇ