ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РОСІЙСЬКИХ ДІАЛЕКТИЗМІВ НА В'ЄТНАМСЬКУ МОВУ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКИ РОСІЙСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2020.34.219524

Ключові слова:

російські народні казки, російська мова як іноземна, в'єтнамська мова, діалектизми

Анотація

Анотація. Метою даного дослідження є системний порівняльний аналіз російського і в'єтнамського казкового фольклору і вироблення на основі такого аналізу пропозицій щодо оптимізації, уніфікації та систематизації методів російсько-в'єтнамського перекладу. Об'єктом аналізу є діалектизми, що зустрічаються в російських народних казках. Предмет дослідження – загальні та специфічні характеристики російського і в'єтнамського фольклорно-казкових ономастиконів і способи передачі російських фольклорно-казкових діалектизмів на в'єтнамську мову. У роботі застосовується комплексна методика лінгвістичного аналізу, що включає описовий метод, метод контекстуального і порівняльного аналізу, метод статистичного аналізу. В результаті проведеного розбору нами встановлено, що прийоми, використовувані при перекладі російських народних казок на в'єтнамську мову, дуже різноманітні. Перекладач повинен знати, як гнучко застосовувати різні перекладацькі прийоми, щоб, з одного боку, не втратити первісний зміст казки, а з іншого – подати її, враховуючи картину світу двох народів. Аналіз існуючої російсько-в'єтнамської передачі фольклорно-казкових власних імен виявив її невпорядкованість: у перекладачів немає єдності в підходах до передачі дериватів власних імен. Практична значимість дослідження полягає в можливості використання цих матеріалів в університетському курсі РЯІ, як окремий спецкурс за майстерністю перекладу, а також в процесі навчання фахівців-перекладачів. Дані висновки і рекомендації можуть бути використані в практичній діяльності перекладачів російського фольклору на в'єтнамський та інші іноземні мови.

Біографії авторів

Ольга Вадимівна МАЛЬЦЕВА, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

MALTSEVA Olga Vadimovna

Ван Тхі Лє ХАНГ, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

HANG Van Thi Le

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-18

Номер

Розділ

Питання історії мовознавчих досліджень, загального мовознавства та соціолінгвістики