Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 21 (2014) ДРУКОВАНА РЕКЛАМА ЯК КРЕОЛІЗОВАНИЙ ТЕКСТ: ШРИФТОВІ ВИДІЛЕННЯ Анотація   PDF
Марія Андріївна Костенко
 
№ 25 (2016) ЕВОЛЮЦІЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЕРСОНАЖА ОПОВІДАННЯ А. П. ЧЕХОВА «ДУШЕЧКА» Анотація   PDF (Русский)
С. Е. СТЕПАНОВА
 
№ 24 (2015) ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ У КОГНІТИВНОМУ ПРОСТОРІ ПЕРЕКЛАДУ Анотація   PDF (Русский)
Ірина Олександрівна БИКОВА, Олена Олександрівна НОТІНА
 
№ 20 (2013) ЕМОТИВНІ МОВЛЕННЄВІ ЗАСОБИ ФУТБОЛЬНОГО ТЕЛЕКОМЕНТАРЯ Анотація   PDF (Русский)
Олег Миколайович Пачев
 
№ 24 (2015) ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА АНТРОПОЦЕНТРИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ В РОСІЙСЬКИХ ГОВІРКАХ ОДЕЩИНИ: СОЦІОЛІНГВСТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF (Русский)
Тетяна Федорівна ШУМАРІНА, Олександра Сергіївна ЧУЛОЧНИКОВА
 
№ 24 (2015) ЕНЕРГEТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОВЛЕННЯ РАДІОБЕСІД З МОРСЬКОЇ ТЕМАТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОї МОВ) Анотація   PDF (Русский)
Андрій Станіславович ШАЛЬОВ
 
№ 22 (2014) ЕПІГРАМА ЯК ІНВЕКТИВНИЙ ТИП ЕНІГМАТИЧНОГО ТЕКСТУ Анотація   PDF (Русский)
Тетяна Федорівна Шумаріна
 
№ 20 (2013) ЕРГОНІМІЗАЦІЯ ТОПОНІМІВ НА ПРИКЛАДІ ЕРГОНІМНИХ ОБ’ЄКТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF (Русский)
Олена Миколаївна Сидоренко
 
№ 23 (2015) ЕРГОНІМИ ЯК КОМПОНЕНТИ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ Анотація   PDF (Русский)
Світлана Вікторівна НАСАКІНА
 
№ 21 (2014) ЕСТЕТИЧНА КАГАНЕЦЬ: МЕТАТЕКСТ У РЕФЛЕКСИВНО-ІНТЕРПРЕТАТІВНОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF (Русский)
Анна Володимирівна Кузнєцова
 
№ 22 (2014) ЕТИМОЛОГІЯ СЛОВ’ЯНСЬКОГО *DЪŽDŽЬ У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ ДІАЛЕКТНОЇ НОМІНАЦІЇ Анотація   PDF (Русский)
Людмила Вадимівна Педченко
 
№ 21 (2014) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ «ДОЛЯ» В ДАВНЬОРУСЬКІЙ МОВІ (НА ПРИКЛАДІ СЛІВ СУД І СУДЬБА) Анотація   PDF (Русский)
Анна Ріфівна Заріпова
 
№ 25 (2016) ЗАСАДИ УКЛАДАННЯ «ЗВЕДЕНОГО СЛОВНИКА-ДОВІДНИКА ТЕРМІНІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» Анотація   PDF
О. В. НАРУШЕВИЧ-ВАСИЛЬЄВА
 
№ 26 (2016) ЗООМОРФНА ЛЕКСИКА У ФРАЗЕОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Анотація   PDF
О. М. ГЕРКЕРОВА, К. В. КОВАЛЬ
 
№ 24 (2015) КІЛЬКІСНА ТА ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМ АКСІОНОМЕНІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Тетяна Вячеславівна СОРОКА
 
№ 27 (2017) КАНОН І ФАНФІКШН КРІЗЬ ПРИЗМУ КОГНІТИВНО-СИНТАКСИЧНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF (Русский)
Олена Олександрівна ПОЖАРИЦЬКА
 
№ 21 (2014) КЛАСИК РОСІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, ПРОФЕСОР ОДЕСЬКОГО РІШЕЛЬЄВСЬКОГО ЛІЦЕЮ КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ ЗЕЛЕНЕЦЬКИЙ (1812–1858) І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ФІЛОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ Анотація   PDF (Русский)
Володимир Іванович Аннушкін
 
№ 20 (2013) КЛАСИФІКАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ ЖАНРІВ У СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ Анотація   PDF (Русский)
Олена Володимирівна Павлова
 
№ 22 (2014) КОГНІТИВНІ ПІДСТАВИ НАЙМЕНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ВІРТУАЛЬНОГО СВІТУ В РОМАНІ О. Ю. ПЕХОВА «ПЕРЕСМІШНИК» Анотація   PDF (Русский)
Олександра Валеріївна Савченко
 
№ 20 (2013) КОГНІТИВНА СЕМАНТИКА ПРЕДИКАТІВ ОКАЗАТЬСЯ, ОКАЗЫВАТЬСЯ В ДИСКУРСИВНОМУ РЕЖИМІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Анотація   PDF (Русский)
Олена Вадимівна Чернцова
 
№ 23 (2015) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЦІ ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Олександра Володимирівна ПОПОВА
 
№ 23 (2015) КОМПОНЕНТИ ОНОМАСІОЛОГІЧНОГО РЯДУ, ЩО ВИРАЖАЮТЬ МОВНИЙ СМИСЛ «МЕТА» Анотація   PDF (Русский)
Тетяна Василівна КАЛУГІНА
 
№ 21 (2014) КОМУНІКАТИВНА РОЛЬ АДРЕСАНТА В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (на матеріалі сучасної української прози) Анотація   PDF
Алла Миколаївна Кіщенко
 
№ 22 (2014) КОМУНІКАТИВНЕ ІГНОРУВАННЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Любов Володимирівна Завальська
 
№ 27 (2017) КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МОВНИХ ЗНАНЬ ІНОЗЕМЦІВ НА ЗАНЯТТЯХ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ Анотація   PDF (Русский)
Олена Володимирівна КНИШ
 
101 - 125 з 334 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>