Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 21 (2014) МЕТОДИКА РМІ У 21 СТОЛІТТІ, АБО ЯК ЩОСЬ ЗМІНИТИ, НЕ ЗМІНЮЮЧИ НІЧОГО Анотація   PDF (Русский)
Леонідович Анатолій Бердичевський
 
№ 20 (2013) МЕТОДИКА СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОГО АНАЛІЗУ ПОХІДНИХ КАУЗАТИВНИХ ДІЄСЛІВ У НІМЕЦЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Анотація   PDF
Інна Валер’янівна Ступак
 
№ 22 (2014) МЕТОДИЧНІ УНІВЕРСАЛІЇ В. Л. СКАЛКІНА Анотація   PDF (Русский)
Наталія Георгіївна Іванова, Тетяна Володимирівна Пахалкова-Соїч
 
№ 25 (2016) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ЗІСТАВНО-ТИПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ВІДДАЛЕНО СПОРІДНЕНИХ І НЕСПОРІДНЕНИХ МОВ Анотація   PDF
Т. В. СОРОКА
 
№ 27 (2017) МОВА ЯК ЗАСІБ ДУХОВНОЇ ЗУМОВЛЕНОСТІ ТА ОКРЕМІШНОСТІ НАЦІЇ Анотація   PDF
Галина Георгіївна СТОЙКОВА
 
№ 27 (2017) МОВЛЕННЄВІ ТА КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДЕТЕКТИВНОМУ РОМАНІ Анотація   PDF
Ольга Олександрівна СТЕПАНЕНКО
 
№ 20 (2013) МОВЛЕННЄВА ОБ`ЄКТИВАЦІЯ КОГНІТИВНИХ ІМПЛІКАЦІЙ ТОПОНІМА В ДИСКУРСІ О. С. ПУШКІНА Анотація   PDF (Русский)
Ліна Миколаївна Гукова, Людмила Федорівна Фоміна
 
№ 26 (2016) МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР СУПЕРЕЧКА В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ ПЕРСОНАЖІВ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДНИХ ТЕКСТІВ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО) Анотація   PDF
І. В. РОМАНЮК
 
№ 20 (2013) МОВЛЕННЄВО-ПОВЕДІНКОВА ТАКТИКА ПРОХАННЯ В РОСІЙСЬКОМУ Й АМЕРИКАНСЬКОМУ СПІЛКУВАННІ Анотація   PDF (Русский)
Олена Володимирівна Румянцева
 
№ 29 (2018) МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ПЕРСОНАЖІВ У ТВОРАХ А. П. ЧЕХОВА Анотація   PDF (Русский)
С. Е. Степанова
 
№ 21 (2014) МОВНА КАРТИНА СВІТУ В ДРАМАТУРГІЇ МИКОЛИ КОЛЯДИ Анотація   PDF (Русский)
Анна Маронь
 
№ 20 (2013) МОВНА ОСОБИСТІСТЬ МАНІПУЛЯТОРА ТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ В ТАКТИКАХ МАНІПУЛЮВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЖІВ П’ЄС В. В. МАЯКОВСЬКОГО) Анотація   PDF (Русский)
Ольга Вікторівна Філіппова, Володимир Володимирович Кустов
 
№ 28 (2017) Мовна репрезентація теми кохання в оповіданнях І. О. Буніна Анотація   PDF (Русский)
З. М. Бакалова, О. О. Краснова
 
№ 21 (2014) МОДАЛЬНІ ЧАСТКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ДІАГНОСТИЧНИЙ І ДИДАКТИЧНИЙ КОНТЕКСТ Анотація   PDF
Маріанна Михайлівна Марусинець
 
№ 22 (2014) МОДЕЛІ СЕМАНТИЧНИХ ДЕРИВАТІВ У РОСІЙСЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ СОЦІОЛЕКТАХ (на матеріалі номінації людини за зовнішнім виглядом) Анотація   PDF (Русский)
Густав Міхал Акартель
 
№ 22 (2014) МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЗАУРУСУ УКРАЇНСЬКОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Анотація   PDF
Лілія Миколаївна Філюк
 
№ 25 (2016) МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЗАУРУСУ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Анотація   PDF
Л. М. ФІЛЮК
 
№ 20 (2013) МОЖЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ АТРИБУТИВНИХ УТВОРЕНЬ З ВНЕ-/НЕ- ТА ДВУ-/ДВУХ-: СЕМАНТИКО- АРГУМЕНТАЦІЙНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF (Русский)
Сергій Леонідович Попов
 
№ 27 (2017) МОЖЛИВОСТІ ПІСЕННОГО ТЕКСТУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ В КИТАЇ Анотація   PDF (Русский)
Юань ІНЬ
 
№ 28 (2017) Морфолого-лексичні особливості англійського готичного роману: діахронічний аналіз Анотація   PDF (English)
О. О. Поджарицька, А. Г. Єжкова
 
№ 29 (2018) НАВКОЛО СИМВОЛІКИ ЗІРОК (У КОНТЕКСТІ ПОЕЗІЇ СЕРГІЯ ЄСЕНІНА) Анотація   PDF (Русский)
И. Кур-Кононович
 
№ 29 (2018) НАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВНОРМОВАНОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Т. О. Лещенко, М. М. Жовнір
 
№ 22 (2014) НАЗВИ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ (між глобалізацією та національною специфікою) Анотація   PDF (Русский)
Йоланта Юзвяк
 
№ 21 (2014) НАЗВИ ПОРЦЕЛЯНОВИХ ВИРОБІВ ДУЛЬОВСЬКОГО ЗАВОДУ Анотація   PDF (Русский)
Самуела Томасік
 
№ 24 (2015) НАУКОВІ ІДЕЇ ТА ПОДВИЖНИЦЬ КА ДІЯЛЬ НІСТЬ В. І. ГРИГОРОВИЧА У РОЗВИТКУ ОДЕСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF (Русский)
Євгеній Миколайович СТЕПАНОВ
 
176 - 200 з 361 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>