ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Автор(и)

  • Ірина Володимирівна ЧЕРНОВАЛЮК Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2020.34.219528

Ключові слова:

мовна підготовка, культурно-освітній простір, концепція розвитку, гуманізація навчання, компетентнісний підхід, лінгвокультурологічний підхід, професійно орієнтоване навчання.

Анотація

Анотація. Мета статті полягає в розгляді особливостей мовної підготовки іноземних студентів у ВНЗ та основних напрямків її розвитку на сучасному етапі. Об'єктом дослідження виступає процес навчання іноземних студентів у ВНЗ. Предметом дослідження є зміст методики та організація процесу оволодіння мовою і навчання іноземних студентів. Основні методи дослідження – аналіз наукової літератури, анкетування, тестування, бесіда з учасниками освітнього процесу, аналіз змісту навчальних програм зі спеціальних дисциплін і навчальних планів підготовки іноземних студентів, вивчення досвіду навчання іноземців з урахуванням їх професійної спрямованості. Практична значимість дослідження полягає в розробці та обґрунтуванні педагогічних шляхів вдосконалення іншомовної підготовки студентів та умов їх реалізації в освітньому процесі сучасного навчального закладу  вищої освіти, застосування даних дослідження в розробці навчально-методичного забезпечення, методичних матеріалах і лекційних курсах для іноземних студентів. Результати дослідження можуть використовуватися в процесі проектування моделі навчання та адаптації іноземних студентів, у розробці концепції розвитку мовної підготовки іноземних студентів, спрямованої на вдосконалення самої системи, підвищення якості навчання і підготовку висококваліфікованих фахівців. У роботі зроблені висновки щодо ефективності застосування нових сучасних напрямків та підходів з метою розвитку і вдосконалення системи мовної підготовки іноземних студентів.

Біографія автора

Ірина Володимирівна ЧЕРНОВАЛЮК, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Irina V. CHERNOVALYUK

Опубліковано

2020-12-18

Номер

Розділ

Питання історії мовознавчих досліджень, загального мовознавства та соціолінгвістики