РОЗВИТОК СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕРМІНА: ЯВИЩА ВАРІАТИВНОСТІ І СЕМАНТИЧНИЙ ІНВАРІАНТ

Автор(и)

  • Ольга Назірівна Алієва Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4449-9205

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2022.38.269894

Ключові слова:

семантична структура, смисл, семантична диференційна ознака, конотація, семантичний інваріант, термін, англійська терміносистема

Анотація

Метою пропонованого дослідження є вивчення впливу семантичного інваріантного ядра на формування і розвиток структури полісемічного слова-терміна, на явища варіативності як в межах окремих терміносистем, так і у загальновживаній лексиці. Об’єктом дослідження є підсистеми мови, зокрема, термінологічні, їх взаємозв’язки, які вивчаються з позицій аналізу глибинних семантичних процесів. Предметом вивчення є слово-термін як елемент термінологічної системи, як полісемічна структура, та взаємозв’язок її компонентів із семантичним ядром-інваріантом. Для вирішення поставлених завдань залучено комплекс загальнонаукових і конкретнонаукових методів, прийомів і підходів – підходів лексичної семантики, когнітивної лінгвістики, методів диференційного і компонентного аналізу, аналізу лексикографічних дефініцій, контекстуального аналізу. Результати дослідження: в процесі вивчення виявляємо, як семантичне інваріантне ядро одночасно є і джерелом, і учасником складних семантичних процесів і лінгвістичних явищ. Галузь застосування. Результати дослідження можуть бути використані для аналізу і практичного використання принципів термінотворення, формування кластерів у межах однієї терміносистеми, взаємозв’язків між окремими системами, а також для дослідження особливостей функціонування слів-термінів у різних видах дискурсу. Висновки. Функціонування феномену семантичного інваріанта створює можливості для виникнення і розвитку розгалуженої смислової структури лексеми і є однією з глобальних основ термінологічних процесів. Аналіз потенціалу семантичного ядра уможливлює пояснення явищ зміни категоріальних семантичних ознак і категоріальної розмитості.

Посилання

Вакуленко М. О. Методологічні засади вивчення наукової термінології. Термінологічний вісник. Київ : Ін-т укр. мови НАНУ, 2013. Вип. 2. С. 16–21.

Іващенко В. Л. Фреймове і комунікативне термінознавство в зарубіжній лінгвістиці. Мовознавство. Київ : Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАНУ, 2013. Вип. 1. С. 51–58.

Кочан І. М. Словотвірні норми і термінологія. Термінологічний вісник. Київ : Ін-т укр. мови НАНУ, 2013. Вип. 2. С. 202–210.

Скороходько Е. Ф. Термін у науковому тексті (до створення терміноцентричної теорії наукового дискурсу). Київ : Логос, 2006. 99 с.

Туровська Л. В. Ще раз про емоційність терміна. Вісник Нац. ун-ту «Львівська Політехніка». Львів, 2010. С. 82–85.

Bourigault D. Natural Language Processing. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2001. 385 p.

Collins English Dictionary. New York, 2006. URL: https://www.abbyy.com/en-ee/translation_dictionary. Час доступу: 25.09.2022.

Condamines A. Towards the creation of a CNL adapted to requirements writing by combining writing recommendations and spontaneous regularities : example in a Space Project. Language Resources and Evaluation. Berlin, 2016. URL : https://www.researchgate.net/journal/1574020X_Language_Resources_and_Evaluation. Час доступу: 28.09.2022.

Didi-Huberman G. The Surviving Image. Phantoms of Time and Time of Phantoms: Aby Warburg’s History of Art. USA: University Park, Pennsylvania, 2016. 432 p.

Fillmore C.J. Frame semantics. Linguistics in the morning calm: Selected papers from the SICOL–1981. Seoul, 1982. P. 111–137.

Lakoff G. and Johnsen M. Metaphors we live by. London: The university of Chicago press, 2003. 256 p.

Langacker R. W. Cognitive Grammar: A Basic Introduction. New York: Oxford University Press, 2008. 584 p.

McWhinnie H. J. Clive Bell, the Doctrine of Significant Form and Visual Arts Communication. Annual History of Art Education Conference. 2nd College Station, 1989. 18 p.

Minsky M. A Framework for Representing Knowledge. Psychology of Computer Vision. New York, 1975. P. 211–277.

Online Etymology Dictionary. URL : https://www.etymonline.com/search?q=mediu. Час доступу: 29.09.2022.

Oxford Dictionary of English. Oxford, 2010. URL : https://www.abbyy.com/en-ee/translation_dictionary. Час доступу: 29.09.2022.

Panofsky E. Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance. New York: Westview Press, 1972. 263 p.

Wierzbicka A. Two levels of verbal communication, universal and culture-specifi. Verbal Communication. Berlin, 2016. P. 447–481.

Wölfflin H. Principles of Art History. New York, 2012. 253 p.

Source material

A Guide to Mediums / Jackson`s Art Supplies. URL https://www.jacksonsart.com/a-guide-to-mediums. Час доступу: 23.09.2022.

Diniejko A., Litt D. Victorian Spiritualism – Proponents and Opponents. URL : https://victorianweb.org/religion/spiritualism2.html. Час доступу: 10.09.2022.

Heraldic Science Héraldique. URL : https://heraldicscienceheraldique.com/c.html. Час доступу: 17.09.2022.

Know Your Art – Mediums and Techniques. URL : https://www.parkwestgallery.com/know-your-art-mediums/. Час доступу: 24.09.2022.

McLaughlin A. Exploring the enduring influence of heraldry in design. 2020. URL : https://www.creativereview.co.uk/modern-heraldry-book/. Час доступу: 27.09.2022.

Parkinson C. What’s in a Window. 2021. URL : http://www.essexrecordofficeblog.co.uk/tag/clavering/. Час доступу: 24.09.2022.

Pasilla de Oaxaca Salsa Recipe | Pen & Fork. 2012. URL : http://penandfork.com/recipes/pasilla-de-oaxaca-salsa/. Час доступу: 21.09.2022.

Stapleton Kearns: A little more about the internet and artists marketing. 2012. Corpus of Contemporary American English (Davies 2012). URL : http://stapletonkearns.blogspot.com/2009/11/little-more-about-internet-and-artists.html]. Час доступу: 27.09.2022.

The Different Types of Fast Bowlers in Cricket Explained! URL : https://cricketershub.com/types-of-fast-bowlers-cricket/. Час доступу: 27.09.2022.

What is the cost of cialis – News Videographer. URL : http://newsvideographer.com/2007/06/02/book-review-three-the-complete-digital-video-guide/. Час доступу: 25.09.2022.

Опубліковано

2023-01-10

Номер

Розділ

Питання лексикології, словотвору, семантики та прагматики