ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОТИВНОСТІ В ЖІНОЧОМУ РОМАНІ

Автор(и)

  • І. Б. Морозова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна https://orcid.org/0000-0002-1905-7563
  • К. І. Єршова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4558.2019.31.178517

Ключові слова:

гендер, жіночийроман, емотивність, авторський наратив, персонажний діалог

Анотація

Мета статті полягає у виокремленні лінгвальних засобів передачі емотивності у романі Джейн Остен «Sense and Sensibility», а також у відтворенні системи вербальних чинників емотизації художнього тексту. Об’єктом аналізу є авторський наратив і партії персонажів у зазначеному романі. Предметом є встановлення лінгвальних шляхів кодування емоцій у романі Джейн Остен «Sense and Sensibility». У результаті роботи визначено теоретичну базу, окреслено основні напрями наукового пошуку об’єктивації емотивності у романі «Sense and Sensibility», охарактеризовано гендерні ознаки жіночого роману як особливого художнього жанру, розглянуто категорії емотивності як специфічного психолінгвістичного феномену, виокремлено основні засоби вираження емотивності у тексті роману. Висновки. У художньому творі «Sense and Sensibility» автор вербалізує емоції на рівні персонажного діалогу героїнь і авторського наративу, де емоційна напруженість дійових осіб маніфестуються шляхом окреслення їхньої невербальної поведінки: рухів, міміки, зміни кольору обличчя тощо, а також, за допомогою прямого найменування почуття героїнь. Робиться висновок, що головною текстовою сферою об’єктивації емоцій є саме персонажний діалог, де почуття героїнь вербалізуються на різних мовних рівнях.

Посилання

Bakhtin, M. М. (2012) Collected works: in 7 vol. [Sobranie sochineniy: v 7 t.], Languages of the Slavic cultures Publishing House, Moscow, vol. 3, 880 p.

Large psychological dictionary, 4th ed., extend. (2008) [Bol’shoy psikhologicheskiy slovar’, 4-oe izd., rasshir.], Prime-Euroznak, Мoscow, 857 p.

Coseriu, E. (1963), “Synchrony, diachrony, and evolution”, New in linguistics [“Sinkhroniya, diahroniya, istoriya”, Novoye v lingvistike], Foreign literature Publishing House, Moscow, vol. 3, pp. 143–346.

Makarov, M. L. (2003), Basics of discourse theory [Osnovy teorii diskursa], Gnozis Publishing House, Moscow, 280 p.

Morozova, I. B. (2009), Paradigmatic analysis of the structure and semantics of elementary communicative units in the light of Gestalt theory in contemporary English: monograph [Paradyhmatychnyi analiz struktury ta semantyky elementarnykh komunikatyvnykh odynyts u svitli heshtalt-teorii v suchasnii anhliiskii movi: monohrafiia], Printing House, Odessa, 384 p.

Fundamentals of the theory of gender: Study guide (2004) [Osnovy teorii genderu: navch. posibnyk], K.I.C. Publishing House, Kiev, 536 p.

Sedov, K. F. (2004), Discourse and personality: the evolution of communicative competence [Diskurs i lichnost: evolyutsiya kommunikativnoy kompetentsii], Labyrinth, Moscow, 320 p.

Explanatory Dictionary of Psychiatric Terms (1996) [Tolkovyy slovar’ psikhiatricheskikh terminov], ed. S. N. Bokov, Phoenix Publ. House, Rostov-on-Don, 496 p.

Austen, J. (1978), Sense and Sensibility, Oxford UP, London, 459 p.

Jary, D., Jary, J. (2000), Sociology: Web-Linked Dictionary. Mishawaka: Collins, 2000.

Grice, H. P. (1975), “Logic and conversation”, Syntax and semantics / ed.: P. Cole, J. L. Morgan, Academic Press, New York, vol. 3 (Speech Acts), pp. 41–58.

Schultz, D. (1976), Theories of personality, Brooks / Cole Publishing Company, Monterey, 372 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-18

Номер

Розділ

Питання загальної та комунікативної лінгвістики