Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 22 (2014) ОПОЗИЦІЯ ОБРАЗІВ ОБЛОМОВ/ШТОЛЬЦ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИБОРУ РОСІЇ Анотація
Юлія Юріївна Шевченко
 
№ 21 (2014) ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ ДІМ / БУДИНОК У РАДЯНСЬКОМУ ТА СУЧАСНОМУ РОСІЙСЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ Анотація
Марія Коссаковська-Марас
 
№ 29 (2018) Соціолінгвістичні особливості публікацій британського жіночого журналу "Grazia" Анотація  PDF
Н. Г. Мойсеєнко, Л. В. Сізова
 
№ 26 (2016) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСОЦІАТИВНО- ВЕРБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЛЕКСЕМ ВЛАДА ТА ВЛАСТЬ Анотація  PDF
Г. С. ЯРОЦЬКА, О. С. ЄДЕР
 
№ 25 (2016) ВЕРБАЛІЗАТОРИ БАЗОВИХ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ КОГНІТИВНИХ ОЗНАК КОНЦЕПТУ «ВІРА» ЯК СКЛАДНИКИ АСОЦІАТИВНОГО ПОЛЯ Анотація  PDF
О. В. ГОШОВСЬКА
 
№ 21 (2014) ЛІНГВОКОНФЕСІОЛОГІЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ГНОСЕОСФЕРИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ І ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ Анотація
Людмила Юріївна Буянова
 
№ 22 (2014) СВАТАННЯ У СЛОВ’ЯНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ Анотація
Наталія Георгіївна Ареф’єва
 
№ 26 (2016) АКСІОНІМ ЛЕПОТА В СЕРБСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ Анотація
О. Н. НОВАК
 
№ 21 (2014) СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ОДОРАТИВНИХ НАЗВ У ПОЕЗІЇ С. О. ЄСЕНІНА Анотація
Тетяна Іванівна Русенко
 
№ 29 (2018) ЧАСТИНОМОВНІ ОЗНАКИ АНГЛІЙСЬКОГО ІМЕННИКА У СВІТЛІ ТЕОРІЇ ПРОТОТИПІВ Анотація
Н. Г. МОЙСЕЄНКО
 
№ 20 (2013) КОНЦЕПТ «БОЖЕСТВЕННИЙ САД» У ТВОРЧОСТІ Г. С. СКОВОРОДИ Анотація
Абай Каїржанович Каїржанов
 
№ 28 (2017) До питання про способи мовної репрезентації концепту в діахронії (на матеріалі німецької мови) Анотація
О. Г. Кошкіна
 
№ 20 (2013) МЕТАФОРА В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ В. В. МАЯКОВСЬКОГО Анотація
Тетяна Володимирівна Кортава
 
№ 27 (2017) КОНЦЕПТ CHARM В АНГЛОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ Анотація
Юлія Олегівна ТОМЧАКОВСЬКА
 
№ 22 (2014) МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОПРОНИКНЕННЯ МОВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Анотація  PDF
Світлана Валеріївна Плотницька, Надія Петрівна Віт, Оксана Ігорівна Єременок, Наталія Михайлівна Ануфрієва
 
№ 25 (2016) МЕТАФОРИЗАЦІЯ ТА МЕТОНІМІЗАЦІЯ ЯК КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНІ МЕХАНІЗМИ НЕОЛОГІЗАЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ СОМАТИЧНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ Анотація  PDF
І. О. ТАРАБА
 
№ 21 (2014) ДЕСАКРАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ГРІХ» У НАЦІОНАЛЬНІЙ СВІДОМОСТІ (за даними сучасної російської мови) Анотація
Вадим Вікторович Сайгін
 
№ 25 (2016) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ) Анотація  PDF
Т. Ю. КАЛЬЧЕНКО
 
№ 21 (2014) КОНЦЕПТ «ПОРИ РОКУ» В ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ О. С. ПУШКІНА Анотація
Ліна Миколаївна Гукова, Олена Олександрівна Трушицина
 
№ 23 (2015) ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ Анотація  PDF
Світлана Валеріївна ПЛОТНИЦЬКА, Лідія Миколаївна ГОЛУБЕНКО, Надія Петрівна ВІТ
 
№ 20 (2013) ОМОВЛЕННЯ КОНЦЕПТУ «ДІМ» У ПРОЗІ ЛЮДМИЛИ ШАРГА Анотація
Ярослава Ігорівна Денисова
 
№ 27 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ NORTH, SOUTH, EAST, WEST У ТВОРАХ ДЖОНА ЧІВЕРА Анотація
Катерина Вікторівна КРАСНИЦЬКА
 
1 - 22 з 22 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо