ЗАСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ ІМЕН В РОМАНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА «СОБОР» АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Автор(и)

  • Олена Іванівна ПАНЧЕНКО Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2217-5613
  • Поліна Володимирівна ГОРЄЛОВА Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5538-4265

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2021.35.237848

Ключові слова:

текст, ім’я власне, онім, антропонім, переклад

Анотація

 Мета статті – описати результати дослідження перекладу власних назв у романі Олеся Гончара «Собор» англійською мовою.  Об'єкт аналізу – онімікон роману «Собор», що охоплює антропоніми, топоніми, ергоніми і інші одиниці. Предмет дослідження – способи перекладу системи імен роману англійською мовою. Визначено найбільш широко використані способи перекладу, зіставлені варіанти перекладу подібних за структурою та значенням онімів. В роботі використані метод порівняльного аналізу та описовий метод. Результати дослідження: у перекладі роману англійською мовою, створеному Ю. Ткачем та Л. Рудницьким, власні назви тексту перекладені за допомогою різних засобів та їхніх комбінацій. Висновки. Засобами перекладу онімів роману є експлікація, калька, транслітерація, традиційний відповідник та такі їхні комбінації. Вибір засобу або засобів перекладу певної одиниці залежить, як правило, від того, чи належить онім до української культури і чи є він реальним або властивим лише цьому тексту, а також до якої групи він належить за критерієм денотату. Іноді єдність засобів порушується, оскільки, наприклад, андроніми, утворені в українській мові за однаковою схемою, перекладаються трьома різними способами, а деколи виникає неправильна інтерпретація. Однак загалом більшість перекладів онімів у романі єприйнятними,у більшості випадків перекладачам вдалося підібрати адекватні відповідники.

Посилання

Галич В. М. Публіцистична творчість Олеся Гончара : історія, поетика, прагматика : дис. ... д-ра філол. наук. Київ, 2004. 816 с.

Кубанов Д. В. Особливості топонімії Придніпров’я у романі “Собор” Олеся Гончара. Актуальні проблеми слов’янської філології. Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ : БДПУ, 2010. Вип. XXІІІ. Ч. 2. С. 573–582.

Гончар О. Циклон. Тронка. Собор : Романи. Київ : Радянська школа, 1990. 592 с.

Honchar O. The Cathedral. Philadelphia : St. Sophia Religious Association of Ukrainian Catholics, 1989. 200 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-29

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МОВИ