DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2017.27.107950

КОНЦЕПТ CHARM В АНГЛОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ

Юлія Олегівна ТОМЧАКОВСЬКА

Анотація


Стаття присвячена дослідженню лінгвокультурного концепту CHARM в англійській мові. Мета роботи — виявити ціннісні характеристики концепту CHARM в англомовному інтернет-дискурсі на матеріалі текстів-рекомендацій «How to be Charming» та ін. Ціннісні ознаки в структурі концепту підкреслюють особливу значимість відповідного фрагмента світу для носіїв певної мови, ціннісне ставлення людини до того чи іншого об’єкту, поняття. Об’єктом дослідження є тексти-рекомендації щодо створення іміджу CHARMING PERSON, які носять прагматичний характер і використовуються для навчання читачів тому, як сформувати свій позитивний імідж у повсякденній комунікації та професійній діяльності; предметом — лінгвістичні особливості цих текстів. Висновки: проведений аналіз уможливив виокремлення внутрішніх і зовнішніх ознак формування іміджу CHARMING PERSON. Внутрішні ціннісні ознаки CHARMING PERSON є змістовними індикаторами концепту CHARM і проявляються через домінуючу ознаку SELF-DEVELOPMENT або DEVELOPMENT OF PERSONALITY / САМОРОЗВИТОК. Зовнішні ціннісні ознаки CHARMING PERSON є фізичними індикаторами концепту CHARM і включають мімічні, окулесичні, фонаційні та гаптичні ознаки.


Ключові слова


концепт; ціннісні ознаки; інтернет-дискурс; чарівність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ageicheva, O. I. (2007) The evaluation of charm of an anchorperson by the viewers with diff erent personal qualities : Thesis [Ocenka obajanija televedushhego telezriteljami s raznymi lichnostnymi kachestvami : dis. ... kand. psikhol. nauk : 19.00.05], Moscow, 227 p.

Karasik, V. I. (2002), Language circle : personality, concepts, discourse [Jazykovoj krug : lichnost’, koncepty, diskurs], Peremena, Volgograd, 476 p.

Karasik, V. I. (2009), Language keys [Jazykovye kljuchi], Gnozis, Moscow, 406 p.

Pimenova, M. V. (2007), Concept HEART : image, notion, symbol [Koncept SERDCE : Obraz. Ponjatie. Simvol], Kemerovo State University, Kemerovo, 500 p.

Selivanova, O. O. (2006), Modern linguistics : terminological encyclopedia [Suchasna linhvistyka : terminolohichna encyklopedija], Dovkillya-K, Poltava, 716 p.

Be charming, available at : http://www.wikihow.com/Be-Charming

Captivate people, available at : http://www.wikihow.com/Captivate-People

How to fascinate people, available at : http://www.billionairebelief.com/how-to-fascinate-captivate-people-in-30seconds-or-less/

Magnetic personality, available at : http://www.williambutler.ca/2014/02/magnetic-personality/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Агеичева О. И. Оценка обаяния телеведущего телезрителями с разными личностными качествами : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / О. И. Агеичева. — Москва, 2007. — 227 с.

Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. — Волгоград : Перемена, 2002. — 476 с.

Карасик В. И. Языковые ключи / В. И. Карасик. — М. : Гнозис, 2009. — 406 c.

Пименова М. В. Концепт СЕРДЦЕ : Образ. Понятие. Символ / М. В. Пименова : монография. — Кемерово : КемГУ, 2007. — 500 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. — Полтава : Довкілля-К, 2006. — 716 с.

Be charming [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.wikihow.com/Be-Charming

Captivate people [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.wikihow.com/Captivate-People

How to fascinate people [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.billionairebelief.com/how-to-fascinate-
captivate-people-in-30seconds-or-less/

Magnetic personality [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.williambutler.ca/2014/02/magnetic-personality/

Карасик В. И. Языковые ключи / В. И. Карасик. — М. : Гнозис, 2009. — 406 c.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)