DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4558.2016.26.101566

ІДЕОНІМІЙНИЙ СЕКТОР ПОЕТОНІМОСФЕРИ САГИ С. МЕЙЕР «TWILIGHT»

О. Ю. КАРПЕНКО, В. В. СЕРЕБРЯКОВА

Анотація


У статті досліджується поетонімосфера циклу романів С. Мейер як організована та складна система взаємопов’язаних власних назв. Метою цієї статті є встановлення особливостей організації ідеонімів у художньому мовленні письменниці. Об’єктом дослідження послугували ідеоніми зазначеного циклу романів, предметом дослідження — особливості їх функціонування в поетонімосфері художнього твору. Матеріалом дослідження було обрано цикл фентезійних романів Стефані Мейер із загальною назвою «The Twilight Saga». Висновки: у поетонімосфері зазначеного циклу налічуємо сім секторів: антропонімійний, теонімійний, ергонімійний, топонімійний, хрононімійний, хрематонімійний, ідеонімійний, які мають різний ступінь онімної насиченості та вагомості. Ідеонімійний сектор поетонімосфери саги С. Мейер «Сутінки» складається з таких підсекторів: навчально-освітній — 50 %; розважальний — 29,2 %; інформаційний — 20,8 %. Така структура ідеонімійного сектору поетонімосфери досліджуваного циклу романів дає змогу виявити концептуалізовані провідні риси головних персонажів.

Ключові слова


поетонімосфера; ідеонім; вільний асоціативний експеримент; асоціативний гештальт

Повний текст:

PDF

Посилання


Buevskaya, M. V.(2009), «The scope of poetonyms in Oscar Wilde’s poem «The Sphinx»», Logos onomastics [«Poetonimosfera poemy Oskara Uajlda «The Sphinx»», Logos onomastiki], South-East Ltd, Donetsk, vol. 1 (3), pp. 64–69.

Buevskaya, M. V. (2012), The scope of poetonyms in artistic text [Poetonimosfera hudozhestvennogo teksta], Dmitry Burago Publishing House, Kiev, 286 p.

Buchko, D. G., Tkachov, N. V. (2012), Dictionary of Ukrainian onomastic terminology [Slovnyk ukrai’ns’koi’ onomastychnoi’ terminologii’], Ranok-HT, Kharkov, 256 p.

Herman, I. A. (2000), Lingvosynergetics [Lingvosinergetika], Publishing House of the Altai Academy of Economics and Law, Barnaul, 168 p.

Karpenko, O. Ju. (2010), Cognitive onomastics [Kognityvna onomastyka], Phoenix, Odessa, 158 p.

Karpenko, Ju. O. (2006), Introduction to Linguistics [Vstup do movoznavstva], Academy, Kiev, 336 p.

Pyelina, A. V. (2014), Features of translation of Ukrainian ideonyms and pragmatonyms to English : Author’s thesis. [Osoblyvosti perekladu ukrai’ns’kykh ideonimiv i pragmatonimiv anglijs’koju movoju : avtoref. dys. … kand. filol. nauk : 10.02.16 «Perekladoznavstvo»], Odessa, 20 p.

Podolskaya, N. V. (1988), The Dictionary of Russian onomastic terminology [Slovar’ russkoj onomasticheskoj terminologii], Nauka, Moscow, 192 p.

Superanskaya, A. V. (2007), General theory of proper names [Obshhaja teorija imeni sobstvennogo], Publishing House of the LKI, Moscow, 368 p.

Torchynskyj, M. M. (2008), The structure of onimic field of the Ukrainian language : monograph [Struktura onіmnogo prostoru ukraїns'koї movy: monografіja], Avіst, Hmel'nyc'kyj, 551 p.

Bach, A. (1952), Deutsche Namenkunde, Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg, Band 1, 331 p.

Meyer, S. (2010), Breaking Dawn, Atom, London, 702 p.

Meyer, S. (2010), Eclipse, Atom, London, 559 p.

Meyer, S. (2010), New Moon, Atom, London, 497 p.

Meyer, S. (2010), Twilight, Atom, London, 434 p.Пристатейна бібліографія ГОСТ


Буевская  М.  В.  Поэтонимосфера поэмы Оскара Уайльда «The Sphinx» / Мария Владимировна Буевская // Логос ономастики. — Донецк  : Юго-Восток, Лтд, 2009. — №  1 (3). — С. 64–69.

Буевская  М.  В.  Поэтонимосфера художественного текста  : [монография] / Мария Владимировна Буевская. — Киев  : ИД Дм.  Бураго, 2012. — 286  с.

Бучко  Д.  Г.  Словник української ономастичної термінології / Д.  Г.  Бучко, Н.  В.  Ткачова. — Харків  : Ранок-НТ, 2012. — 256  с.
Герман  И.  А.  Лингвосинергетика  : [монография] / И.  А.  Герман. — Барнаул  : Изд-во Алтайской академии экономики и права, 2000. — 168  с.

Карпенко  О.  Ю.  Когнітивна ономастика  : [навч. посіб.] / Олена Юріївна Карпенко. — Одеса  : Фенікс, 2010. — 158  с.

Карпенко  Ю.  О.  Вступ до мовознавства  : [підручник] / Юрій Олександрович Карпенко. — К. : Академія, 2006. — 336  с.

Пєліна О. В. Особливості перекладу українських ідеонімів і прагматонімів англійською мовою  : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.16 «Перекладознавство» / О. В.  Пєліна. — Одеса, 2014. — 20  с.

Подольская  Н.  В.  Словарь русской ономастической терминологии / Н.  В.  Подольская / [под ред. А.  В.  Суперанской]. — М. : Наука, 1988. — 192  с.

Суперанская  А.  В.  Общая теория имени собственного. — 2-е изд., испр. / Александра Васильевна Суперанская. — М. : Изд-во ЛКИ, 2007. — 368  с.

Торчинський  М.  М.  Структура онімного простору української мови  : [монографія] / Михайло Миколайович Торчинський. — Хмельницький  : Авіст, 2008. — 551  с.

Bach A. Deutsche Namenkunde / A. Bach. — Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1952. — Band 1. — 331 p.

Meyer S. Breaking Dawn / Stephenie Meyer. — London : Atom, 2010. — 702 p.

13. Meyer S. Eclipse / Stephenie Meyer. — London: Atom, 2010. — 559 p.

14. Meyer S. New Moon / Stephenie Meyer. — London : Atom, 2010. — 497 p.

15. Meyer S. Twilight/ Stephenie Meyer. — London: Atom, 2010. — 434 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)