Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 23 (2015) ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ПОЯВИ У ЛІНГВІСТИЦІ ТЕРМІНІВ ГЕНДЕР, МАСКУЛІННІСТЬ, ФЕМІННІСТЬ Анотація   PDF
Вікторія Олегівна РОМАНЕНКО
 
№ 21 (2014) ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ ГРЕЦЬКОЇ МОВИ НА РОСІЙСЬКЕ СЛОВОСКЛАДАННЯ Анотація   PDF (Русский)
Надіря Хом’ятівна Нізаметдінова
 
№ 26 (2016) ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕКЛАД НАУКОВОГО ДИСКУРСУ З ТИПОЛОГІЧНО НЕСПОРІДНЕНИХ МОВ Анотація   PDF (English)
І. М. ДЕРІК
 
№ 28 (2017) До питання про способи мовної репрезентації концепту в діахронії (на матеріалі німецької мови) Анотація   PDF (Русский)
О. Г. Кошкіна
 
№ 24 (2015) ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕХНІКУ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF (Русский)
Світлана Петрівна САМОЙЛОВА
 
№ 23 (2015) ДО ПИТАННЯ ПРО ТИПОЛОГІЧНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСКУРСУ ІНТЕРНЕТ-ПОВІДОМЛЕНЬ ДІЛОВОЇ ТЕМАТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ) Анотація   PDF
Ілона Морисівна ДЕРІК
 
№ 25 (2016) ДО ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ Анотація   PDF
П. О. СЕЛІГЕЙ
 
№ 23 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАМАТИКИ УКРАЇНСЬКИХ НОВОЖИТНІХ ГОВІРОК ПОЛІЛІНГВАЛЬНОГО АРЕАЛУ Анотація   PDF
Валентина Олександрівна КОЛЕСНИК
 
№ 21 (2014) ДРУКОВАНА РЕКЛАМА ЯК КРЕОЛІЗОВАНИЙ ТЕКСТ: ШРИФТОВІ ВИДІЛЕННЯ Анотація   PDF
Марія Андріївна Костенко
 
№ 25 (2016) ЕВОЛЮЦІЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЕРСОНАЖА ОПОВІДАННЯ А. П. ЧЕХОВА «ДУШЕЧКА» Анотація   PDF (Русский)
С. Е. СТЕПАНОВА
 
№ 24 (2015) ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ У КОГНІТИВНОМУ ПРОСТОРІ ПЕРЕКЛАДУ Анотація   PDF (Русский)
Ірина Олександрівна БИКОВА, Олена Олександрівна НОТІНА
 
№ 20 (2013) ЕМОТИВНІ МОВЛЕННЄВІ ЗАСОБИ ФУТБОЛЬНОГО ТЕЛЕКОМЕНТАРЯ Анотація   PDF (Русский)
Олег Миколайович Пачев
 
№ 24 (2015) ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА АНТРОПОЦЕНТРИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ В РОСІЙСЬКИХ ГОВІРКАХ ОДЕЩИНИ: СОЦІОЛІНГВСТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF (Русский)
Тетяна Федорівна ШУМАРІНА, Олександра Сергіївна ЧУЛОЧНИКОВА
 
№ 24 (2015) ЕНЕРГEТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОВЛЕННЯ РАДІОБЕСІД З МОРСЬКОЇ ТЕМАТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОї МОВ) Анотація   PDF (Русский)
Андрій Станіславович ШАЛЬОВ
 
№ 22 (2014) ЕПІГРАМА ЯК ІНВЕКТИВНИЙ ТИП ЕНІГМАТИЧНОГО ТЕКСТУ Анотація   PDF (Русский)
Тетяна Федорівна Шумаріна
 
№ 20 (2013) ЕРГОНІМІЗАЦІЯ ТОПОНІМІВ НА ПРИКЛАДІ ЕРГОНІМНИХ ОБ’ЄКТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF (Русский)
Олена Миколаївна Сидоренко
 
№ 23 (2015) ЕРГОНІМИ ЯК КОМПОНЕНТИ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ Анотація   PDF (Русский)
Світлана Вікторівна НАСАКІНА
 
№ 21 (2014) ЕСТЕТИЧНА КАГАНЕЦЬ: МЕТАТЕКСТ У РЕФЛЕКСИВНО-ІНТЕРПРЕТАТІВНОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF (Русский)
Анна Володимирівна Кузнєцова
 
№ 22 (2014) ЕТИМОЛОГІЯ СЛОВ’ЯНСЬКОГО *DЪŽDŽЬ У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ ДІАЛЕКТНОЇ НОМІНАЦІЇ Анотація   PDF (Русский)
Людмила Вадимівна Педченко
 
№ 29 (2018) Зіставний аналiз способiв вираження заперечення в росiйскiй та румунськiй мовах (на матерiалi художнiх текстiв) Анотація   PDF (Русский)
О. В. Сирота
 
№ 21 (2014) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ «ДОЛЯ» В ДАВНЬОРУСЬКІЙ МОВІ (НА ПРИКЛАДІ СЛІВ СУД І СУДЬБА) Анотація   PDF (Русский)
Анна Ріфівна Заріпова
 
№ 25 (2016) ЗАСАДИ УКЛАДАННЯ «ЗВЕДЕНОГО СЛОВНИКА-ДОВІДНИКА ТЕРМІНІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» Анотація   PDF
О. В. НАРУШЕВИЧ-ВАСИЛЬЄВА
 
№ 26 (2016) ЗООМОРФНА ЛЕКСИКА У ФРАЗЕОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Анотація   PDF
О. М. ГЕРКЕРОВА, К. В. КОВАЛЬ
 
№ 24 (2015) КІЛЬКІСНА ТА ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМ АКСІОНОМЕНІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Тетяна Вячеславівна СОРОКА
 
№ 27 (2017) КАНОН І ФАНФІКШН КРІЗЬ ПРИЗМУ КОГНІТИВНО-СИНТАКСИЧНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF (Русский)
Олена Олександрівна ПОЖАРИЦЬКА
 
101 - 125 з 361 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>