ПЕРСПЕКТИВИ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ірина Володимирівна Черновалюк Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2924-4036

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2022.38.269917

Ключові слова:

онлайн-навчання, іноземні студенти, інформаційно-комунікаційні технології, вища освіта, дистанційне навчання

Анотація

Мета дослідження полягає у розгляді особливостей онлайн-навчання як лінгводидактичної категорії сучасного освітнього простору, визначення його основних характерних ознак і методичних можливостей щодо його реалізації у навчанні іноземних студентів. Об’єктом вивчення виступає процес онлайн-навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти. Предметом дослідження є організація процесу онлайн-навчання іноземних студентів та зміст методики. Основні методи дослідження: аналіз наукової літератури, анкетування, тестування, бесідa з учасниками освітнього процесу, аналіз змісту навчальних програм і навчальних планів підготовки, вивчення досвіду навчання іноземних студентів з урахуванням професійної спрямованості. Матеріалом розвідки стали теоретичні праці вчених-лінгвістів, методистів, викладачів-практиків, а також реальне онлайн-навчання. Результати дослідження можуть використовуватися в процесі проектування моделі онлайн-навчання іноземних студентів, у розробці концепції розвитку мовної підготовки іноземних студентів, спрямованої на вдосконалення самої системи, підвищення якості навчання і підготовку висококваліфікованих фахівців. Практична значимість дослідження полягає в розробці й обґрунтуванні педагогічних шляхів вдосконалення іншомовної підготовки студентів і умов реалізації цих шляхів в освітньому процесі сучасного навчального ЗВО, у застосуванні отриманих даних для розробки навчально-методичного забезпечення, методичних матеріалів і лекційних курсів. Зроблено висновки щодо ефективності застосування нових сучасних технологій та інформаційно-комунікаційних технологій з метою розвитку та удосконалення системи мовної підготовки іноземних студентів. З’ясовано перспективи створення ефективного онлайн-навчання іноземних студентів і використання всіх дидактичних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій.

Посилання

Bezlyudnyy, R. O., Pavlyuk, V. І. (2021), “Teaching foreign languages to students of non-language specialties with the help of ICT technologies”, Innovative Pedagogy [“Navchannya іnozemnykh mov studentіv nemovnykh spetsіal’nostey za dopomogoyu ІKT”, Innovatsiyna pedahohika], Vol. 34, No. 1, pp. 166–169.

Bidenko, L., Kysel’ova G. (2020), “Experience of the use of electronic resources at the initial stage of learning Ukrainian as a foreign language”, Humanities Science Current Issues [“Dosvіd vykorystannya elektronnykh resursіv na pochatkovomu etapі navchannya ukrains’koi movy yak іnozemnoi”, Aktual’nі pytannya humanіtarnykh nauk], Drohobych, Vol. 29, No. 1, pp. 203–209.

Bykov, V., Spirin, O., Pinchuk, O. (2020), “Modern tasks of digital transformation of education”, UNESCO Chair Journal «Lifelong Professional Education in the XXI Century» [“Suchasni zavdannia tsyfrovoi transformatsii osvity”, Visnyk kafedry YUNESKO «Neperervna profesiina osvita ХХІ stolittia»], Issue 1, pp. 27–36. DOI: 10.35387/ucj.1(1).

Zhaldak, M. I. (2005), “About Some Methodological Aspects of Training to Computer Science in High School and in Pedagogical University”, The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series : Pedagogy [“Pro deyaki metodychni aspekty navchannya informatyky v shkoli ta v pedahohichnomu universyteti”,Naukovi zapysky Ternopilskoho nationalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Pedahohika], No. 6, pp. 17–24.

Ketsyk-Zinchenko, L. (2019), “Features of profession-oriented foreign language teaching for students of non-linguistic faculties”, Youth and market [“Osoblyvosti profesiyno-oriyentovanoho navchannya inozemnoyi movy studentiv nemovnykh spetsialnostey”, Molod’ i rynok], vol. 9 (176), pp. 101–106.

Nikolayeva, S. Yu. (2013), Methodology of Teaching Foreign Languages and Cultures [Metodyka navchannya inozemnykh mov ta kultur], Lenvit Publishing, Kyiv, 590 p.

Osadchyy, V. V., Osadcha, K. P. (2015), “Modern realities end trends of information and communication technologies in education”, Information Technologies and Learning Tools [“Suchasni realii i tendentsii rozvytku informatsiyno-komunikatsiynych tekhnolohiy v osviti”, Іnformatsіynі tekhnolohіyi і zasoby navchannya], Vol. 4 (48), pp. 47–57.

Stepanov, Ie. M. (2022), “Distance online learning of foreign languages as an urgent problem”, Opera in linguistica ukrainiana [“Dystantsiyne onlayn-navchannya inozemnykh mov yak aktualna problema”, Zapysky z ukrayinskoho movoznavstva], Odessa I. I. Mechnikov National University, Odessa, vol. 29, pp. 239–257.

Ushakova, N. I., Trostynska, O. M., Dubichynskyy, V. V. (2011), “The conception of language training of foreigners in Ukrainian universities”, Teaching Languages at Higher Institutions. Intersubject Relations [“Kontseptsiya movnoyi pidhotovky inozemtsiv u ZVO Ukrayiny”, Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomuetapi. Mizhpredmetni zvyazky], Kharkiv, Vol. 19, pp. 136–146.

Tsepko, T. A., Androsiuk, H. L. (2020), “Modern trends of teaching English in universities”, Innovative Pedagogy [“Suchasni tendentsiyi u vykladanni anhliyskoyi movy u zakladakh vyshchoyi osvity”, Innovatsiyna pedahohika], Issue 1, pp. 39–43. DOI: 10.32843/2663 6085/2019.21.3–8.

Tsurkan, M. V., Hreb, M. M., Il’kiv, A. V. (2021), “Using ICT in teaching Ukrainian language to foreign medical students”, Information Technologies and Learning Tools [“Vykorystannya zasobiv ІКТ u protsesi navchannya ukrayinskoyi movy inozemnykh studentiv-medykiv”, Іnformatsіynі tekhnolohіyi і zasoby navchannya], Vol. 83 (3), pp. 288–300. DOI: 10.33407/itlt.v83i3.3517.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-10

Номер

Розділ

ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МОВИ