Про журнал

Рік заснування: 1993

Галузь і проблематика: Публікація результатів актуальних теоретичних і прикладних проблем лінгвістики. Різноаспектні дослідження феномену мови і мовлення. Рецензування монографій, наукових збірників, словників, підручників і навчальних посібників, присвячених вивченню мов.

ISSN 2307-4558 (Print)

ISSN 2414-9489 (Online)

DOI 10.18524/2307-4558

ICV 2018: 100,00

РІНЦ імпакт-фактор 2018: 0,019

Свідоцтво про державну реєстрацію: № 8932 від 06.07.2004 г.,

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: № 1-05/8 от 22.12.2010 г.,  № 1328-05/8 от 21.12.2015 г.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, білоруська, англійська, німецька, французька, іспанська, болгарська, польська, чеська, сербська, турецька і деякі інші.

Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Головний редактор: Степанов Євгеній Миколайович, д-р філол. наук, доц.

Адреса редакції: Французський бульвар, 24/26, кімн. 111, 113, м. Одеса, Україна, 65058

Тел.: + 380487488854; + 380964966406; Вайбер: + 380964966406

E-mail: stepanov.odessa@gmail.com; e.stepanov@onu.edu.ua

Анонси

Поточний номер

№ 34 (2020)
Опубліковано: 2021-11-26

Питання історії мовознавчих досліджень, загального мовознавства та соціолінгвістики

Питання загального мовознавства, соціолінгвістики й історії мовознавчих досліджень

Переглянути всі випуски