ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ У ПОЛЬСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ

Автор(и)

  • Наталія Борисівна ДЕМ’ЯНЕНКО Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5662-1074

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2021.35.237836

Ключові слова:

фразеологізм, фразеологічна одиниця, рекламний текст, буквальновідтворені фразеологізми, модифіковані фразеологізми

Анотація

Стаття присвячена дослідженню використання фразеологічних одиниць у польських та українських рекламних текстах. У поняття фразеологізму включаємо не лише ідіоми, а й прислів’я, приказки, фразеологічні сполучення і крилаті слова. Мета дослідження – проаналізувати польські та українські рекламні тексти, визначити особливості функціонування фразеологічних одиниць у рекламі та показати використання фразеологізмів у буквальному відтворенні та у модифікованому вигляді. Результатом спроби дослідити функціонування фразеологізмів у рекламних текстах, розрізняючи при цьому два типи фразеологічних одиниць: 1) без порушення їх структури і семантики, тобто, у їх буквальному відтворенні та 2) із трансформацією їх складових елементів і загального значення, тобто у модифікованому вигляді, – є такі висновки: у польських рекламних текстах, як і в українських рідше використовуються фразеологічні одиниці без порушення структури і семантики, тобто, у буквальному відтворенні. Частіше і в українських, і в польських рекламних текстах ми маємо справу із модифікованими фразеологічними одиницями. Основним типом модифікації є заміна компонентів фразеологізму. Аналіз фразеологічних одиниць у рекламних текстах показав, що вони – необхідна складова для створення експресивності та образності тексту.

Посилання

Коновець С. Комунікативно-прагматичні особливості актуалізації фразеологізмів у дискурсі сучасної преси (за матеріалами іспанських періодичних видань) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.05. Київ, 2002. 20 с.

Куликова Е. В. Рекламный текст : лингвистические приёмы выразительности. Вестник Нижегородского уни- верситета им. Н. И. Лобачевского. Нижний Новгород, 2009, № 6 (2). С. 276–282.

Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка : Учеб. пособие. 3-е изд., стереотип. Дубна : Феникс+, 2005. 488 с.

Михеева Е. Функционирование фразеологизмов в рекламном слогане. Вестник Орловского государственного университета. Орёл, 2011. № 1 (15). С. 178–179.

Сіленко Н. Функціонування фразеологічних одиниць у турецькому рекламному тексті. Мовні і концептуальні картини світу. Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. Вип. 46 (3). С. 377–383.

Хороз Н. Фразеологічна алюзія у хорватських газетних текстах. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті Леоніда Булаховського. Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. Вип. 16. С. 177–184.

Brzostowski M. Język reklamy. Warszawa, 1975. 104 s.

Chlebda W. Frazeologia w reklamie i reklama we frazeologii. Problemy frazeologii europejskiej I. Warszawa, 1996. S. 57–68.

Ignatowicz-Skowrońska J. Związki frazeologiczne w reklamie prasowej. Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów / red. K. Handle i H. Dalewska-Greń. Warszawa, 1994. S. 325–337.

Lewicki A. M. Wszystko na sprzedaż. Frazeologizmy jako tworzywo sloganów reklamowych. Problemy frazeologii europejskiej I. Warszawa, 1996. S. 69–81.

Lusińska A. Reklama a frazeologia : teksty reklamowe jako źródło nowych frazeologizmów. Toruń : Wyd-wo Adam Marszałek, 2007. 133 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-29

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЛЕКСИКОГОЛІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ ТА ГРАМАТИКИ