Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 21 (2014) МІЖКУЛЬТУРНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У НАВЧАННІ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF (Русский)
Марал Бекенівна Нуртазіна
 
№ 22 (2014) МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОПРОНИКНЕННЯ МОВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Анотація   PDF
Світлана Валеріївна Плотницька, Надія Петрівна Віт, Оксана Ігорівна Єременок, Наталія Михайлівна Ануфрієва
 
№ 27 (2017) МІЖМОВНІ Й ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ВІДПОВІДНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОСІЙСЬКОЇ ТА БОЛГАРСЬКОЇ МОВ) Анотація   PDF (Русский)
Гочо Нєдєв ГОЧЕВ
 
№ 24 (2015) МІФОЛОГІЧНІ, ЕТИМОЛОГІЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ОСНОВИ БІНАРНОЇ ОПОЗИЦІЇ КОЛЬОРОПОЗНАЧЕНЬ ’ЧОРНИЙ’ / ’БІЛИЙ’ Анотація   PDF
Тетяна Борисівна КОЗАК, Тетяна Валеріївна ТУПІКОВА
 
№ 20 (2013) МАЯКОВСЬКИЙ І ХЛЄБНІКОВ : ВІДМІННОСТІ МОВНИХ ПРОГРАМ І ПРАКТИК У РОСІЙСЬКОМУ АВАНГАРДІ Анотація   PDF (Русский)
Ніна Борисівна Мечковська
 
№ 21 (2014) МЕТАМОВНІ КОМЕНТАРІ З КОМПОНЕНТАМИ «СЕНС СЛОВА» В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF (Русский)
Тимур Беньюмінович Радбіль
 
№ 26 (2016) МЕТАФОРА В ЗАГАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ ГАБІТОСКОПІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ Анотація   PDF (Русский)
Т. Ф. ШУМАРіНА
 
№ 20 (2013) МЕТАФОРА В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ В. В. МАЯКОВСЬКОГО Анотація   PDF (Русский)
Тетяна Володимирівна Кортава
 
№ 25 (2016) МЕТАФОРИЗАЦІЯ ТА МЕТОНІМІЗАЦІЯ ЯК КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНІ МЕХАНІЗМИ НЕОЛОГІЗАЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ СОМАТИЧНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ Анотація   PDF
І. О. ТАРАБА
 
№ 22 (2014) МЕТАФОРИЧНА МОДЕЛЬ «БРАТИ» В РОСІЙСЬКОМУ МАС-МЕДІА ДИСКУРСI Анотація   PDF (Русский)
Ганна Юріївна Леонова
 
№ 26 (2016) МЕТОД СЛОВЕСНОГО ПОРТРЕТУ: ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЇ Анотація   PDF (Русский)
Т. Ф. ШУМАРіНА, Д. В. ЦАРЬОВА
 
№ 25 (2016) МЕТОДИ ІНКОРПОРУВАННЯ ТОПОНІМІВ В КОРПУС СЛОВНИКА ТА ЇХ РОЗТАШУВАННЯ В НЬОМУ Анотація   PDF (Русский)
Е. М. МУЗЯ, Н. В. ДЕНИСЕНКО, Н. Е. МИЛЬКО
 
№ 28 (2017) Методика підвищення ефективності викладання і вивчення російського дієслова в іноземній аудиторії Анотація   PDF (Русский)
Г. С. Журавльова
 
№ 21 (2014) МЕТОДИКА РМІ У 21 СТОЛІТТІ, АБО ЯК ЩОСЬ ЗМІНИТИ, НЕ ЗМІНЮЮЧИ НІЧОГО Анотація   PDF (Русский)
Леонідович Анатолій Бердичевський
 
№ 20 (2013) МЕТОДИКА СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОГО АНАЛІЗУ ПОХІДНИХ КАУЗАТИВНИХ ДІЄСЛІВ У НІМЕЦЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Анотація   PDF
Інна Валер’янівна Ступак
 
№ 22 (2014) МЕТОДИЧНІ УНІВЕРСАЛІЇ В. Л. СКАЛКІНА Анотація   PDF (Русский)
Наталія Георгіївна Іванова, Тетяна Володимирівна Пахалкова-Соїч
 
№ 25 (2016) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ЗІСТАВНО-ТИПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ВІДДАЛЕНО СПОРІДНЕНИХ І НЕСПОРІДНЕНИХ МОВ Анотація   PDF
Т. В. СОРОКА
 
№ 27 (2017) МОВА ЯК ЗАСІБ ДУХОВНОЇ ЗУМОВЛЕНОСТІ ТА ОКРЕМІШНОСТІ НАЦІЇ Анотація   PDF
Галина Георгіївна СТОЙКОВА
 
№ 27 (2017) МОВЛЕННЄВІ ТА КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДЕТЕКТИВНОМУ РОМАНІ Анотація   PDF
Ольга Олександрівна СТЕПАНЕНКО
 
№ 20 (2013) МОВЛЕННЄВА ОБ`ЄКТИВАЦІЯ КОГНІТИВНИХ ІМПЛІКАЦІЙ ТОПОНІМА В ДИСКУРСІ О. С. ПУШКІНА Анотація   PDF (Русский)
Ліна Миколаївна Гукова, Людмила Федорівна Фоміна
 
№ 26 (2016) МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР СУПЕРЕЧКА В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ ПЕРСОНАЖІВ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДНИХ ТЕКСТІВ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО) Анотація   PDF
І. В. РОМАНЮК
 
№ 20 (2013) МОВЛЕННЄВО-ПОВЕДІНКОВА ТАКТИКА ПРОХАННЯ В РОСІЙСЬКОМУ Й АМЕРИКАНСЬКОМУ СПІЛКУВАННІ Анотація   PDF (Русский)
Олена Володимирівна Румянцева
 
№ 21 (2014) МОВНА КАРТИНА СВІТУ В ДРАМАТУРГІЇ МИКОЛИ КОЛЯДИ Анотація   PDF (Русский)
Анна Маронь
 
№ 20 (2013) МОВНА ОСОБИСТІСТЬ МАНІПУЛЯТОРА ТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ В ТАКТИКАХ МАНІПУЛЮВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЖІВ П’ЄС В. В. МАЯКОВСЬКОГО) Анотація   PDF (Русский)
Ольга Вікторівна Філіппова, Володимир Володимирович Кустов
 
№ 28 (2017) Мовна репрезентація теми кохання в оповіданнях І. О. Буніна Анотація   PDF (Русский)
З. М. Бакалова, О. О. Краснова
 
151 - 175 з 334 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>