Мова

Рік заснування: 1993

Галузь і проблематика: Публікація результатів актуальних теоретичних і прикладних проблем лінгвістики. Різноаспектні дослідження феномену мови і мовлення. Рецензування монографій, наукових збірників, словників, підручників і навчальних посібників, присвячених вивченню мов.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)

ICV 2016: 68,55

Свідоцтво про державну реєстрацію: № 8932 від 06.07.2004 г.,

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: № 1-05/8 от 22.12.2010 г.,  № 1328-05/8 от 21.12.2015 г.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська, болгарська, польська, чеська і деякі інші.

Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Головний редактор: Степанов Євгеній Миколайович, д-р філол. наук, доц.

Адреса редакції: Французський бульвар, 24/26, кімн. 113, м. Одеса, Україна, 65058

Тел.: + 380487762277; + 380661132580; + 380964966406

E-mail: stepanov.odessa@gmail.com


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 28 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст