Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 27 (2017) ВЛАСНЕ ІМ’Я ЗАГОЛОВНОГО ПЕРСОНАЖА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ХРОНОТОПУ Анотація   PDF
Олександра Федорівна НЕМИРОВСЬКА
 
№ 29 (2018) ВНУТРІШНЬОПОЛЬОВА МОДИФІКАЦІЯ ЗНАЧЕНЬ ПАРТИТИВІВ У КОМУНІКАТИВНОМУ АКТІ Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Глобіна
 
№ 21 (2014) ВОДА В РОСІЙСЬКІЙ, ТУРЕЦЬКІЙ І СОМАЛІЙСЬКІЙ МОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ (на матеріалі прислів'їв і приказок) Анотація   PDF (Русский)
Тетяна Олексіївна Наймушина
 
№ 23 (2015) ВПЛИВОВІ СЕМАНТИЧНІ МАРКЕРИ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ Анотація   PDF
Марина Сергіївна СЛАВІНСЬКА
 
№ 22 (2014) ВТОРИННІ РЕФЕРЕНТНІ Й НЕРЕФЕРЕНТНІ КОНТЕКСТИ ВЖИВАННЯ ЗАЙМЕННИКА «ВИ» В РІЗНИХ ТИПАХ ДИСКУРСУ Анотація   PDF (Русский)
Ірина Юріївна Гранєва
 
№ 26 (2016) ГАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ВИДУ Й ПЕРЕХОДНОСТІ ДІЄСЛІВНИХ УНІВЕРБІВ Анотація   PDF (Русский)
С. О. ІВКО
 
№ 22 (2014) ГЕНЕЗИС ТЮРКСЬКОГО РУНІЧНОГО ПИСЬМА (на матеріалі тамги-знаків євразійських кочівників) Анотація   PDF (Русский)
Каїржанов Абай Каїржанович
 
№ 26 (2016) ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ У КРИМСЬКИХ КАДІАСКЕРСЬКИХ ЗОШИТАХ: ДО ПИТАННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ОРОНІМА ЧОНГАР Анотація   PDF (Русский)
О. Д. РУСТЕМОВ, Є. М. СТЕПАНОВ
 
№ 21 (2014) ГЕРМЕНЕВТИКА Й ІНТЕРПРЕТАТИВНА СЕМІОТИКА У ПРАЦЯХ У. ЕКО Анотація   PDF (Русский)
Христина Євгенівна Гайер
 
№ 23 (2015) ГОВОРИТИ ЯК «ХОРОШИЙ ХЛОПЕЦЬ»: АЛГОРИТМ МОВЛЕННЄВОЇ КАРНАВАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF (English)
Олена Олександрівна ПОЖАРИЦЬКА
 
№ 29 (2018) ГОТИЧНИЙ РОМАН ЯК ПОЗАЧАСОВА ЖАНРОВА КАТЕГОРІЯ Анотація   PDF
О. О. Пожарицька, А. Г. Єжкова
 
№ 24 (2015) ГРАМАТИЧНИЙ МАРКЕР АЛЮЗІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ЦИКЛІВ АХМАТОВОЇ «ПІВНІЧНІ ЕЛЕГІЇ» ТА БИКОВА «НОВІ БАЛАДИ») Анотація   PDF (Русский)
Олена Олександрівна СКОРОБОГАТОВА
 
№ 25 (2016) ГРАМАТИЧНИЙ СТАТУС ЗАЙМЕННИКА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF (English)
N. G. MOISEIENKO
 
№ 20 (2013) ГРАФIЧНI ОКАЗIОНАЛIЗМИ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF (Русский)
Наталія Сергіївна Собченко
 
№ 29 (2018) Гукова Л. Н., Степанов Є. М. Синтаксис російської мови: Навчально-методичний посібник для вчителів і учнів старших класів. - Одеса: Астропринт, 2013. - 360 с. Анотація   PDF (Русский)
В. А. Романенко, О. В. Литвин
 
№ 22 (2014) ДІЄСЛОВА РУХУ В СУЧАСНИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ Анотація   PDF (Русский)
Євгеній Миколайович Степанов
 
№ 22 (2014) ДІЄСЛОВА, ЩО ПЕРЕДАЮТЬ ЗВУКОВИЙ АСПЕКТ МОВЛЕННЯ, У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ Анотація   PDF (Русский)
Галина Михайлівна Васильєва, Марина Володимирівна Виноградова
 
№ 21 (2014) ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА ГОВІРОК ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: СКЛАД, СТРУКТУРА Анотація   PDF (Русский)
Альона Іванівна Швець
 
№ 29 (2018) ДЕКОДУВАННЯ ІКОНІЧНОСТІ ВІРШОВОГО ТЕКСТУ В КОНТЕКСТІ ГОЛІСТИЧНОГО (ЦІЛІСНОГО) ПЕРЕКЛАДУ Анотація   PDF
О. Я. Івасюк
 
№ 21 (2014) ДЕСАКРАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ГРІХ» У НАЦІОНАЛЬНІЙ СВІДОМОСТІ (за даними сучасної російської мови) Анотація   PDF (Русский)
Вадим Вікторович Сайгін
 
№ 29 (2018) ДЕЯКІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АДМІРАТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ АЛБАНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ) Анотація   PDF (Русский)
О. О. Михайленко-Зото
 
№ 26 (2016) ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ «НАЗВИ РИБ, РИБНИХ ПРОДУКТІВ І СТРАВ» У ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКОМУ ТА СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРІОДАХ Анотація   PDF
Т. В. ПОДСІКЕРА
 
№ 20 (2013) ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРКАХ ПІВНОЧІ МОЛДОВИ: ЛЕКСИКА ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Анотація   PDF
Діана Анатоліївна Ігнатенко
 
№ 27 (2017) ДИСКУРС ВИВЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ СТАНОВОСТІ: ІНТЕГРАТИВНИЙПІДХІД. ВІХИ РОЗВИТКУ ПИТАННЯ Анотація   PDF
Ганна Миколаївна ТРУБА
 
№ 21 (2014) ДИСКУРСИВНИЙ ВИМІР СТАВЛЕННЯ ДО БАГАТСТВА ТА БІДНОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ (на матеріалі текстів російських народних казок) Анотація   PDF (Русский)
Галина Сергіївна Яроцька
 
76 - 100 з 361 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>