ХРОНОНІМИ ЯК ТЕМПОРАЛЬНІ ЛЕКСИЧНІ МАРКЕРИ В ЖАНРІ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ

Автор(и)

  • Олександра Федорівна НЕМИРОВСЬКА Державний університет «Одеська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9638-152X

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2021.35.237863

Ключові слова:

хрононіми, темпоральні маркери, художній час, художній хронотоп, художній контекст, часові орієнтири

Анотація

 Метою статті є визначення ролі хрононімів у жанрі історичної прози. Матеріалом дослідження послужив роман І.С.Нечуя-Левицького «Князь Єремія Вишневецький». Предметом аналізу є функційне навантаження, особливості вживання, стилістичні конотації, експресивний, образний потенціал, варіативність хрононімів. Уживання тих чи інших лексем залежить від тематики твору, авторського задуму, що й зумовлює особливості функціонування певних хрононімів, організацію цього лексичного пласту у контексті художнього твору. Використання кожного хрононіму є чітко продуманим, кожен з них ілюструє широкий спектр експресивних і образних трансформацій, а також тісну взаємодію з іншими лінгвістичними та екстралінгвістичними факторами. Результати семантичного і стилістичного аналізу хрононімів свідчать про наявність значного конотативного потенціалу з активованим стилістичним, експресивним компонентом практично у кожного з хрононімів, що максимально поглиблює його узуальне значення. Встановлено діапазон, насиченість і перспективи образних трансформацій, залежність компонентів хрононімічної парадигми не лише від лінгвоментальних стратегій автора, а й від екстралінгвістичних факторів. Основний висновок полягає в тому, що хрононіми виконують текстоутворюючу, характеристичну, хронотопічну, експресивну, виразову функції, сприяють розкриттю підтексту й авторської концепції.

Посилання

Бондар О. І. Темпоральні відношення в сучасній українській літературній мові: Система засобів вираження : наук. монографія. Одеса : Астропринт, 1996. 192 с.

Брандес М. П. Стилистический анализ. Москва : Наука, 1971. 189 с.

Нечуй-Левицький І. С. Князь Єремія Вишневецький : Роман. Київ : Школа, 2007. 256 с.

Першина К. В. Из наблюдений над русской народной хрононимией. Восточноукраинский лингвистический сборник. Донецк : Донетчина, 1997. Вып. 3. С. 48–58.

Приходько Л. А. Художній час і художній простір у поезії : Автореф. дис. ... канд. філол. наук. Кіровоград, 2004. 19 с.

Реммер С. А. Употребление хрононимов в тексте литературного произведения. Восточноукраинский лингвистический сборник. Донецк, 2000. Вып. 6. С. 188–194.

Теория и методика ономастических исследований / А. В. Суперанская, В. Э. Сталтмане, Н. В. Подольская, А. Х. Султанов / Отв. ред. А. В. Непокупный. Москва : Наука, 1986. 256 с.

Турута И. И. Собственные имена и национально-языковая картина мира. Питання сучасної ономастики. Дніпропетровськ, 1997. С. 181–185.

Фаріон І. Д. Національне й універсальне в антропонімії. Іншомовні елементи в ономастиці України : Матеріали наук. семінару 12–13 вересня 2001 р. Київ, 2001. С. 112–115.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-29

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЛЕКСИКОГОЛІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ ТА ГРАМАТИКИ