Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 22 (2014) ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЗНАЧЕННЯ КОЛОРАТИВІВ Анотація   PDF (Русский)
Ірина Анатоліївна Герасименко
 
№ 20 (2013) ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ПІДСТАВИ СЕМАНТИКИ МІФЕМИ У ПРОГНОСТИЧНОМУ ТЕКСТІ Анотація   PDF (Русский)
Людмила Володимирівна Валєєва
 
№ 22 (2014) ЛІНГВОРИТОРИЧНІ ЗАСОБИ ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТАКТУ МІЖ АВТОРОМ І ЧИТАЧЕМ В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ІНТЕРНЕТ-ТЕКСТАХ Анотація   PDF (Русский)
Ксенія Олександрівна Іванова
 
№ 27 (2017) ЛІНГВОСЕМІОТИЧНІ МАРКЕРИ ДІАЛОГІВ КІНОФІЛЬМУ ОКСАНИ БАЙРАК «АВРОРА» Анотація   PDF (Русский)
Вікторія Валеріївна ЖЕЛЯЗКОВА
 
№ 22 (2014) ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕКЛАМИ Анотація   PDF
Ірина Борисівна Іванова
 
№ 20 (2013) ЛЕКСИКА ВЕСІЛЬНОГО ОБРЯДУ У БОЛГАРСЬКИХ ГОВІРКАХ УКРАЇНСЬКОГО ПОДУНАВ’Я Анотація   PDF
Наталія Миколаївна Гончар
 
№ 22 (2014) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ Анотація   PDF (Русский)
Юлія Едуардівна Мюллер
 
№ 24 (2015) ЛЕКСИЧНА СИНОНІМІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ МОЛОДІЖНОМУ СЛЕНГУ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ) Анотація   PDF
Марія Юріївна СТОЛЯР
 
№ 21 (2014) ЛОГОЕПІСТЕМА-ІДЕОНІМ У ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ НАРАТИВУ І. ІЛЬФА ТА Є. ПЕТРОВА Анотація   PDF (Русский)
Денис Вікторович Майданюк
 
№ 25 (2016) ЛОКАЛЬНО-ТЕМПОРАЛЬНА ЛЕКСИЧНА ПАРАДИГМА У «ФРОНТОВИХ ПОЕЗІЯХ» О. Т. ГОНЧАРА Анотація   PDF
О. Ф. НЕМИРОВСЬКА
 
№ 21 (2014) МІЖКУЛЬТУРНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У НАВЧАННІ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF (Русский)
Марал Бекенівна Нуртазіна
 
№ 22 (2014) МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОПРОНИКНЕННЯ МОВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Анотація   PDF
Світлана Валеріївна Плотницька, Надія Петрівна Віт, Оксана Ігорівна Єременок, Наталія Михайлівна Ануфрієва
 
№ 29 (2018) МІЖКУЛЬТУРНА ОРІЄНТАЦІЯ ЯК ДИДАКТИЧНО-МЕТОДИЧНИЙ ПРИНЦИП НА ЗАНЯТТЯХ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Г. О. Івасюк
 
№ 27 (2017) МІЖМОВНІ Й ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ВІДПОВІДНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОСІЙСЬКОЇ ТА БОЛГАРСЬКОЇ МОВ) Анотація   PDF (Русский)
Гочо Нєдєв ГОЧЕВ
 
№ 24 (2015) МІФОЛОГІЧНІ, ЕТИМОЛОГІЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ОСНОВИ БІНАРНОЇ ОПОЗИЦІЇ КОЛЬОРОПОЗНАЧЕНЬ ’ЧОРНИЙ’ / ’БІЛИЙ’ Анотація   PDF
Тетяна Борисівна КОЗАК, Тетяна Валеріївна ТУПІКОВА
 
№ 29 (2018) МАКАРОНІЗМИ В РОМАНІ С. МІНАЄВА «ДУХLESS Анотація   PDF (Русский)
Т. І. Крупеньова
 
№ 20 (2013) МАЯКОВСЬКИЙ І ХЛЄБНІКОВ : ВІДМІННОСТІ МОВНИХ ПРОГРАМ І ПРАКТИК У РОСІЙСЬКОМУ АВАНГАРДІ Анотація   PDF (Русский)
Ніна Борисівна Мечковська
 
№ 21 (2014) МЕТАМОВНІ КОМЕНТАРІ З КОМПОНЕНТАМИ «СЕНС СЛОВА» В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF (Русский)
Тимур Беньюмінович Радбіль
 
№ 26 (2016) МЕТАФОРА В ЗАГАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ ГАБІТОСКОПІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ Анотація   PDF (Русский)
Т. Ф. ШУМАРіНА
 
№ 20 (2013) МЕТАФОРА В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ В. В. МАЯКОВСЬКОГО Анотація   PDF (Русский)
Тетяна Володимирівна Кортава
 
№ 25 (2016) МЕТАФОРИЗАЦІЯ ТА МЕТОНІМІЗАЦІЯ ЯК КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНІ МЕХАНІЗМИ НЕОЛОГІЗАЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ СОМАТИЧНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ Анотація   PDF
І. О. ТАРАБА
 
№ 22 (2014) МЕТАФОРИЧНА МОДЕЛЬ «БРАТИ» В РОСІЙСЬКОМУ МАС-МЕДІА ДИСКУРСI Анотація   PDF (Русский)
Ганна Юріївна Леонова
 
№ 26 (2016) МЕТОД СЛОВЕСНОГО ПОРТРЕТУ: ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЇ Анотація   PDF (Русский)
Т. Ф. ШУМАРіНА, Д. В. ЦАРЬОВА
 
№ 25 (2016) МЕТОДИ ІНКОРПОРУВАННЯ ТОПОНІМІВ В КОРПУС СЛОВНИКА ТА ЇХ РОЗТАШУВАННЯ В НЬОМУ Анотація   PDF (Русский)
Е. М. МУЗЯ, Н. В. ДЕНИСЕНКО, Н. Е. МИЛЬКО
 
№ 28 (2017) Методика підвищення ефективності викладання і вивчення російського дієслова в іноземній аудиторії Анотація   PDF (Русский)
Г. С. Журавльова
 
151 - 175 з 361 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>