ПРОБЛЕМА ВАРІЮВАННЯ ОДИНИЦЬ МОВНОЇ СИСТЕМИ ГОВІРКИ ТА ЇХ ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ

Автор(и)

  • Тетяна Василівна Громко Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4661-4302

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2022.38.269908

Ключові слова:

діалектологія, говірка, лексикологія, лексикографія, Словник варіантної лексики говірки, варіантність, ідіом, мовна і мовленнєва одиниця, лінгварій, ідіомема

Анотація

Метою запропонованої статті є теоретичне обґрунтування варіювання мовних одиниць як ідіомем на основі мовних даних говірки, а також засад їх репрезентування у словнику варіантної лексики мовної системи як окремому аспектному зведенні моноговіркового лінгвографічного комплексу. Об’єктом є визначення проблеми тотожності і варіювання слова в лінгварії говірки як мовно-мовленнєвій системі. Предмет дослідження – теоретичні та функціональні засади лексикографування варіантів мовних одиниць говірки та явища формального варіювання лінгварію говірки. Результатом дослідження є, з одного боку, визначення проблеми тотожності і варіювання слова в лінгвістиці, при якій констатується недостатність досліджень теорії варіантності слова в українській діалектологічній науці, що пояснюється неповнотою або відсутністю емпіричної бази, неосвоєнням наявного фактичного матеріалу, недостатньою увагою до способів вивчення формальних модифікацій слова, слабкою освітленістю джерелознавчих та методологічних питань. Актуальність проблематики визначає ряд теоретичних положень: 1) варіантність, будучи іманентною властивістю будь-якого різновиду мови, широко представлена в діалектному мовленні; 2) формальне варіювання слова забезпечує континуальність говірки як системи мови; 3) лексикон говірки, говірколінгварій становлять інформаційно-дослідницьку лексикографічну систему ідіому – тезаурус. Узагальнений огляд теоретичних засад діалектологічної лексикографії варіантної лексики говірки дозволив дійти висновку про специфіку представлення в ньому говірколінгварію. З іншого боку, результати дослідження репрезентують Словник варіантної лексики говірки як аспектний, який входить до моноговіркового лексикографічного комплексу, маючи уніфіковані правила демонстрації у ньому мовних одиниць і водночас відрізняючись своїми структурними та номенклатурними параметрами відображення лексико-семантичних видозмін мовних і мовленнєвих одиниць, є першою спробою системного викладу такого типу групування складових говіркового дискурсу, що об’єднує літературний і діалектний страти. Висновки: Словник варіантної лексики говірки розглядається як репрезентант складності, різноманіття явища формального варіювання діалектного слова, а також демонстрація цілого ряду формально-смислових зв’язків у лексиці лінгварію для подальшої моноговіркової дескрипції, орієнтованої на монографічний опис говірки.

Посилання

Bogoslovskaya, Z. M. (2006), Dialect variantology : lexicological and lexicographic aspects : Doctor’s thesis [Dialektnaya variantologiya : leksikologicheskiy i leksikograficheskiy aspekty : dis. ... dokt. filol. nauk], Tomsk State University, Tomsk, 401 p.

Bogoslovskaya, Z. M. (2000), Dictionary of variant vocabulary of the Siberian dialect [Slovar’ variantnoy leksiki sibirskogo govora], O. I. Blinova (ed.), Tomsk State University Press, Tomsk, vol. 1, 304 p.

Bondar, O. I. (2010), Dictionary of Ukrainian Dialects of Odessa Region [Slovnyk ukrainskykh hovoriv Odeshchyny], Odessa I. I. Mechnikov National University, Odessa, 222 p.

Vinogradov, V. V. (1944), “About the word form”, Izvestia of the USSR Academy of Sciences, Department of Literature and Language [“O formakh slova”, Izvestiya AN SSSR. Otdeleniye literatury i yazyka], Moscow, vol. 3, issue 1, pp. 31–44.

Gak, V. G. (1998), Language transformations [Yazykovye preobrazovaniya], Shkola «Yazyki russkoy kul’tury» Publishing, Moscow, 768 p.

Hlukhovtseva, K. (2005), “Variability of dialectic phenomena in the system of Ukrainian skhidno-slobozhansky

subdialects”, Volyn-Zhytomyrshchyna : Historical and philological collection on regional problems [“Variatyvnist dialektnykh yavyshch u systemi ukrainskykh skhidnoslobozhanskykh hovirok”, Volyn-Zhytomyrshchyna : Istoryko-filolohichnyy zbirnyk z rehionalnykh problem], Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, vol. 14, pp. 48–54.

Golovina, E. V. (1991), Formal variance in speech of dialect type : Tutorial on a special course [Formal’naya variantnost’ v rechi dialektnogo tipa : Ucheb. posobiye po spetskursu], Kirov State Normal Institute, Kirov, 102 p.

Gritsenko, P. E. (2015), “The phenomenon of a dialect facts : ontology and epistemology”, Issues on Slavic dialectology [“Fenomen dialektnogo yavleniya : ontologiya i gnoseologiya”, Issledovaniya po slavyanskoy dialektologii. Sud’ba slavyanskikh dialektov i perspektivy slavyanskoy dialektologii], Moscow, vol. 17 : The fate of Slavic dialects and the prospects of Slavic dialectology, pp. 9–59.

Hrytsenko, P. Yu. (1990), Areal variation of vocabulary [Arealne variyuvannya leksyky], Naukova dumka Publishing House, Kyiv, 272 p.

Hromko, T. V. (2021), Methodology of lexical and grammatical description of the dialect linguary : Doctor’s thesis [Metodolohiya leksyko-hramatychnoi deskryptsii linhvariyu hovirky : dys. … dokt. filol. nauk : 10.02.01], Odessa I. Mechnikov National University, Odessa, 685 p.

Hromko, T. V. (2021), Methodology and experience of the dialect description : monograph [Metodolohiya ta dosvid deskryptsii hovirky : monohrafiya], O. I. Iliadi (ed.), Dnipro, 452 p.

Ivantsova, E. V. (1993), “Reflection of word variation in dialect dictionaries”, Russian dialects of Siberia. Lexicography [“Otrazheniye var’irovaniya slova v dialektnykh slovaryakh”, Russkiye govory Sibiri. Leksikografiya], Tomsk State University Publishing House, Tomsk, pp. 87–91.

Melnychuk, O. S. (1981), “Development of language as a real system”, Linguistics [“Rozvytok movy yak realnoyi systemy”, Movoznavstvo], Potebnia Institute of Linguistics, AS of Ukr.SSR, Kyiv, issue 2, pp. 22–34.

Mukan, A. M. (1969), “Variation of forms in some newly created dialects of the Ukrainian language”, Ukrainian dialect morphology [“Variantnist form u deyakykh novostvorenykh hovorakh ukrainskoyi movy”, Ukrainska dialektna morfolohiya], Naukova dumka Publishing House, Kyiv, pp. 191–199.

Nefedova, E. A. (2017), “Variability as a reflection of the evolution of the Russian dialects”, Dialects in synchrony and diachrony. 3 : Transformation of the dialect continuum and problems of a linguoecology [“Variantnost’ kak otrazhenie evolyutsii russkikh govorov”, Dialekty v synkhronii ta diakhronii. Transformatsiya dialektnoho kontynuumu i problem linhvoekolohiyi], KMM Publishing, Kyiv, pp. 283–295.

Sabadosh, I. V. (2008), Dictionary of the Transcarpathian language of the village of Sokyrnytsya, Khust district [Slovnyk zakarpatskoyi hovirky sela Sokyrnytsya Khustskoho rayonu], Lira Publishing House, Uzhhorod, 480 p.

Smirnitskiy, A. I. (1954), “On the question of the word (the problem of “word identity”)”, Proceedings of the Institute of Linguistics [“K voprosu o slove (problema «tozhdestva slovа»)”, Trudy Instituta yazykoznaniya], AS of the USSR, Moscow, vol. 4, pp. 3–50.

Sokolov, O. M. (1997), Fundamentals of implicit morphology of the Russian language [Osnovy implitsitnoy morfologii russkogo yazyka], RUDN Publishing, Moscow, 203 p.

Tkach, M. M. (2019), Dictionary of dialect, colloquial, rarely used and outdated words of the Ukrainian language [Slovnyk hovirkovykh, rozmovnykh, ridkovzhyvanykh ta zastarilykh sliv ukrainskoyi movy], Desna Publishing, Chernihiv, 1000 p.

Tkachuk, M. M. (2017), “On the question of structural variability of botanical lexis in the reduced Chornobyl zone dialects”, Dialects in synchrony and diachrony. 3 : Transformation of the dialect continuum and problems of a linguoecology [“Do pytannia pro strukturnu variantnist botanichnoyi leksyky v reduktyvnykh hovirkakh Chornobylskoyi zony”, Dialekty v synkhronii ta diakhronii. 3: Transformatsiia dialektnoho kontynuumu i problemy linhvoekolohii], KMM Publishing, Kyiv, pp. 421–427. URL: http://194.44.152.155/elib/local/r590.pdf/

Tkachuk, M. M. (2022), “Grammatical variation of the Ukrainian immigrant speech in Bashkortostan”, Journal of Ivan Franko Zhytomyr State University. Philology [“Hramatychna variantnist ukrainskoi pereselenskoi hovirky v Bashkortostani”, Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. Filolohichni nauky], Zhytomyr, No. 1 (96), pp. 155–164.

Hromko, T. V. (2020), “Dictionary of variant vocabulary in the light of monographic description: theoretical justification”, International journal of philology, vol. 11 (3), pp. 42–47. URL : http://dspace.cuspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4022/

Hromko, Т. (2020). Theoretical fundamentals of lexicographic variation of idiom. Korszerű műszerek és algoritmusa tapasztalati és elméleti tudományos kutatási: tudományos művek gyűjteménye a nemzetközi tudományos-gyakorlati konferencia anyagaival (Hang 3), September 18, 2020. European Scientific Platform, Budapest, Hungary, pp. 63–64. URL: https://doi.org/10.36074/18.09.2020.v3.24

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-10

Номер

Розділ

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ТА ІСТОРИЧНОГО МОВОЗНАВСТВА І ДІАЛЕКТОЛОГІЇ