DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.28.115844

Съкратените номинативни единици в контекста на отношенията „еквивалентност – безеквивалентност“. Универбизация (върху материал от българския, руския и гръцкия език)

В. Г. Кънева

Анотація


.

Повний текст:

PDF (Български)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)