ФУКЦІЮВАННЯ ДОМІНАНТНИХ / ОКРЕМИХ ТА ІМПЛІЦИТНИХ / ЕКСПЛІЦИТНИХ ЛЕКСИЧНИХ ПАРАДИГМ У БАЙКАХ І ЛІРИЧНИХ ВІРШАХ

Автор(и)

  • Юлія Ігорівна АВДЄЄНКО Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2370-920X

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2021.35.237787

Ключові слова:

функційний підхід, образний аспект, поняттєвий аспект, парадигматичний аналіз лексики, підтекст, домінантна парадигма

Анотація

 Стаття присвячена зіставному аналізу лексичних парадигм байки та ліричного вірша. Мета дослідження полягає у виявленні особливостей функціонування домінантних / окремих і імпліцитних / експліцитних лексичних парадигм у творах різних жанрів. Об’єкт аналізу — лексичні парадигми, що виділяються в байках І. А. Крилова і вірші А. А. Фета. Предмет дослідження — лексичні парадигми домінантного / окремого, імпліцитного / експліцитного характеру байок і ліричних віршів, особливості їх функціювання в текстах різних жанрів. У роботі використано методи описового, контекстуального та парадигматичного аналізу. Результати дослідження свідчать про відмінності парадигматичних структур лексики творів двох різних жанрів. Порівняльний аналіз проводився на матеріалі байок І. А. Крилова «Лиса и виноград», «Чиж и Голубь» і ліричного вірша А. А. Фета «Бабочка». Домінантні та окремі парадигми виокремлено в ліричних віршах, парадигми в байках мають, як правило, домінантний характер. Висновки. Байка у своїй основі концептуальна, з чим пов’язана більша однозначність її тлумачення. Ліричні вірші можуть бути концептуальними та / або проєктивними, тому в ліричних віршах виділяються домінантні та / або окремі, імпліцитні та / або експліцитні парадигми. Імпліцитні лексичні парадигми функціюють переважно в текстах ліричних віршів. Лексичним парадигмам байок властивий експліцитний характер, також він може бути притаманний лексичним парадигмам, які виокремлюють у ліричних віршах. Практичне застосування результати дослідження можуть знайти у поглибленому порівняльному дослідження мови байок і ліричних віршів.

Посилання

Павлович Н. В. Словарь поэтических образов : На материале русской художественной литературы XVIII–XX векав : в 2 т. 2-е изд., стереотип. Москва : Эдиториал УРСС, 2007. Т. 1. 848 с.

Правдин М. Н. Проблема конкретного и абстрактного в мышлении и языке. Москва : Вдохновение, 1991. 231 с.

Степанченко И. И., Мирошниченко М. П., Нестеренко К. В. и др. Парадигматический анализ лексики поэтического произведения : коллект. монография / Под науч. ред. И. И. Степанченко. Киев : Українське видавництво, 2014. 216 с.

Степанченко И. И. Функционализм как альтернативная лингвистическая парадигма (на материале художественных текстов) : Монография. Киев : Українське видавництво, 2014. 200 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-29

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ ТА ДИСКУРСОЛОГІЇ