ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОДЕСЬКИХ ЕРГОНІМІВ

Автор(и)

  • Ольга Вадимівна МАЛЬЦЕВА Одеський національний університет імені І. І. Мечникова http://orcid.org/0000-0002-3326-6812
  • Юліанна Олександрівна ГУЩИНА Одеський національний університет імені І. І. Мечникова http://orcid.org/0000-0001-9243-3433

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2020.34.219517

Ключові слова:

лексикологія, ономастика, ергонімія, одеські ергоніми, російська регіональна мова.

Анотація

Анотація. Мета статті – аналіз одеської ергонімії і відображення в ній національно-мовної картини світу. Об'єктом аналізу послужили ергоніми м. Одеси. Предмет дослідження – лінгвокультурологічні процеси появи і розвитку ергонімії м. Одеси. У роботі використано описовий та статистичний методи. Результат дослідження – ергоніми м. Одеси, будучи в основному історизмами, є своєрідними маркерами певних періодів в одеській історії та культурі. Матеріал статті може бути використаний при подальших порівняльних дослідженнях і побудові типології ергонімія.

Висновки. У лексиці кожної мови власні імена утворюють особливий розряд, який протиставляється іменам загальним і має свої специфічні ознаки. Дослідження ергонімії тісно пов'язане з вивченням динамічних процесів, що відбуваються в російській лексиці на певному часовому зрізі. У ергонімії присутні яскраві сліди традицій, повір'їв, світогляду, образної системи, концептів російської, грецької, арабської, єврейської та ін. народів. Важливо відзначити, що вони утворюються за різними моделями, в реалізації яких беруть участь лексичні засоби, різноманітні з точки зору їх походження, апеляції до суміжних розрядів власних назв, до різних лексично-тематичними групами, до різних пластів національно-культурної свідомості, яка фіксується і формується завдяки фольклору, міфології, літературі і т. д. Одиниці, що становлять кожну лексико-семантичну групу, відрізняються один від одного не тільки семантично, а й сферою самостійного функціонування. Репрезентантами національно-мовної картини світу в одеських ергонімах виступають різні види прецедентних імен та текстів, їх число значно більше прикладів національно-маркованої лексики. Ефективність ергоніма залежить від ступеня його відповідності картині світу і ціннісних орієнтирів потенційного покупця. Ця умова повністю виконується в назвах, що відображають особливості певного регіону.

Біографії авторів

Ольга Вадимівна МАЛЬЦЕВА, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Olga V. MALTSEVA

Юліанна Олександрівна ГУЩИНА, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Yulianna A. GUSHCHINA

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-18

Номер

Розділ

Питання історії мовознавчих досліджень, загального мовознавства та соціолінгвістики