ПРО ПОЧАТОК БОЛГАРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ НОРМИ В РЕСПУБЛІЦІ ТУРЦІЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2021.35.237840

Ключові слова:

болгарська мова, болгарські діалекти, літературна мова, європейська Туреччина, болгарські меншини за кордоном, Хасан Уйгун

Анотація

 Об’єктом дослідження у статті є перші прояви болгарської літературної мови в Турецькій Республіці, робота болгарсько-магометанського автора Хасана Уйгуна, видавця за фахом. Це дуже важлива тема, оскільки про існування літературних творів на діалектній болгарській мові в Туреччині нічого не відомо. Мета — ознайомити читачів з його прозаїчними та поетичними творами (оповідання «Кривавочервоні» та вірш «Я помак»), написаними на болгарському діалекті, та правописом, використаним в них. Був застосований філологічний метод, заснований на текстовому аналізі творів. Стаття є серйозним науковим досягненням, а результатом є відкриття нових даних. Практична цінність роботи полягає в тому, що це перша спроба експортувати інформацію про таку діяльність представника болгарської меншини в Туреччині, хоча подібні дослідження вже тривалий час проводилися у Греції, Албанії, Румунії (Банат) і в Північній Македонії.

Посилання

Бело Р. Назиф Докле — всеотдайният краевед от Гора, Албания. Българистика. София, 2020. Т. 41. С. 71– 74.

Гешев В. Следистория на българския език : български език на Балканите, спомени за българско минало, противоречиво и динамично настояще. София : УИ „Св. Климент Охридски”, 2018. 547 с.

Единството на българския език в миналото и днес. Отделен отпечатък на сп. „Български език”. София : Институт за български език БАН, 1978. Брой 1.

Зеленгора Г. Помаците в Турция : Електронна книга. 2012. URL : Biblio.bg.

Илиев Ив. Г., Королов Л. Говорите на българомохамеданите в Мала Азия. Българска диалектология. София. (Под печат).

Илиев Ив. Г., Петков П. Д. Бележки заформите на две бъдещи времена в българския преселнически говор в Узункюпрюйско. Онгъл. 2019. С. 92–102.

Илиев Ив. За нашенската литература или за новобългарските писмено-диалектни езикови форми (Под печат).

Кочев Ив. За така наречения „помашки език” в Гърция. Македонски преглед. София : Македонски научен институт, 1996. Брой 4. С. 43–56.

Младенова М. Към въпроса за лексикографските опити на банатските българи. Светът е слово, словото е свят. Благоевград : ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2016. С. 204–215.

Шклифов, Бл. За разширението на диалектната основа на българския книжовен език и неговото обновление. 2 изд. София : Благотворително изд. на дружество «Огнище» ; VERITAS ET PNEUMA PUBLISHERS Ltd., 2003. 25 с. URL : http://macedonia.kroraina.com/statii/shklifov_2003.htm/

Adamou Ev., Fanciullo D. Why Pomak Will Not Be the Next Slavic Literary Language. Linguistic Regionalism in Eastern Europe and Beyond. Minority, Regional and Literary Microlanguages. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2018. P. 40–65.

Aşrı Memleket : Trakya’nın Renkli Dünyası : İletişim Yayınları / derleyenler T. Bilecen, I. Dizman. İstanbul : Iletişim, 2017. 384 s.

Henzelmann, M. Authentizität als treibende Kraft bei der Herausbildung slavischer Mikroliteratursprachen (am Beispiel des Pomakischen und des Schlesischen) : Series : Specimina Philologiae Slacicae. München-Berlin-Leipzig-Washington/ D. C. : Kubon & Sagner GmbH — BiblionMedia, 2015. Band 185. 355 S.

Kahl T. The presence of Pomaks in Turkey. The Pomaks in Greece and Bulgaria. A Model Case for Borderland Minorities in the Balkans : Südosteuropa-Studien / Ed. by Klaus Steinke and Christian Voss. Münich : Verlag Otto Sagner / Südoosteuropa Gesellschaft, 2007. Vol. 73. P. 227–234.

Koroloff L. Notes on the Dialect of Zhèrveni, Kostur Region, as Spoken by Their Descendants in Mustafapaşa and Cemil Köy, Turkey. Slovĕne. Moscow : Institute for Slavic Studies RAS, 2012. Issue 2. P. 111–116.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-29

Номер

Розділ

ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, ІСТОРІЇ МОВИ ТА ДІАЛЕКТОЛОГІЇ