ЛІНГВОКУЛЬТУРНА ПРИРОДА КОНЦЕПТУ «ВІДЬМА» В ЕТНОГРАФІЧНИХ ЗАПИСАХ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА (до 150-річчя від дня народження)

Автор(и)

  • Тетяна Пилипівна ВІЛЬЧИНСЬКА Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна https://orcid.org/0000-0003-4881-6132
  • Галина Василівна БАЧИНСЬКА Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна https://orcid.org/0000-0001-6901-613X
  • Оксана Степанівна ВЕРБОВЕЦЬКА Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна https://orcid.org/0000-0003-3142-364X
  • Олександр Казимирович ВІЛЬЧИНСЬКИЙ Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна https://orcid.org/0000-0001-8369-1692

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2021.35.237798

Ключові слова:

етнокультурний концепт, лінгвокультурна природа, етнографічні записипро демонологію, концепт "відьма", концептуальний смисл, оцінна маркованність, В. Гнатюк

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної лінгвістики – аналізу лінгвокультурної природи концептуальних одиниць в українській народно-мовній традиції. Метою запропонованої розвідки є визначення лінгвокультурної специфіки одного з важливих репрезентантів демонологічного простору, а саме етнокультурного сакрально-хтонічного концепту «відьма», предметом дослідження – його семантико-аксіологічні особливості. Робота виконана на матеріалі етнографічних записів про демонологію В. Гнатюка. У результаті дослідження виявлено основні концептуальні смисли та аксіологічні характеристики аналізованого концепту. Висновки. Встановлено, що концепт «відьма» в українській етнолінгвокультурі є полісемантичним, когнітивно багатогранним, більшою мірою негативно маркованим. Констатуємо, що осмислення подібних мовно-ментальних величин посідає важливе місце в сучасній лінгвістиці, оскільки актуалізує подальші наукові зацікавлення сакрально-хтонічними концептами, представленими в етнографічних джерелах. Потужним матеріалом у цьому плані вважаємо записи про демонологію В. Гнатюка, які ще потребують ґрунтовного аналізу. Водночас поліаспектний опис українського демонімікону може також стимулювати вивчення інших етнокультурних концептів у контексті ментальності і духовної культури українців.

Посилання

Гнатюк В. Знадоби до галицько-руської демонології : етнографічний збірник / післямова М. І. Мушинки. Харків : Фоліо, 2018. 288 с.

Гнатюк В. Нарис української міфології. Львів : Інститут народознавства НАН України, 2000. 263 с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник. Київ : Довіра, 2006. 703 с.

Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу : історико-релігійна монографія. Київ: Обереги, 1991. 424 с.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. 2-е вид. Київ : Обереги, 2003. 144 с.

Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. Київ : Велес, 2007. 237 с.

Потебня А. А. Эстетика и поэтика. Москва : Искусство, 1976. 614 с.

Славянские древности : Этнолигвистический словарь : в 5 т. / отв. ред. Н. И. Толстой. Москва : Международные отношения, 1995. Т. 1. 584 с.

Словник синонімів української мови: в 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. Київ : Наукова думка, 1999. Т. 1. 527 с.

Словник української мови : в 11 т. / Ін-т мовознавства АН УРСР; за ред. І. К. Білодіда. Київ : Наук. думка, 1970–1980. Т. 1. 723 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-22

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ ТА ДИСКУРСОЛОГІЇ