Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 21 (2014) НАЦІОНАЛЬНО-МОВНА КАРТИНА СВІТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАЙМЕНУВАНЬ ГРОШОВИХ ОДИНИЦЬ Анотація   PDF (Русский)
Тетяна Володимирівна Охріменко
 
№ 21 (2014) НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ У ПРОЗІ А. П. ЧЕХОВА Анотація   PDF (Русский)
Майя Валеріївна Тітаренко
 
№ 27 (2017) НОМІНАЦІЯ ГРАМАТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ РОДУ В ГРАМАТИКАХ І СЛОВНИКАХ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ XVI–I пол. XX ст. Анотація   PDF
Віталія Валентинівна ГУБИЧ
 
№ 22 (2014) НОМЕНИ НА ПОЗНАЧЕННЯ РОДИННИХ СТОСУНКІВ У МОВЛЕННЄВІЙ ІНТЕРАКЦІЇ УКРАЇНЦІВ Анотація   PDF
Ольга Віталіївна Нахапетова
 
№ 25 (2016) НОМЕНКЛАТУРА СТРАВ МОНАСТИРСЬКОЇ КУХНІ В ДАВНЬОРУСЬКОМУ ЖИТІЙНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF (Русский)
А. В. ГОНЧАРЕНКО
 
№ 28 (2017) Номенклатурні синоніми і варіанти таксонів в іхтіологічної систематики (на матеріалі назв риб України) Анотація   PDF (Русский)
Т. Ф. Шумаріна
 
№ 21 (2014) ОБРАЗ КВІТКИ У РОСІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ Анотація   PDF (Русский)
Жунь Лі
 
№ 20 (2013) ОБРАЗНА МОДЕЛЬ СВІТУ В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ В. МАЯКОВСЬКОГО (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВНИКІВ ТРОПІВ) Анотація   PDF (Русский)
Неоніла Альфредівна Тураніна
 
№ 23 (2015) ОДЕСЬКІ ШИБОЛЕТИ ФРАНЦУЗЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
Євгеній Миколайович СТЕПАНОВ
 
№ 20 (2013) ОМОВЛЕННЯ КОНЦЕПТУ «ДІМ» У ПРОЗІ ЛЮДМИЛИ ШАРГА Анотація   PDF (Русский)
Ярослава Ігорівна Денисова
 
№ 26 (2016) ОНІМІЯ ВІРТУАЛЬНИХ СВІТІВ ЕЛЕКТРОННИХ ІГОР Анотація   PDF
Т. В. ВАРБАНЕЦЬ
 
№ 22 (2014) ОНІМИ У РОЛІ ОПЕРАТОРІВ ФУНКЦІЇ НЕОЗНАЧЕНО ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ (на матеріалі сучасного українського художнього мовлення) Анотація   PDF
Олександра Юріївна Семененко
 
№ 26 (2016) ОНІМНІ ДОМІНАНТИ В ІДІОЛЕКТІ В. СТУСА Анотація   PDF
А. В. ЛУПОЛ
 
№ 20 (2013) ОНІМНА ЛЕКСИЧНА ПАРАДИГМА У ПОЕМІ В. МАЯКОВСЬКОГО «ХМАРА В ШТАНЯХ» Анотація   PDF (Русский)
Олександра Федорівна Немировська
 
№ 29 (2018) ОНІМНА СПЕЦИФІКА НАЗВ КВЕСТІВ В ЕЛЕКТРОННИХ ІГРАХ Анотація   PDF
Т. В. Варбанець
 
№ 23 (2015) ОПЕРАТОРИ-ВИМІРНИКИ ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ «РУХОМІ ВМІСТИЩА» ІЗ СЕМАНТИКОЮ МУЛЬТИПЛІЦИТНОСТІ У СУЧАНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ Анотація   PDF
Олександра Юріївна СЕМЕНЕНКО
 
№ 22 (2014) ОПОЗИЦІЯ ОБРАЗІВ ОБЛОМОВ/ШТОЛЬЦ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИБОРУ РОСІЇ Анотація   PDF (Русский)
Юлія Юріївна Шевченко
 
№ 22 (2014) ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТІ: ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК МАТЕРІАЛ МІЖКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF (Русский)
Людмила Володимирівна Добровольська, Діана Михайлівна Добровольська
 
№ 27 (2017) ОРФОГРАФІЧНІ ВАРІАНТИ ВЕРНАКУЛЯРНИХ БІНОМЕНІВ ІХТІОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ Анотація   PDF (Русский)
Тетяна Федорівна ШУМАРІНА, Ірина Володимирівна МУРАДЯН
 
№ 28 (2017) Основні принципи професійно орієнтованого іншомовного навчання Анотація   PDF (Русский)
І. В. Черновалюк
 
№ 24 (2015) ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ РУХУ В КИТАЙСЬКІЙ АУДИТОРІЇ Анотація   PDF (Русский)
Юннін ЦЗЯ
 
№ 24 (2015) ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОНІМНОГО ПРОСТОРУ РОМАНУ В. В. НАБОКОВА «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» Анотація   PDF (Русский)
Ірина Володимирівна МУРАДЯН
 
№ 27 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ NORTH, SOUTH, EAST, WEST У ТВОРАХ ДЖОНА ЧІВЕРА Анотація   PDF (Русский)
Катерина Вікторівна КРАСНИЦЬКА
 
№ 21 (2014) ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ ДІМ / БУДИНОК У РАДЯНСЬКОМУ ТА СУЧАСНОМУ РОСІЙСЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ Анотація   PDF (Русский)
Марія Коссаковська-Марас
 
№ 26 (2016) ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ХРЕМАТОНІМІВ У П’ЯТОМУ КОЛІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ХРЕМАТОНІМНОГО ФРЕЙМУ Анотація   PDF
Г. В. ТКАЧЕНКО
 
201 - 225 з 361 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>