DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.28.115841

Простір у болгарській картині світу

В. О. Колесник

Анотація


Мета статті — виявити мовні засоби вертикального просторового світобачення болгарина. Об’єктом вивчення є лексичні та граматичні одиниці болгарської мови просторової семантики, предметом вивчення — фактори, що формують особливості сприйняття простору в болгарській картині світу. У результаті проведеного дослідження встановлено, що опозиція верх-низ для болгарина є більш значною, ніж уперед-назад. Найцікавішим у цьому плані є семантичний розвиток слів горе і долу. Крім своїх безпосередніх значень, у поетичних і розмовних текстах вони можуть означати туди-сюди, а також приблизно, більш-менш, нічого. Протиставлення верх-низ — одна з найдавніших міфологічних координат. Воно виявляє себе у сталих сполученнях, загадках, анекдотах. Висновки. Балканський простір своїми географічними координатами, особливостями рельєфу і природи формує у народів, що населяють його, особливе світобачення. Гірський рельєф і жаркий клімат значною мірою визначають особливості матеріального й духовного життя болгар, вони зумовили особливе сприйняття простору й орієнтації в ньому. Територія Болгарії примітна вертикальним ландшафтом. Особливості національного рельєфу відображено в художній літературі. Гори мають особливе місце в болгарській картині світу, вони є наскрізним образом багатьох болгарських поетів.


Ключові слова


простір; картина світу; національній характер; опозиція верх-низ; болгарська мова.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Arnaudov, M. (1965), Psychology of Literary Creativity [Psikhologija na literaturnoto tvorchestvo], Sofi a, 236 p.

Gachev, G. (1988), National images of the world [Natsional’nyye obrazy mira], Sovetskij pisatel’, Moscow, 448 p.

Kanevska-Nikolova, E. (2006), Triple membership in the Rhodopes spoke [Tronoto chlenuvane v rodopskite govori], Paisiy Hilendarsky University Press, Plovdiv, 246 p.

Kotova, N., Yanakiev, M. (2001), The grammar of the Bulgarian language for Russian speakers [Grammatika bolgarskogo jazyka dlia vladejushchikh russkim jazykom], Moscow Lomonosov State Univ. Publ. House, Moscow, 876 p.

Norman, B. Yu. (2005), Bulgarian language in the linguistic and cultural aspect : a course of lectures [Bolgarskij jazyk v lingvostranovedcheskom aspekte : kurs lekcij], Belorussian State University Press, Minsk, 131 p.

Norman, B. Yu. (1980), The Bulgarian language [Bolgarskij jazyk], Belorussian State University Press, Minsk, 288 p.

Tsivyan, T. V. (1990), Linguistic foundations of the Balkan model of the world [Lingvisticheskie osnovy balkanskoj modeli mira], Nauka, Moscow, 207 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арнаудов М. Психология на литературното творчество / М. Арнаудов. — София, 1965. — 236 с.

Гачев Г. Национальные образы мира / Георги Гачев. — М. : Советский писатель, 1988. — 448 с.

Каневска-Николова Е. Тройното членуване в родопските говори / Елена Каневска-Николова. — Пловдив : УИ «Паисий Хилендарски», 2006. — 246 с.

Котова Н. Грамматика болгарского языка для владеющих русским языком / Н. Котова, М. Янакиев. — М. : Изд-во МГУ, 2001. — 876 с.

Норман Б. Ю. Болгарский язык в лингвострановедческом аспекте : курс лекций / Б. Ю. Норман. — Минск : БГУ, 2005. — 131 с.

Норман Б. Ю. Болгарский язык / Б. Ю. Норман. — Минск : БГУ, 1980. — 288 с.

Цивьян Т. В. Лингвистические основы балканской модели мира / Т. В. Цивьян. — М. : Наука, 1990. — 207 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)