ГІПНОСТИЛІСТИЧНІ ШАБЛОНИ НАВІЮВАННЯ В ГІПНОТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2020.34.219518

Ключові слова:

слова, гіпнотичний дискурс, гіпностилістичні шаблони, вірування, навіювання

Анотація

Анотація. В статті досліджується гіпнотичний дискурс, тобто результат комунікації в ситуації гіпнотерапевтичного впливу разом із всіма (матеріальними й нематеріальними) конституентами комунікативної ситуації. При застосуванні гіпнозу гіпнотерапевт використовує гіпнотичне мовлення, яке характеризується специфічними гіпностилістичними шаблонами (патернами).Метоюцієї статті є окресення лінгвальних особливостей функціонування гіпностилістичних навіювань в китайскому гіпнотичному дискурсі. Об’єктомдослідження обрано гіпнотичний дискурс в китайській мові, а предметом – механізми проведення гіпнотичного комунікативного акту в китайській мові. Матеріалом послугували транскрипти записів мовлення гіпнотерапевтів під час гіпнотичного сеансів китайською мовою сумарним обсягом 50 годин. В дослідженні було використано наступні методи: загальнонаукові методи (індукція і дедукція, аналіз і синтез, кількісний тощо) для виведення науково обґрунтованих умовиводів;  загальнолінгвістичні методи (дискурсивний аналіз) для аналізу саме лінгвальної складової гіпнотичного дискурсу; використано авторську методику гіпностилістичного аналізу задля виокремлення лінгвальних шаблонів створення гіпнотичності й навіювання.Основні результати дослідження.  Потужною групою лінгвальних шаблонів, що призводять до зміни вірувань, є ті, які базуються на зміні розміру рамки сприйняття. До них належать: зменшення та збільшення (було зареєстровано 213 випадків зменшення і 338 випадків збільшення), масштабування (використано 130 разів) та метафрейм (використано 73 рази). Також однією з груп навіювань, що призводять до зміни вірувань, є ті, які мають аксіологічний характер, до них відносяться: застосування до себе (використано 104 рази), стратегія реальності (використано 240 разів), ієрархія критеріїв (використано 189 разів), та контрприклад (використано 357 разів). Застосування аналізованих навіювань під час гіпнотичного впливу сеансу гіпнотерапії уможливлює поглиблення трансу та, відповідно, здійснення ефективної корекції обмежуючих вірувань. Перспективи подальших досліджень вбачаються у різнобічному вивченні лінгвальних механізмів здійсення гіпнотичного впливу на реципієнта на матеріалі китайської та англійської мов.

Біографія автора

Максим Юрійович КАРПЕНКО, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Maksym Yu. KARPENKO

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-18

Номер

Розділ

Питання історії мовознавчих досліджень, загального мовознавства та соціолінгвістики