DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.28.115854

Потенціал коммунікативних збоїв при трактуванні емоджі в контексті міжкультурного спілкування

Т. В. Весна, Ю. В. Савицька

Анотація


Об’єктом дослідження є інтернет-комунікація з використанням емограм. Предметом — особливості і труднощі інтерпретації емоджі в контексті міжкультурної комунікації. Метою статті є дослідження можливого неправильного розуміння при спілкуванні з використанням емоджі. Методи дослідження: порівняльний, описовий, лінгвістичного аналізу. Результат роботи полягає у підтвердженні висунутої тези про те, що, незважаючи на свою експліцитність, функціонування емоджі містить значний потенціал щодо міжкультурних комунікативних збоїв. Результати можуть бути застосовані під час подальшого вивчення питань теорії та практики перекладу з мови емоджі та на неї, у дослідженні природи такої мови, а також у процесі аналізу та прогнозування тенденцій комунікації, зокрема із використанням інформаційних технологій. Висновком виступає пропозиція можливого шляху вирішення констатованої проблеми: для поліпшення взаєморозуміння між користувачами слід привести всі емоджі до єдиного вигляду, незалежно від платформи і пристрою.

Ключові слова


емоджі, пікторгами, міжкультурна комунікація

Посилання


Blissfully Happy” or “Ready to Fight”: Varying Interpretations of Emoji”, Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM, 2016), AAAI Press, Menlo Park, CA, 10 p.

Davis, M. (2015), “Unicode Emoji”, Technical Report 51, available at : http://www.unicode.org/L2/L2015/15140- utr51–2d9.pdf

Eggert, N. (2016), “Emoji translator wanted — London fi rm seeks specialist”, available at : http://www.bbc.com/ news/world-38287908

Guillou, G. (2016), “Emoji mania”, Le Quotidien des Jeunes, No°215, mercredi 14 décembre, 8 p.

Moschini, I. (2016), “The “Face with Tears of Joy” Emoji. A Socio-Semiotic and Multimodal Insight into a Japan- America Mash-Up”, Hermes — Journal of Language and Communication in Business, No 55, pp. 11–25.

Piercy, J. (2013), Symbols : A Universal Language, Michael O’Mara Books, London, 179 p.

Siever, C. M. (2016), “Caractères fi guratifs et autres symboles”, VSAO JOURNAL ASMAC, No 5, Octobre, pp. 35–36.

“Swift Key Emoji Report” (April 2015), available at : https://ru.scribd.com/doc/262594751/SwiftKey-Emoji-Report#

“Through a Gender Lens : An Empirical Study of Emoji Usage over Large-Scale Android Users”, available at : https://arxiv.org/pdf/1705.05546.pdf

Chernecova, M. “Emotional revolution” [“Emocional’naja revoljucija”], available at : https://therunet.com/articles/ 4362


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Davis M.“UnicodeEmoji.” TechnicalReport 51 / M. Davis, P. Edberg. — 2015 [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.unicode.org/L2/L2015/15140-utr51–2d9.pdf

Eggert N. Emoji translator wanted — London fi rm seeks specialist / N. Eggert [Электронныйресурс]. — Режимдоступа : http://www.bbc.com/news/world-38287908

Guillou G. Emoji mania / G. Guillou // Le Quotidien des Jeunes. N°215, mercredi 14 décembre. — 2016. — 8 p.

“Blissfully Happy” or “Ready to Fight”: Varying Interpretations of Emoji. — Menlo Park, CA: AAAI Press // Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM 2016). — 2016. — 10 p.

Moschini I. The “Face with Tears of Joy” Emoji. A Socio-Semiotic and Multimodal Insight into a Japan-America Mash-Up / I. Moschini // Hermes — Journal of Language and Communication in Business no 55. — 2016. — P. 11–25.

Piercy J. Symbols: A UniversalLanguage / J. Piercy. — London: Michael O’Mara Books, 2013. — 179 p.

Siever C. M. Caractères fi guratifs et autres symboles / C. M. Siever // VSAO JOURNAL ASMAC. № 5 Octobre. — 2016. — P. 35–36.

SwiftKeyEmojiReport, April 2015. [Электронныйресурс]. — Режимдоступа: https://ru.scribd.com/ doc/262594751/SwiftKey-Emoji-Report#

Through a Gender Lens: An Empirical Study of Emoji Usage over Large-Scale Android Users. [Электронныйресурс]. — Режимдоступа: https://arxiv.org/pdf/1705.05546.pdf

Чернецова М. Эмоциональная революция / М. Чернецова. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https:// therunet.com/articles/4362

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)