СУГЕСТОЛОГІЯ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СУГЕСТОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ Г. К. ЛОЗАНОВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2021.35.237861

Ключові слова:

українська мова як іноземна, методи вивчення іноземних мов, сугестологічний метод Г. К. Лозанова, навчання, навіювання

Анотація

Стаття актуалізує проблему вивчення української мови як іноземної та шляхи оптимізації цього процесу. Вивчення методів викладання іноземних мов дозволяє лінгвістам, оцінюючи переваги та недоліки кожного з них, використовувати найбільш зручну й ефективну основу для формування граматичної та лексичної бази з метою створення навчальних матеріалів. Сугестивний метод Г. К. Лозанова дає змогу оптимізувати процес навчання у всіх аспектах. Основна теза цього методу – невимушена атмосфера під час занять, яка сприяє природному способу засвоєння матеріалу без особливих зусиль та примусу. Саме відсутність психологічного тиску на учня у форматі “вчитель-учень” звільняє додаткові запаси пам’яті. Мета дослідження – виявити сугестивні особливості вивчення української мови як іноземної, висвітлити сугестивний метод вивчення української мови як іноземної, а також спробувати реалізувати його відповідно до потреб курсу. Об’єктом вивчення є сугестивний підхід, а предметом – його впровадження в процес навчання. Серед методів дослідження при вивченні цієї теми можна виокремити аналіз визначень словникового запасу, описовий метод, метод інтерпретації з використанням прийомів спостереження й узагальнення. Результати теоретичного й експериментального дослідження доводять до висновку про можливість застосування у сучасному навчанні української мови як іноземної сугестологічного методу Г. К. Лозанова. Практична цінність роботи полягає в тому, що її матеріали та висновки можуть бути використані в процесі читання лекцій та проведення семінарів з курсів «Методи вивчення іноземних мов», «Українська мова як іноземна», у практиці вивчення української мови як іноземної.

Посилання

Бакум З. П. Українська мова як іноземна : лінгводидактичні проблеми. Філологічні студії. Кривий Ріг, 2010. Вип. 5. С. 226–232.

Курбакова М. А. Способы оптимизации процесса обучения иностранному языку (современное применение психотерапевтического метода доктора Лозанова). Язык и культура. Томск, 2016. № 3 (35). C. 137–145. DOI : 10.17223/19996195/35/12.

Лозанов Г. К. Основы суггестологии. Проблемы на суггестологията. София : Editura Sciifica, 1973. C. 55–70.

Лозанов Г. К. Cуггестология. София : Editura Sciifica, 1971. 245 c.

Кавасарский Б. Д. Психотерапевтическая энциклопедия. Санкт-Петербург : Питер, 2000. 563 с.

Китайгородская Г. А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам : учеб. пособие для преподавателей вузов и студ. пед. ин-тов. Москва : Высш. шк., 1982. 141 с.

Текучев А. В. Методика русского языка в средней школе. Москва : Просвещение. 1970. 606 с.

Труба Г. М. Нейролінгвістичні дослідження у методиці викладання української мови як іноземної. Записки з українського мовознавства. Одеса, 2019. Вип. 26. Т. 2. С. 336–340.

Щукин А. Н., Московкин Л. В. Хрестоматия по методике преподавания русского языка как иностранного. Москва : Русский язык, 2010. С. 132–133.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-29

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МОВИ