DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.28.115852

Інтонаційні засоби вираження нерозуміння співрозмовника в англомовному кінематографічному дискурсі

Г. О. Олійник

Анотація


Мета статті — інтонаційна диференціація трьох типів реплік нерозуміння в діалогічній комунікації. Об’єкт аналізу — англомовний кінодискурс. Предмет дослідження — інтонаційні засоби вираження нерозуміння. У результаті дослідження виявлено загальні та диференційні інтонаційні засоби вираження прямого нерозуміння, удаваного нерозуміння та удаваного розуміння. Проведене дослідження інтонації акторів, які висловлюють виокремлені нами типи реплік нерозуміння, дозволило встановити наступні інтонаційні параметри вибірки: тональний рівень, тональний діапазон, гучність і темп висловлювання. Висновки. Відносно тонального рівня висловлювання та тонального діапазону, більшості висловлювань нерозуміння властиві середній рівень та середній тональний діапазон. Підвищену емоційність фразам удаваного нерозуміння надає широкий діапазон висловлювання. Відносно гучності висловлювання, більшості фраз нерозуміння властива нормальна гучність. Найхарактернішою вона є для висловлювань удаваного нерозуміння. У найбільшій кількості висловлювань, хоча і в меншій пропорції, нормальна гучність зафіксована у фразах прямого нерозуміння, ще рідше — у фразах удаваного розуміння. Дослідження темпу висловлювань нерозуміння свідчить про його мінливий та нестабільний характер, що зумовлено критерієм щирости / нещиростіадресанта. Більшість фраз нерозуміння вимовляють у нормальному темпі. Прискорений темп властивий у найбільшій мірі фразам прямого нерозуміння, уповільнення темпу властиве тільки фразам прямого нерозуміння й удаваного нерозуміння. Крім того, за даними аудиторського аналізу, деяким висловлюванням у нормальному та прискореному темпі властиві прагматичні паузи, що мають місце перед лексемою, яка експлікує нерозуміння.

 


Ключові слова


нерозуміння; інтонація; тональний рівень; тональний діапазон; гучність; темп.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Abramova, E. K. (2009), Cognitive-pragmatic aspects of misunderstanding of the text : Thesis [Kognitivno-pragmaticheskie aspekty neponimanija teksta, dis. … kand. fi lol. nauk], Orenburg, 258 p.

Arutjunova, N. D. (1988), Types of language values : Evaluation. Event. Fact [Tipy jazykovykh znachenij : Ocenka. Sobytie. Fakt], Nauka, Moscow, 341 p.

Birvish, M. (1988), “How the language processing is linearly ordered?”, New in foreign linguistics [“Naskol’ko linejno uporjadochennoj javljaetsja jazykovaja obrabotka?”, Novoe v zarubezhnoj lingvistike], Progress, Moscow, vol. 12, pp. 93–153.

Gumbol’dt, V. fon (1984), Selected Works on Linguistics, transl. from German [Izbrannye trudy po jazykoznaniju; per. s nem.], Progress, Moscow, 397 p.

Kukharenko, V. A. (2002), Interpretation of text : textbook [Interpretacija teksta : uchebnik], Latstar, Odessa, 292 p.

Dirty Rotten Scoundrels (1988), directed by Frank Oz, Orion Pictures Corporation.

Primal Fear (1993), directed by Gregory Hoblit, Paramount Pictures.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абрамова Е. К. Когнитивно-прагматические аспекты непонимания текста : дис. … канд. филол. наук / Е. К. Абрамова. — Оренбург, 2009. — 258 с.

Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений : Оценка. Событие. Факт / Н. Д. Арутюнова. — М. : Наука, 1988. — 341 с.

Бирвиш М. Насколько линейно упорядоченной является языковая обработка? / М. Бирвиш // Новое в зарубежной лингвистике. — М. : Прогресс, 1988. — Вып. XII. — С. 93–153.

Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / В. фон Гумбольдт / Пер. с нем. — М. : Прогресс, 1984. — 397 с.

Кухаренко В. А. Интерпретация текста : учебник / В. А. Кухаренко. — Одесса : Латстар, 2002. — 292 с.

Dirty Rotten Scoundrels. — Orion Pictures Corporation: directed by Frank Oz, 1988.

Primal Fear. — Paramount Pictures: directed by Gregory Hoblit, 1993.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)