РОЛЬ ЛЕКСЕМ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ ОДЯГ, У СТВОРЕННІ ОБРАЗІВ ЦИКЛУ І. О. БУНІНА «ТЕМНІ АЛЕЇ»

Автор(и)

  • Ірина Владимирівна МУРАДЯН Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2354-0176

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2021.35.237847

Ключові слова:

лексеми, що позначають одяг, художня деталь, система образів, текст, Іван Бунін

Анотація

 Метою цієї статті є дослідження лексем, що входять до опису І. О. Буніним одягу, в різних оповіданнях циклу «Темні алеї». Об’єктом служать лексеми, використані письменником в описі одягу героїв. Предметом вивчення є механізм створення образу за допомогою такої значимої деталі, як одяг. Матеріалом послужили описи одягу героїв і використані в цих описах лексеми у всіх текстах циклу. Для аналізу залучено лексеми, що сприяють протиставленню персонажів. У результаті дослідження автор приходить до наступних висновків. У циклі оповідань «Темні алеї» І. О. Бунін використовує звичайні лексеми, які називають предмети одягу. Зменшувальні форми він часто використовує в поєднанні з лексемою дешевий, що надає цим формам значення чогось бідного і жалюгідного, відповідаючи створюваним образам. У циклі представлені різнопланові персонажі. Вони часто протиставлені один одному. Це позначається і на їх одязі, за допомогою чого І. О. Бунін формує образ. В описах одягу І. О. Бунін подає лексеми, що сприяють символічному сприйняттю героїв і подій. Незвичайні лексеми, які називають одяг, дані І. О. Буніним в описі національного одягу народів інших культур і країн.

Посилання

Абрамова Е. И. Костюм как полифункциональная деталь в исторической прозе XX века : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.01. Тверь, 2006. 22 с.

Барт Р. Риторика знака : рациональное оправдание Mоды. Система моды : Статьи по семиотике культуры. Москва : Изд-во им. Сабашниковых, 2003. С. 297–308.

Бунин И. А. Тёмные аллеи. Собр. соч. : в 4 т. Москва : Правда, 1983. Т. 4. С. 5–224.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1955.

Забунова К. Н. Описание одежды как характеристика персонажа художественного произведения. Филология и лингвистика в современном обществе : материалы IV Междунар. науч. конф. Москва : Буки-Веди, 2016. С. 73–75.

Лебедева А. В. Невербально-пластический аспект в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина» : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.01. Иваново, 2011. 23 с.

Мурадян И. В. Значение описания одежды в динамике образа Анны Карениной. Мова. Одеса : Астропринт, 2020. № 33. С. 53–57.

Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. Москва : Русский язык, 1987. 797 с.

Попова Ю. С. «Язык одежды» в творчестве И. А. Бунина : характерологические и сюжетообразующие функции : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.01. Воронеж, 2012. 23 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-29

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЛЕКСИКОГОЛІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ ТА ГРАМАТИКИ