DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.28.115829

Морфолого-лексичні особливості англійського готичного роману: діахронічний аналіз

О. О. Поджарицька, А. Г. Єжкова

Анотація


Мета роботи — дослідження особливостей англійського готичного роману, зокрема історії та еволюційних змін в авторському наративі і художньому діалозі цього жанру в XVIII–XXI століттях. Об’єктом вивчення є авторський монолог і художній діалог у процесі розвитку, починаючи з другої половини XVIII ст. до наших днів. Предметом виступають еволюційні зміни морфологічної та синтаксичної організації авторського монологу та художнього діалогу в готичних романах. У результаті дослідження було встановлено відмінності в морфологічній та синтаксичній структурі англійського готичного роману в діахронії. Висновки. Визначено, що домінуючі літературні традиції розглянутих епох не впливають на загальну структуру тексту готичного роману. Цей факт свідчить про те, що жанр готичного роману є консервативним і характерним незалежно від часу творення тексту. Стосовно лексичної структури, варто відзначити, що на початку розвитку жанру в готичних романах було набагато більше високої лексики. Утім, архаїзми та історизми також можуть бути включені в сучасний текст для створення характерної атмосфери готики. Складносурядні, складнопідрядні і ускладнені прості речення наявні найчастіше в готичних романах як у XVIII, так і у XXI ст. Відбувається повільний процес спрощення структури, що є однією з особливостей жанру. Отже, готика покликана задовольняти високим естетичним критеріям. Діалектичну єдність форми і змісту відрізняє вишуканість і безпрецедентність.


Ключові слова


англійський готичний роман; готика; синтаксична структура; морфологічна організація; вибір лексики.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bredvold, Louis I. (1950), The Literature of the Restoration and the Eighteenth Century (1660–1798), Oxford University Press, 192 р.

Morozova, І. B. (2009), Paradigmatic analysis of structure and semantics of the elementary communіcative units in the light of the geshtalt theory in the modern English language: monography [Paradygmatychnyj analіz struktury і semantyky elementarnykh komunіkatyvnykh odynyc’ u svіtlі geshtal’t-teorії v suchasnіj anglіjs’kіj movі : monografіja], Drukars’kyj dіm, Odessa, 384 p.

Summers, M. (1938), The Gothic Quest — A History of the Gothic Novel, Fortune Press, 433 p.

The Oxford Companion to English Literature Revised (Oxford Companions) (ed. : Margaret Drabble),(2006), OUP Oxford, 6th edition,1172 p.

Coates, D. (2015), The Haunting of Gillespie House, Revaluation Books, 60 p.

Walpole, H. (1765), The Castle of Otranto, Tho. Lownds in Fleet-Street, London, 239 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Bredvold L. I. The Literature of the Restoration and the Eighteenth Century 1660–1798 / Louis I. Bredvold. — Oxford University Press, 1950. — 192 р.

Морозова І. Б. Парадигматичний аналіз структури і семантики елементарних комунікативних одиниць у світлі гештальт-теорії в сучасній англійській мові : монографія / І. Б. Морозова. — Одеса : Друкарський дім, 2009. — 384 с.

Summers M. The Gothic Quest — A History of the Gothic Novel / M. Summers. — Fortune Press, 1938. — 433 p.

The Oxford Companion to English Literature : Revised (Oxford Companions) [ed. by Margaret Drabble]. — OUP Oxford; 6th edition, 2006. — 1172 p.

Coates D. The Haunting of Gillespie House / D. Coates. — E. : Revaluation Books, 2015. — 60 p.

Walpole H. The Castle of Otranto / H. Walpole. — L. : Tho. Lownds in Fleet-Street, 1765. — 239 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)