Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 21 (2014) МОДАЛЬНІ ЧАСТКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ДІАГНОСТИЧНИЙ І ДИДАКТИЧНИЙ КОНТЕКСТ Анотація   PDF
Маріанна Михайлівна Марусинець
 
№ 22 (2014) МОДЕЛІ СЕМАНТИЧНИХ ДЕРИВАТІВ У РОСІЙСЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ СОЦІОЛЕКТАХ (на матеріалі номінації людини за зовнішнім виглядом) Анотація   PDF (Русский)
Густав Міхал Акартель
 
№ 22 (2014) МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЗАУРУСУ УКРАЇНСЬКОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Анотація   PDF
Лілія Миколаївна Філюк
 
№ 25 (2016) МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЗАУРУСУ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Анотація   PDF
Л. М. ФІЛЮК
 
№ 20 (2013) МОЖЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ АТРИБУТИВНИХ УТВОРЕНЬ З ВНЕ-/НЕ- ТА ДВУ-/ДВУХ-: СЕМАНТИКО- АРГУМЕНТАЦІЙНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF (Русский)
Сергій Леонідович Попов
 
№ 27 (2017) МОЖЛИВОСТІ ПІСЕННОГО ТЕКСТУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ В КИТАЇ Анотація   PDF (Русский)
Юань ІНЬ
 
№ 28 (2017) Морфолого-лексичні особливості англійського готичного роману: діахронічний аналіз Анотація   PDF (English)
О. О. Поджарицька, А. Г. Єжкова
 
№ 22 (2014) НАЗВИ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ (між глобалізацією та національною специфікою) Анотація   PDF (Русский)
Йоланта Юзвяк
 
№ 21 (2014) НАЗВИ ПОРЦЕЛЯНОВИХ ВИРОБІВ ДУЛЬОВСЬКОГО ЗАВОДУ Анотація   PDF (Русский)
Самуела Томасік
 
№ 24 (2015) НАУКОВІ ІДЕЇ ТА ПОДВИЖНИЦЬ КА ДІЯЛЬ НІСТЬ В. І. ГРИГОРОВИЧА У РОЗВИТКУ ОДЕСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF (Русский)
Євгеній Миколайович СТЕПАНОВ
 
№ 21 (2014) НАЦІОНАЛЬНО-МОВНА КАРТИНА СВІТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАЙМЕНУВАНЬ ГРОШОВИХ ОДИНИЦЬ Анотація   PDF (Русский)
Тетяна Володимирівна Охріменко
 
№ 21 (2014) НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ У ПРОЗІ А. П. ЧЕХОВА Анотація   PDF (Русский)
Майя Валеріївна Тітаренко
 
№ 27 (2017) НОМІНАЦІЯ ГРАМАТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ РОДУ В ГРАМАТИКАХ І СЛОВНИКАХ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ XVI–I пол. XX ст. Анотація   PDF
Віталія Валентинівна ГУБИЧ
 
№ 22 (2014) НОМЕНИ НА ПОЗНАЧЕННЯ РОДИННИХ СТОСУНКІВ У МОВЛЕННЄВІЙ ІНТЕРАКЦІЇ УКРАЇНЦІВ Анотація   PDF
Ольга Віталіївна Нахапетова
 
№ 25 (2016) НОМЕНКЛАТУРА СТРАВ МОНАСТИРСЬКОЇ КУХНІ В ДАВНЬОРУСЬКОМУ ЖИТІЙНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF (Русский)
А. В. ГОНЧАРЕНКО
 
№ 28 (2017) Номенклатурні синоніми і варіанти таксонів в іхтіологічної систематики (на матеріалі назв риб України) Анотація   PDF (Русский)
Т. Ф. Шумаріна
 
№ 21 (2014) ОБРАЗ КВІТКИ У РОСІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ Анотація   PDF (Русский)
Жунь Лі
 
№ 20 (2013) ОБРАЗНА МОДЕЛЬ СВІТУ В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ В. МАЯКОВСЬКОГО (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВНИКІВ ТРОПІВ) Анотація   PDF (Русский)
Неоніла Альфредівна Тураніна
 
№ 23 (2015) ОДЕСЬКІ ШИБОЛЕТИ ФРАНЦУЗЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
Євгеній Миколайович СТЕПАНОВ
 
№ 20 (2013) ОМОВЛЕННЯ КОНЦЕПТУ «ДІМ» У ПРОЗІ ЛЮДМИЛИ ШАРГА Анотація   PDF (Русский)
Ярослава Ігорівна Денисова
 
№ 26 (2016) ОНІМІЯ ВІРТУАЛЬНИХ СВІТІВ ЕЛЕКТРОННИХ ІГОР Анотація   PDF
Т. В. ВАРБАНЕЦЬ
 
№ 22 (2014) ОНІМИ У РОЛІ ОПЕРАТОРІВ ФУНКЦІЇ НЕОЗНАЧЕНО ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ (на матеріалі сучасного українського художнього мовлення) Анотація   PDF
Олександра Юріївна Семененко
 
№ 26 (2016) ОНІМНІ ДОМІНАНТИ В ІДІОЛЕКТІ В. СТУСА Анотація   PDF
А. В. ЛУПОЛ
 
№ 20 (2013) ОНІМНА ЛЕКСИЧНА ПАРАДИГМА У ПОЕМІ В. МАЯКОВСЬКОГО «ХМАРА В ШТАНЯХ» Анотація   PDF (Русский)
Олександра Федорівна Немировська
 
№ 23 (2015) ОПЕРАТОРИ-ВИМІРНИКИ ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ «РУХОМІ ВМІСТИЩА» ІЗ СЕМАНТИКОЮ МУЛЬТИПЛІЦИТНОСТІ У СУЧАНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ Анотація   PDF
Олександра Юріївна СЕМЕНЕНКО
 
176 - 200 з 334 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>