ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДМИТРА СЕМЕНОВИЧА ІЩЕНКА: СПОГАДИ ПРО ВЧЕНОГО

Автор(и)

  • Ольга Яковлєва Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Наталія Арефьєва Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Євгеній Степанов Хунаньський педагогічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2022.38.269929

Ключові слова:

Дмитро Семенович Іщенко, вчений, педагог, головний редактор, журнал «Мова», Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, філологія

Анотація

Анотація. Автори цієї статті представили свої спогади про свого вчителя, а в подальшому колегу – Дмитра Семеновича Іщенка, якому 23 листопада 2022 року могло б виповнитися 90 років. Він народився в Одесі, на вулиці Старопортофранківській, був студентом і аспірантом російського відділення філологічного факультету Одеського державного університету імені І. І. Мечникова (нині Одеського національного університету імені І. І. Мечникова). Після захисту дисертації працював у Тираспольському державному педагогічному інституті (нині Придністровькому державному університеті імені Т. Г. Шевченка), очолював там кафедру російської мови; декілька років викладав російську мову в Делійському університеті, а в 1970-ті роки повернувся в alma-mater і працював до кінця свого життя (19 січня 2013 року) доцентом, професором кафедри російської мови, очолював її з 1993 по 2010 роки. З 2001 року до кінця життя Д. С. Іщенко був головним редактором науково-теоретичного часопису «Мова», приділяючи багато уваги не лише науковій, навчальній, організаційній, а й редакторській роботі. Кожен із співавторів висвітлює різні сторони життя і професійної діяльності Дмитра Семеновича Іщенка.

Посилання

Баранник Л. Ф. Вначале было Слово. Вечерняя Одесса : газета. Одесса, 2012. 22 ноября 2012 г. № 175–176 (9701–9702). URL : https://vo.od.ua/rubrics/odessa-gody-i-sudby/23521.php?ysclid=lc7hiposcx13650116/ (Дата звернення: 12.10.2022).

Ищенко Д. С. Древнерусская рукопись XII века "Устав студийский" : дис. … канд. филол. наук : 660 / Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. Одесса, 1968.

Ищенко Д. С. Поучения огласительные Феодора Студита. Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Москва, 1976. Вып. 2. Ч. 1. С. 224–235.

Ищенко Д. С. Огласительные поучения Федора Студита в Византии и у славян. Византийский временник. Москва, 1979. Т. 40. С. 157–171.

Ищенко Д. С. Поучения Феодора Студита в рукописи Рыльского монастыря. Советское славяноведение. Москва. 1979. № 4. С. 96–98.

Ищенко Д. С. Хиландарский список славянского перевода поучений Федора Студита. Советское славяноведение. Москва, 1980. № 4. С. 75–81.

Іщенко Д. С. Катехізичні повчання Феодора Студита в українській рукописній збірці XVII ст. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1982. XXVII. С. 211–215.

Ищенко Д. С. О древнем славяно-русском переводе одного греческого гапакса. Мова. Одеса, 1995. № 1–2. С. 26–29.

Ищенко Д. С. Малый катехизис Федора Студита в старорусских списках ХV–ХVII в. и некоторые проблемы «второго южнославянского влияния». Мова. Одеса. 1999. № 3–4. С. 3–8.

Ищенко Д. С. Конспекты лекций по истории русского литературного языка Х–XVII вв. Одесса : Астропринт, 2012.

Ищенко Д. С. Об одном «сомнительном слове» в словаре Ф. Миклошича. Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства. Одеса : Астропринт, 2013. № 19. С. 5–7.

Іщенко Д. С., Зубов М. І. Рукописи південнослов’янського походження в зібранні Одеської державної наукової бібліотеки ім. О. М. Горького: стан і перспективи дослідження. Мовознавство. Київ, 2008. № 2–3. С. 103–110.

Опубліковано

2023-01-10

Номер

Розділ

Питання лексикології, словотвору, семантики та прагматики