МАТЕРІАЛИ ДО «ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА РОСІЙСЬКИХ ГОВІРОК ОДЕЩИНИ»

Автор(и)

  • Наталія Георгіївна АРЕФЬЄВА Одеський національний університет імені І. І. Мечникова http://orcid.org/0000-0002-4974-9157

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2020.34.219515

Ключові слова:

російські говірки Одещины, «Фразеологічний словник російських говірок Одещини», вступ, макро- та микроструктура Словника, фразеостатті на літеру А.

Анотація

Анотація. Метою дослідження є презентація матеріалів до «Фразеологічного словника російських говірок Одещини» – вступу та фразеостатей на літеру А. Предметом дослідження є фразеографічні принципи організації макро- та мікроструктури регіонального фразеологічного словника на сучасному етапі. Об’єктом дослідження – фраземи російських говірок Одещини. Пропонується комплексний метод фразеографічного опису, що передбачає поєднання методів суцільної вибірки мовних фактів, контекстуального та компонентного аналізу, описового та зіставного методів, методу етимологічного аналізу, а також методів лінгво- та етнолінгвокультурної інтерпретації. У вступі охарактеризовано тип Словника, матеріал та принципи його відбору, визначається макро- та мікроструктура Словника. Макроструктура Словника включає вступ, скороченні назви російських селищ Одеської області України, список умовних скорочень, власне словник, список джерел та літератури. Мікроструктура Словника представлена як традиційними фразеографічними параметрами, так і оригінальними, а саме: реєстровою одиницею, її граматичною та стилістичною характеристиками, дефініцією (тлумаченням), ілюстраціями, географічною та хронологічною фіксацією, джерелами, тлумаченням діалектних слів, що входять до складу реєстрової одиниці; розгорнутим етнокультурним коментуванням, співвідношенням з іншими фразеологізмами в межах говірок, що досліджуються; відображенням міждіалектних, міжмовних та внутрішньомовних зв’язків. Висновки: матеріалі є фрагментом «Фразеологічного словника російських говірок Одещини», що готується до видання та принципи створення якого дозволяють на основі низки традиційних та оригінальних параметрів надати комплексну характеристику діалектних фразем, а також відобразити їхні внутрішньодіалектні, внутрішньомовні, міждіалектні та міжмовні зв’язки.

Біографія автора

Наталія Георгіївна АРЕФЬЄВА, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Natalia G. AREFIEVA

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-18

Номер

Розділ

Питання історії мовознавчих досліджень, загального мовознавства та соціолінгвістики