КОЛЕКТИВНИЙ АДРЕСАНТ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Тетяна Анатоліївна ЄЩЕНКО Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3624-5072

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2021.35.237790

Ключові слова:

адресант колективний, дискурс постколоніальний, комунікація поетична, література українська, покоління літературне, покоління «1990», текст поетичний, стиль мовний

Анотація

Мета статті – опис лінгвоперсонологійних виявів колективного адресанта української поезії кінця ХХ століття як літературно-мовного феномена, окреслення динаміки зрушень та стильові тенденції іміджу митців постколоніального українського дискурсу. Джерельною базою розвідки слугують поетичні словесні цілі, з яких у спосіб точної і повної інвентаризації здійснено вибірку одиниць (метафор, епітетів, перифраз, оксюморонів тощо), що маніфестують текстову категорію «колективний адресант». Об̓єктом вивчення є український поетичний дискурс постколоніальної епохи та його складники (колективний адресант↔текст↔адресат), а предметом – художні образи української поезії 1990-х років як виразники колективного адресанта «дев̓ятдесятників». Джерельною базою обрано віршовані твори сучасних українських поетів В. Виноградова, Р. Скиби, І. Павлюка, Л. Мельник, М. Кіяновської, Н. Нежданої, А. Дністрового, В. Балдинюк, С. Жадана, О. Галети, В. Махно, Д. Кубая, Н. Дички, О. Яковини, Н. Федорака, П. Михайлюк, П. Вольвача, А. Бондаря, І. Бондаря-Терещенка, О. Сливинського та ін., що уміщені в літературних часописах, журналах, газетах («Березіль», «Кальміус», «Сучасність», «Курʾєр Кривбасу», «Літературна Україна», «Тернопіль вечірній», «Дніпро», «Світо-вид», «Дзвін», «Дніпро», «Слово просвіти» «Слово і час», «Західний курʾєр», «Світ молоді», «Київ», «Українська культура»,  «Дивослово» та ін.), антологіях поезій («Іменник» (1997), «Девʾятдесятники» (1998), «Антологія нової української поезії» (1998), «Дивовид» (1997), «Антологія нової української поезії» (1998),  «Боян-97», «Пастухи квітів» (1999), «Цех поетів» (1999) та ін.). Результатом наукового пошуку стало опрацювання концепції антропоцентричної природи поетичного тексту, в якому адресант і адресат складають інтерактивний комунікативний ланцюг, а художньо-поетична комунікація в аспекті дискурсивного підходу розглядається як процес, у якому предмет вербальної взаємодії між її учасниками закодований у віршованій формі. Подано також характеристику стильових мовних ознак іміджу митців. Висновком є те, що кожна культурно-історична епоха витворює мікрообраз часу, виробляє власний спосіб художньо-образного осмислення і бачення світу. Українські поети покоління «1990» – це знакова спільнота письменників, що народилася орієнтовно в один час і має спільний життєвий досвід, і як наслідок – ідентичність способів рефлексії, спорідненість емоцій, проблем, зацікавлень. Ці автори характеризуються спільним досвідом так званого поколіннєвого переживання, що визначило їх подальше духовне зростання й формування свідомості. Молодіжна поетична група «1990» у своїх поетичних збірках нарешті позбулася комплексу меншовартості колоніальної нації, сформувала унікальну манеру письма, виступила проти так званого методу «соціалістичного реалізму» у літературі, зафіксувала протест проти офіціозу й ідеологічної заангажованості у художній словесності, утвердила гендерну рівність у поезії. Визначаємо лінгвоперсонологійні вияви колективного адресанта української поезії кінця ХХ століття: сарказм, депресивний синдром, почасти мода на деконструкцію, колажність техніки, кліповість, фрагментарність бачення світу, стилістична какафонія, змішування жанрів, гіперболізм та цитатність мислення, антипоетичність, антиестетичність, іронічна позиція щодо усталених зворотів, синтез сучасного європейського світогляду з притаманними тільки українському менталітету способу сприйняття міфів, образів та метафор, гра з етноміфологемами українського віршування, етнототожніми елементами етнокультури, мовно-естетичний радикалізм, пародійність, гротескність, стилістчні варіації, семантично-деструктивні експерименти з усталеними поетизмами, фразеологізмами, відомими у національній і світовій культурі текстами, прецедентними іменами, деконструктивістська гра з узуально-«стертими» метафоричними образами з метою подолання тиражованості, автоматизму їх сприймання, знижена мова як масово-естетична реакція на нормотворчість, стандартність мови та пуризм, зорієнтованість на маси, тобто «середню» людину, без переваг та духовної вишколеності, кітчева естетика письма, уведення у поезію кліше мас-медіа-простору, ідеологізованих висловів тоталітарного режиму, які творчо модифікуються авторами шляхом іронізування та заперечення, нівелювання канонізованого сентиментального ставлення до історичних та релігійних істот, будь-яких авторитетів, розширення мовно-естетичних горизонтів поетичного слова (сленг, суржик, діалектизми), відчуження від соціальних інститутів, політики, панівних ідеалів та ідеологій, семантико-стилістичні мотиви самотності, порожнечі та спустошення.

Посилання

Бондар А. Весіння єресь : вірші. Київ : Смолоскип, 1998. 64 с.

Вольвач П. Вірші. Дзвін. 1998. № 3–4. С. 3.

Вольвач П. Вірші. Київ. 1998. № 7–8. С. 19.

Галета О. Переступ і поступ : поезії. Львів: Каменяр, 1998. 72 с.

Доній Т. Подорож за мовний кордон: передмова. Протизначення. Двомовна антологія молодої української поезії. Львів : Кальварія, 2001. С. 7–8.

Жадан С. Динамо-Харків : вибрані вірші. Київ : АБАБАГАЛАМАГА, 2014. 238 с.

Жадан С. Цитатник : вірші для коханих і коханців. Київ : Смолоскип, 1995. 62 с.

Єщенко Т. Текстово-антропоцентричний вимір метафори української поезії 90-х років ХХ століття. Київ : Академвидав, 2018. 380 с.

Мельник Л. Еґо і центр : поезії. Київ : Смолоскип, 1998. 88 с.

Мельників Р. Вірші. Березіль. 1998. № 7–8. С. 20.

Неждана Н. Котивишня : поезії. Київ : Смолоскип, 1996. 108 с.

Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? Москва : Наука, 1991. 411 с.

Поваляєва С. Вірші. Молоде вино : антологія молодої поезії. Київ : Смолоскип, 2000. С. 41.

Процюк С. Вірші. Березіль. 1998. № 1–2. С. 6.

Скиба Р. Хвороба росту : поезії. Київ : Смолоскип, 1998. 240 с.

Соловей О. Дев̓яностики : покоління поза грою. Кальміус. Чис. 1 (5). 1999. С. 71–76.

Харчук Р. Покоління пост-епохи. Слово і час. № 2. 1998. С. 24–26.

Ципердюк І. Переселення квітня : медитації. Київ : Смолоскип, 1996. 72 с.

Шкловский В. Гамбургский счёт : статьи — воспоминания — эссе (1914–1933). Москва : Сов. писатель, 1990. 544 с.

Яровий О. Вірші. Київ. 1995. № 2–3. С. 66.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-29

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ ТА ДИСКУРСОЛОГІЇ