Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 28 (2017) Комунікативно-синтаксичні особливості дитячого мовлення в жанрі інтерв’ю Анотація   PDF
І. Б. Морозова, Т.-Є. В. Цапенко
 
№ 24 (2015) КОНСТАТИВНІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ В АНГЛОМОВНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ РЕКЛАМІ Анотація   PDF
Олена Валентинівна ДЯЧУК
 
№ 24 (2015) КОНСТИТУЕНТИ ДИСКУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ КОЛЕКТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ Анотація   PDF (Русский)
Олена Прокопівна МАТУЗКОВА
 
№ 25 (2016) КОНТРАСТИВНА СПЕЦИФІКА ЖІНОЧОГО МОВЛЕННЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ІСПАНІЇ, ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ Й УКРАЇНИ Анотація   PDF (Русский)
В. А. ЧЕРНЯКОВА
 
№ 24 (2015) КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (ВІДМІНКОВИЙ КОНЦЕНТР): МІСЦЕВИЙ ВІДМІНОК Анотація   PDF (Русский)
Тетяна Володимирівна КОВТУН
 
№ 28 (2017) Конфліктогенний потенціал газетних заголовків Анотація   PDF
О. С. Алєксєєва
 
№ 27 (2017) КОНЦЕПТ CHARM В АНГЛОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ Анотація   PDF (Русский)
Юлія Олегівна ТОМЧАКОВСЬКА
 
№ 20 (2013) КОНЦЕПТ «БОЖЕСТВЕННИЙ САД» У ТВОРЧОСТІ Г. С. СКОВОРОДИ Анотація   PDF (Русский)
Абай Каїржанович Каїржанов
 
№ 21 (2014) КОНЦЕПТ «ПОРИ РОКУ» В ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ О. С. ПУШКІНА Анотація   PDF (Русский)
Ліна Миколаївна Гукова, Олена Олександрівна Трушицина
 
№ 26 (2016) КУЛЬТУРА У СЛОВНИКАХ: ІСТОРИЧНО ОБҐРУНТОВАНІ ТОПОНІМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛЕКСИКОГРАФІЇ Анотація   PDF (Русский)
Є. М. МУЗЯ, Н. В. ДЕНИСЕНКО, Н. Є. МIЛЬКО
 
№ 26 (2016) КУЛЬТУРНІ КОДИ З ОНІМНИМ КОМПОНЕНТОМ У КОМЕРЦІЙНІЙ ТЕЛЕРЕКЛАМІ: ВПЛИВОВИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
О. В. ЩЕРБАК
 
№ 26 (2016) ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ Анотація   PDF
М. Ю. КАРПЕНКО
 
№ 23 (2015) ЛІНГВАЛЬНІ Й ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ШЕРЛОКА ХОЛМСА В ОДНОІМЕННОМУ СЕРІАЛІ Анотація   PDF (Русский)
Вікторія Володимирівна ОЛІНЧУК
 
№ 28 (2017) Лінгвоаксіологія старанності та майстерності в історії російської лінгвокультури Анотація   PDF (Русский)
Г. С. Яроцька
 
№ 21 (2014) ЛІНГВОКОНФЕСІОЛОГІЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ГНОСЕОСФЕРИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ І ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ Анотація   PDF (Русский)
Людмила Юріївна Буянова
 
№ 22 (2014) ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЗНАЧЕННЯ КОЛОРАТИВІВ Анотація   PDF (Русский)
Ірина Анатоліївна Герасименко
 
№ 20 (2013) ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ПІДСТАВИ СЕМАНТИКИ МІФЕМИ У ПРОГНОСТИЧНОМУ ТЕКСТІ Анотація   PDF (Русский)
Людмила Володимирівна Валєєва
 
№ 22 (2014) ЛІНГВОРИТОРИЧНІ ЗАСОБИ ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТАКТУ МІЖ АВТОРОМ І ЧИТАЧЕМ В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ІНТЕРНЕТ-ТЕКСТАХ Анотація   PDF (Русский)
Ксенія Олександрівна Іванова
 
№ 27 (2017) ЛІНГВОСЕМІОТИЧНІ МАРКЕРИ ДІАЛОГІВ КІНОФІЛЬМУ ОКСАНИ БАЙРАК «АВРОРА» Анотація   PDF (Русский)
Вікторія Валеріївна ЖЕЛЯЗКОВА
 
№ 22 (2014) ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕКЛАМИ Анотація   PDF
Ірина Борисівна Іванова
 
№ 20 (2013) ЛЕКСИКА ВЕСІЛЬНОГО ОБРЯДУ У БОЛГАРСЬКИХ ГОВІРКАХ УКРАЇНСЬКОГО ПОДУНАВ’Я Анотація   PDF
Наталія Миколаївна Гончар
 
№ 22 (2014) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ Анотація   PDF (Русский)
Юлія Едуардівна Мюллер
 
№ 24 (2015) ЛЕКСИЧНА СИНОНІМІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ МОЛОДІЖНОМУ СЛЕНГУ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ) Анотація   PDF
Марія Юріївна СТОЛЯР
 
№ 21 (2014) ЛОГОЕПІСТЕМА-ІДЕОНІМ У ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ НАРАТИВУ І. ІЛЬФА ТА Є. ПЕТРОВА Анотація   PDF (Русский)
Денис Вікторович Майданюк
 
№ 25 (2016) ЛОКАЛЬНО-ТЕМПОРАЛЬНА ЛЕКСИЧНА ПАРАДИГМА У «ФРОНТОВИХ ПОЕЗІЯХ» О. Т. ГОНЧАРА Анотація   PDF
О. Ф. НЕМИРОВСЬКА
 
126 - 150 з 334 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>