Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 21 (2014) КЛАСИК РОСІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, ПРОФЕСОР ОДЕСЬКОГО РІШЕЛЬЄВСЬКОГО ЛІЦЕЮ КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ ЗЕЛЕНЕЦЬКИЙ (1812–1858) І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ФІЛОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ Анотація   PDF (Русский)
Володимир Іванович Аннушкін
 
№ 20 (2013) КЛАСИФІКАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ ЖАНРІВ У СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ Анотація   PDF (Русский)
Олена Володимирівна Павлова
 
№ 22 (2014) КОГНІТИВНІ ПІДСТАВИ НАЙМЕНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ВІРТУАЛЬНОГО СВІТУ В РОМАНІ О. Ю. ПЕХОВА «ПЕРЕСМІШНИК» Анотація   PDF (Русский)
Олександра Валеріївна Савченко
 
№ 20 (2013) КОГНІТИВНА СЕМАНТИКА ПРЕДИКАТІВ ОКАЗАТЬСЯ, ОКАЗЫВАТЬСЯ В ДИСКУРСИВНОМУ РЕЖИМІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Анотація   PDF (Русский)
Олена Вадимівна Чернцова
 
№ 23 (2015) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЦІ ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Олександра Володимирівна ПОПОВА
 
№ 23 (2015) КОМПОНЕНТИ ОНОМАСІОЛОГІЧНОГО РЯДУ, ЩО ВИРАЖАЮТЬ МОВНИЙ СМИСЛ «МЕТА» Анотація   PDF (Русский)
Тетяна Василівна КАЛУГІНА
 
№ 29 (2018) КОМП’ЮТЕРОНІМИ: СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
О. О. Васильєва
 
№ 21 (2014) КОМУНІКАТИВНА РОЛЬ АДРЕСАНТА В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (на матеріалі сучасної української прози) Анотація   PDF
Алла Миколаївна Кіщенко
 
№ 22 (2014) КОМУНІКАТИВНЕ ІГНОРУВАННЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Любов Володимирівна Завальська
 
№ 27 (2017) КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МОВНИХ ЗНАНЬ ІНОЗЕМЦІВ НА ЗАНЯТТЯХ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ Анотація   PDF (Русский)
Олена Володимирівна КНИШ
 
№ 28 (2017) Комунікативно-синтаксичні особливості дитячого мовлення в жанрі інтерв’ю Анотація   PDF
І. Б. Морозова, Т.-Є. В. Цапенко
 
№ 24 (2015) КОНСТАТИВНІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ В АНГЛОМОВНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ РЕКЛАМІ Анотація   PDF
Олена Валентинівна ДЯЧУК
 
№ 24 (2015) КОНСТИТУЕНТИ ДИСКУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ КОЛЕКТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ Анотація   PDF (Русский)
Олена Прокопівна МАТУЗКОВА
 
№ 25 (2016) КОНТРАСТИВНА СПЕЦИФІКА ЖІНОЧОГО МОВЛЕННЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ІСПАНІЇ, ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ Й УКРАЇНИ Анотація   PDF (Русский)
В. А. ЧЕРНЯКОВА
 
№ 24 (2015) КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (ВІДМІНКОВИЙ КОНЦЕНТР): МІСЦЕВИЙ ВІДМІНОК Анотація   PDF (Русский)
Тетяна Володимирівна КОВТУН
 
№ 28 (2017) Конфліктогенний потенціал газетних заголовків Анотація   PDF
О. С. Алєксєєва
 
№ 27 (2017) КОНЦЕПТ CHARM В АНГЛОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ Анотація   PDF (Русский)
Юлія Олегівна ТОМЧАКОВСЬКА
 
№ 20 (2013) КОНЦЕПТ «БОЖЕСТВЕННИЙ САД» У ТВОРЧОСТІ Г. С. СКОВОРОДИ Анотація   PDF (Русский)
Абай Каїржанович Каїржанов
 
№ 21 (2014) КОНЦЕПТ «ПОРИ РОКУ» В ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ О. С. ПУШКІНА Анотація   PDF (Русский)
Ліна Миколаївна Гукова, Олена Олександрівна Трушицина
 
№ 26 (2016) КУЛЬТУРА У СЛОВНИКАХ: ІСТОРИЧНО ОБҐРУНТОВАНІ ТОПОНІМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛЕКСИКОГРАФІЇ Анотація   PDF (Русский)
Є. М. МУЗЯ, Н. В. ДЕНИСЕНКО, Н. Є. МIЛЬКО
 
№ 26 (2016) КУЛЬТУРНІ КОДИ З ОНІМНИМ КОМПОНЕНТОМ У КОМЕРЦІЙНІЙ ТЕЛЕРЕКЛАМІ: ВПЛИВОВИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
О. В. ЩЕРБАК
 
№ 26 (2016) ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ Анотація   PDF
М. Ю. КАРПЕНКО
 
№ 23 (2015) ЛІНГВАЛЬНІ Й ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ШЕРЛОКА ХОЛМСА В ОДНОІМЕННОМУ СЕРІАЛІ Анотація   PDF (Русский)
Вікторія Володимирівна ОЛІНЧУК
 
№ 28 (2017) Лінгвоаксіологія старанності та майстерності в історії російської лінгвокультури Анотація   PDF (Русский)
Г. С. Яроцька
 
№ 21 (2014) ЛІНГВОКОНФЕСІОЛОГІЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ГНОСЕОСФЕРИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ І ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ Анотація   PDF (Русский)
Людмила Юріївна Буянова
 
126 - 150 з 361 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>