Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 27 (2017) СЕМАНТИЧНА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ ТЕКСТУ ТА ЇЇ КОДОВІ АКТУАЛІЗАТОРИ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ Т. ПРОХАСЬКА «ДОВКОЛА ОЗЕРА») Анотація  PDF
Світлана Олександрівна КАЛЕНЮК
 
№ 22 (2014) ЕТИМОЛОГІЯ СЛОВ’ЯНСЬКОГО *DЪŽDŽЬ У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ ДІАЛЕКТНОЇ НОМІНАЦІЇ Анотація
Людмила Вадимівна Педченко
 
№ 26 (2016) СЕМАНТИЧНІ ТА ФОРМАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НОМІНАТЕМ ТИПУ «СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ + ЕЛІПТИЧНИЙ УНІВЕРБ» Анотація
Н. В. ДЬЯЧОК
 
№ 20 (2013) МОВНА ОСОБИСТІСТЬ МАНІПУЛЯТОРА ТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ В ТАКТИКАХ МАНІПУЛЮВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЖІВ П’ЄС В. В. МАЯКОВСЬКОГО) Анотація
Ольга Вікторівна Філіппова, Володимир Володимирович Кустов
 
№ 22 (2014) НАЗВИ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ (між глобалізацією та національною специфікою) Анотація
Йоланта Юзвяк
 
№ 26 (2016) ГАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ВИДУ Й ПЕРЕХОДНОСТІ ДІЄСЛІВНИХ УНІВЕРБІВ Анотація
С. О. ІВКО
 
№ 21 (2014) НАЦІОНАЛЬНО-МОВНА КАРТИНА СВІТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАЙМЕНУВАНЬ ГРОШОВИХ ОДИНИЦЬ Анотація
Тетяна Володимирівна Охріменко
 
№ 23 (2015) ІДІОЛЕКТНА НОМІНАЦІЯ ОСОБИ В РОСІЙСЬКОМУ ЕПІСТОЛЯРНОМУ ЖАНРІ (НА МАТЕРІАЛІ ЛИСТІВ О. С. ПУШКІНА ТА М. Ю. ЛЕРМОНТОВА) Анотація
Вікторія Юріївна ПИСЬМИЧЕНКО, Тетяна Федорівна ШУМАРІНА
 
№ 23 (2015) ФУНКЦІОНУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ АНТРОПОНІМНОЇ ФОРМУЛИ В РОМАНІ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ» Анотація
Ірина Володимирівна МУРАДЯН
 
№ 23 (2015) КОМПОНЕНТИ ОНОМАСІОЛОГІЧНОГО РЯДУ, ЩО ВИРАЖАЮТЬ МОВНИЙ СМИСЛ «МЕТА» Анотація
Тетяна Василівна КАЛУГІНА
 
№ 20 (2013) РОСІЙСЬКІ КОМЕРЦІЙНІ НОМІНАЦІЇ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ В СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОМУ ВИСВІТЛЕННІ Анотація
Ольга Євгенівна Синявська
 
№ 28 (2017) Принципи визначення номінатеми комплексного типу Анотація
Н. В. Дьячок
 
№ 21 (2014) НАЗВИ ПОРЦЕЛЯНОВИХ ВИРОБІВ ДУЛЬОВСЬКОГО ЗАВОДУ Анотація
Самуела Томасік
 
№ 24 (2015) ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОНІМНОГО ПРОСТОРУ РОМАНУ В. В. НАБОКОВА «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» Анотація
Ірина Володимирівна МУРАДЯН
 
1 - 14 з 14 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо