ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОНЛАЙН І ОФЛАЙН НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-ПРОГРАМІСТІВ

Автор(и)

  • Маріана Стрижньова Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2022.38.269912

Ключові слова:

змішана, традиційна та дистанційна форми навчання, успішність студентів, навчання іноземної мови у вищій школі

Анотація

Анотація. Статтю присвячено порівняльному аналізу онлайн і офлайн навчання у викладанні іноземної мови студентам-програмістам 1-го курсу. Мета статтіаналіз успішності студентів під час дистанційного навчання у порівнянні з традиційною формою освіти та можливості їх поєднання у змішану форму. Об’єктом аналізу є річні екзаменаційні та залікові бали з англійської мови студентів спеціальності «Прикладне програмування» факультету інформаційних технологій КНУ імені Т. Шевченка. Не враховувались показники студентів, які під час дистанційного навчання були дуже часто відсутні на заняттях з технічних причин. Предмет дослідженнязміни успішності навчання вищезазначених студентів під час поєднання традиційної форми та дистанційного навчання за 2019-2020 навчальний рік та суто дистанційного навчання у 2020-2021 і 2021-2022 навчальних роках. Проаналізовано та порівняно успішність 73 студентів зазначеної спеціальності за вказані роки. У роботі використано метод порівняльного аналізу та описовий метод. Результатом дослідження є виявлення гарних показників успішності студентів при навчанні за змішаною формою та їх погіршення під час суто дистанційної форми. Висновок: змішана форма стає найактуальнішою за умови гармонійного й ефективного поєднання традиційної та дистанційної форм навчання. Практична цінність результатів дослідження полягає у можливості використання його результатів у вирішенні питань методики викладання іноземної мови у профільних та непрофільних закладах вищої освіти.

Посилання

Дегтярьова Л. М., Буланкіна А. О. Активна форма навчального процесу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Сєвєродонецьк, 2021. 2 (340). Ч. 2 (Черв. 2021). C. 277–286.

Демида Б., Сагайдак С., Копил І. Системи дистанційного навчання: огляд, аналіз, вибір. Комп’ютерні науки та інформаційні технології: зб. наук. праць. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. № 694. С. 98–107.

«Положення про дистанційне навчання» МОН України від 25.04.2013 № 466. URL : https://osvita.ua/legislation/Dist_osv/2999/

Староста В. І. Очна та заочна форма здобуття освіти у контексті використання традиційного, змішаного та дистанційного навчання: погляди студентів, аспірантів, викладачів. Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. 2022. Вип. 1 (50). С. 264–268.

Степанов Е. Н., Степанова С. Е. Перспективы новейших технологий онлайн-обучения иностранным языкам. Сучасні проблеми методики викладання мов та навчання іноземців у закладах вищої освіти: колективна монографія. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. C. 26–41.

Степанов Е. Н. Исследовательские векторы современной онлайн-технологизации процесса обучения иностранным языкам. Актуальні питання лінгвістики та методики викладання іноземних мов : зб. матеріалів VIII міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті доктора педагогічних наук, професора В. Л. Скалкіна (12 квітня 2022 року). Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2022. C. 264–269. ISBN 978-617-7768-33-2.

Степанов Є. М. Дистанційне онлайн-навчання іноземних мов як актуальна проблема. Записки з українського мовознавства. Одеса : ОНУ, 2022. Вип. 29. С. 239–257.

Филенко Б. М., Ройко Н. В., Старченко І. І., Проскурня С. А., Прилуцький О. К. Порівняльний аналіз успішності студентів під час дистанційного навчання і традиційної форми освіти. Актуальні проблеми сучасної медицини : Вісник української медичної стоматологічної академії. 2020. № 3 (71). C. 245–248.

Moore M. G., Kearsley G. Distance education: a systems view of online learning. Belmont, CA : Wadsworth Cengage Learning, 2012. 361 p.

Матеріали дослідження

Відомості екзаменаційних та залікових сесій студентів 1 курсу спеціальності «Прикладне програмування» факультету інформаційних технологій КНУ ім. Т. Шевченка за 2019–2022 навч. роки.

Опубліковано

2023-01-10

Номер

Розділ

Питання лексикології, словотвору, семантики та прагматики