ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ В АКАДЕМІЧНІЙ СФЕРІ: ЗМІСТОВІ ТА ЛІНГВО-ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ АСПЕКТИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, КИТАЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

Автор(и)

  • Олександра Володимирівна Попова Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6244-5473

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2023.39.284912

Ключові слова:

офіційні документи, економіко-правові відносини, академічна діяльність, академічна інтеграція, синергізм перекладознавчої парадигми, китайська мова, англійська мова, українська мова

Анотація

Метою статті є аналіз англійськомовних та китайськомовних текстів оригінальних офіційних документів, що регламентують економіко-правові відносини в академічній сфері в ХХІ столітті, та варіантів їх перекладу українською мовою. Об’єктом дослідження є процес євроінтеграції України, співпраці України і КНР в академічному просторі та їхній документальний супровід. Предмет дослідження — лінгво-перекладацький інструментарій відтворення змісту офіційних документів, що регулюють умови співпраці України, ЄС і КНР в академічній сфері, з англійської і китайської мов українською мовою. Результатами дослідження є, з одного боку, уточнення понять «академічна діяльність», «академічна інтеграція», «права і обов’язки сторін академічної діяльності», «умови фінансування академічної діяльності», «синергізм перекладознавчої парадигми»; з іншого — виявлення феномена синергізму перекладознавчої парадигми в матеріалі дослідження. Висновки: Синергізм перекладознавчої парадигми в матеріалі дослідження специфіковано за такими показниками: 1) адекватність відтворення термінології українською мовою; 2) адекватність відтворення граматичних конструкцій; 3) збереження текстового фрейму. Успішність здійснення перекладу корелює як з лінгвістичною обізнаністю перекладача, так і з обізнаністю з практичним підґрунтям заключення і реалізації міжнародних угод в академічній сфері, програм академічної мобільності. Перспективним вважаємо подальше дослідження принципів взаємодії мовних та позамовних чинників при актуалізації синергізму в тексті оригіналу та перекладу.

Посилання

Vysotska, L. V. Fundamentals of academic culture [Osnovy akademichnoi kultury], available at : http://kk.nau.edu.ua/article/910/

Encyclopedia of modern Ukraine : in 24 vols. [Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy : u 24 t.] (2020) Available at : https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70608/

“The Law of Ukraine “On scientific and scientific-technical activity” [“Zakon Ukrayiny «Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diyalnist»”] (2016), Verkhovna Rada Data [Vidomosti Verkhovnoi Rady], Kyiv, Iss. 3, article 25. Available at : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848–19#Text/

European space in the field of higher education : Joint Declaration of the European Ministers of Education [Yevropeysʹkyy prostir u sferi vyshchoyi osvity : Spilʹna deklaratsiya Ministriv osvity Yevropy] (1999), Bologna, available at : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_525#Text/

Cooperation in the field of education” [“Spivpratsia u sferi osvity”], Embassy of Ukraine in the People’s Republic of China and Mongolia (parttime) [Posolʹstvo Ukrayiny v Kytaysʹkiy Narodniy Respublitsi ta Monholiyi (za sumisnytstvom)], available at : https://china.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/4965-spivpracya-v-galuzi-osviti/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-05

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА І ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА