АНГЛІЙСЬКІ ТА РОСІЙСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ВОДНОТРАНСПОРТНОГО ДИСКУРСУ В СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОМУ ЗІСТАВЛЕННІ

Автор(и)

  • Євгеній Миколайович Степанов Інститут іноземних мов Хунаньського педагогічного університету, Китай https://orcid.org/0000-0002-5441-9822
  • Абел Абрахам Фаіт Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна https://orcid.org/0009-0004-7146-2461

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2023.39.284914

Ключові слова:

фразеологізм, воднотранспортний дискурс, соціальне значення, сценарій, фразеологізація, ключовий компонент

Анотація

Метою цієї наукової розвідки є виявлення фразеологізмів воднотранспортного дискурсу в англійській і російській мовах та зіставлення соціолінгвістичної складової цих груп мовних одиниць. Об’єктом вивчення є фразеологічні одиниці, які мають у своєму складі лексеми, що є назвами засобів воднотранспортної інфраструктури (морської та річкової), а також їхніх частин, деталей, устаткувань, функцій, людей, які причетні до функціювання водного транспорту. Предметом дослідження є спільне та відмінне у причинах виникнення англійських і російських водно- транспортних фразеологізмів і особливості їх уживання в англомовних і російськомовних соціумах. У процесі виконання роботи було застосовано загальнодослідницькі методи аналізу та синтезу, елементи кількісного методу, процедури соціолінгвістичного, лінгвокультурологічного та зіставного методів як методів окремих парадигм лінгвістики, непарадигмальний описувальний метод. Крім того, застосовано лінгвістичні методи семантичного, фразеологічного, етимологічного аналізу. Результатом роботи є виявлення низки воднотранспортних фразеологізмів, які в різні часи та різними шляхами потрапили до англійської та російської фразеології, спроба типологізувати їх і визначення соціо-лінгвістичних особливостей зіставлених груп англійських і російських фразеологізмів. Основні висновки полягають у тому, що серед фразеологізмів воднотранспортного дискурсу виокремлено 7 груп за ознакою віднесення ключових компонентів до різних лексико-семантичних груп; підраховано співвіднесення еквівалентних (28%), фонових (48%) і безеквівалентних (14%) пар англійських і російських фразеологізмів воднотранспортного дискурсу; 11% фразеологізмів однієї мови не має фразеологічних відповідників у другій. Певна група англійських фразеологізмів, які виникли на водному транспорті, мають російські відповідники, що виникли в інших дискурсах. Головна причина асиметричного стану полягає в набагато тривалішій історії англійського флоту, ніж російського, у значно більшій трудовій зайнятості населення Великобританії та інших англомовних країн на водному транспорті, а також тривалий проміжок часу, коли англійська мова, за рішенням IMO, має комунікативну монополію в міжнародному судноплавстві.

Посилання

Arefieva, N. G. (2021), Phraseology in Russian Migrants Dialects of the South of Ukraine: Linguoculturological and Lexicographical Aspects : Grand Ph.D. Thesis [Frazeolohiya rosiysʹkykh pereselensʹkykh hovirok Pivdnya Ukrayiny : linhvokulʹturolohichnyy ta leksykohrafichnyy aspekty : dys. ... dokt. filol. nauk : 10.02.02], Oles Honchar Dnipro National University, Odesa ; Dnipro, 695 p.

Medvedyev, F. P. (1982), Ukrainian phraseology : why do we say so. 2nd ed. [Ukrayinsʹka frazeolohiya : chomu my tak hovorymo, 2-e vyd., stereotyp.], Kharkiv State University, Vyshcha Shkola Publishing House, 231 p.

Moiseeva, S. A., Voloshkina, I. A. (2009), “On the cognitive nature of metaphor in phraseological space (on the material of the French language)” [“O kognitivnoy prirode metafory vo frazeologicheskom prostranstve (na materiale frantsuzskogo yazyka)”], The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: Foreign Philology. Methods of Foreign Language Teaching [Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Romano-hermansʹka filolohiya. Metodyka vykladannya inozemnykh mov], Kharkiv, No. 866, Iss. 59, pp. 7–18.

Pasynok, V. G. (2009), “Linguocognitive mechanisms of the causal space” [“Linhvokohnityvni mekhanizmy kauzalʹnoho prostoru”], The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: Foreign Philology. Methods of Foreign Language Teaching [Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Romano-hermansʹka filolohiya. Metodyka vykladannya inozemnykh mov], Kharkiv, No. 866, Iss. 59, pp. 19–27.

Proverbs and sayings about the sea and captains [Poslovitsy pogovorki o more i kapitanakh] (2022), available at : http://www.ermak.su/pogovorki/o_more.htm/

Standard Marine Navigational Vocabulary [Standartnyy morskoy navigatsionnyy slovarʹ-razgovornik] (1999), Negociant Studio Publishers, Odesa, 78 p.

Stepanov, Ie. N. (2017), “Scenarious specificity of regional phraseology” [“Stsenarnaya spetsifika regional’noy frazeologii”], Mova/Language [Mova], Odesa I. I. Mechnikov National Univ., Astroprint, Odesa, Vol. 28, pp. 30–36. DOI : https://doi.rog/10.18524/2307-4558.2017.28.115857

Phraseological dictionary of the Russian literary language online [Frazeologicheskiy slovarʹ russkogo literaturnogo yazyka onlayn] (2023), available at : https://rus-phraseology-dict.slovaronline.com/?ysclid=lk6tanxvdq221990758/

Eshmuratova, D. U. (2021), “English phraseology and phraseological units”, Academic research in educational sciences, pp. 512–514.

Glossary of Maritime Terms (2023), available at : https://www.aapa-ports.org/advocating/content.aspx?Item-Number=21500/

Idioms. The Idioms International : site (2023), available at : https://www.theidioms.com/

Jones, E. (2021), What is Maritime English?, available at : https://medium.com/martide-com/what-is-maritimeenglish-5152b28ba368/

Maritime Terms and Definitions (circa 1944), available at : http://www.usmm.org/terms.html/

Seidl, J., McMordie, W. (1978), English Idioms and how to use them, 4th ed., Oxford University Press, Oxford, Great Britain, 268 p.

Smith, L. P. (1923), English idioms, Oxford University Press, Oxford, Great Britain, 63 p.

Tasheva, E. B. (2020), “Features of phraseological units of modern English”, Eurasian Scientific Journal, Samarkand, pp. 74–76.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА І ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА