Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 22 (2014) АФОРИСТИКА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЖИТТЄВОЇ ФІЛОСОФІЇ У ЩОДЕННИКАХ ІОАННА КРОНШТАДТСЬКОГО 1856—1858 РОКІВ Анотація   PDF (Русский)
Ганна Олександрівна Панова
 
№ 27 (2017) БІНАРНЕ СПРИЙНЯТТЯ СВІТУ ТА ЗАРОДЖЕННЯ ПЕРШИХ ЛІЧИЛЬНИХ ОДИНИЦЬ У ГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ Анотація   PDF (Русский)
Галина Юріївна ЯРМОЛОВИЧ
 
№ 22 (2014) БАГАТСТВО НАЗВ ЯЄЧНІ ТА ІНШИХ СТРАВ З ЯЄЦЬ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ XIX СТОЛІТТЯ Анотація   PDF (Русский)
Іoланта Кур-Кононович
 
№ 26 (2016) БЕЛАРУСКАЯ МОВА І КУЛЬТУРА: ПРАЦА З ТЭКСТАМ НА ВУЧЭБНЫХ ЗАНЯТКАХ Анотація   PDF (Беларуская)
В. У. БАРЫСЕНКА
 
№ 27 (2017) БОТАНІЧНА ЛЕКСИКА В БОЛГАРСЬКИХ ГОВІРКАХ УКРАЇНСЬКОГО ПОДУНАВ’Я Анотація   PDF
Наталя Миколаївна ГОНЧАР
 
№ 25 (2016) БУДЕННА ІНДИВІДУАЛЬНА МОВНА СВІДОМОСТЬ У КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ Анотація   PDF (Русский)
С. П. САМОЙЛОВА
 
№ 24 (2015) ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ФАНТАСТИЧНОГО ТВОРУ Анотація   PDF (Русский)
Олександра Валеріївна САВЧЕНКО
 
№ 20 (2013) ВАРІАТИВНІСТЬ АСОЦІАТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МОВНИХ МАРКЕРІВ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СВІДОМОСТІ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПУ Анотація   PDF (Русский)
Олена Володимирівна Ситникова
 
№ 23 (2015) ВАРІАТИВНІСТЬ ВОКАЛІЗМУ У МОВЛЕННІ МОЛОДІ Анотація   PDF (Русский)
Сюзанна Юріївна ЛАДИЖЕНСЬКА
 
№ 23 (2015) ВАРІАТИВНІСТЬ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОВЛЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЙ Анотація   PDF (Русский)
Марина Валеріївна ЧЕСНОКОВА
 
№ 25 (2016) ВЕРБАЛІЗАТОРИ БАЗОВИХ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ КОГНІТИВНИХ ОЗНАК КОНЦЕПТУ «ВІРА» ЯК СКЛАДНИКИ АСОЦІАТИВНОГО ПОЛЯ Анотація   PDF
О. В. ГОШОВСЬКА
 
№ 25 (2016) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ) Анотація   PDF
Т. Ю. КАЛЬЧЕНКО
 
№ 21 (2014) ВЕРБАЛЬНІ АСПЕКТИ АГОНАЛЬНОСТІ ЯК ПАРАМЕТРА ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Анотація   PDF
Наталія Василівна Кондратенко
 
№ 20 (2013) ВЕРБАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ ГЕРОНТНИХ ГРУП: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF (Русский)
Тетяна Федорівна Шумаріна, Євген Сергійович Сауляк
 
№ 22 (2014) ВЗАЄМОДІЯ АЛЬТЕРНАТИВНОСТІ З ІНШИМИ СЕМАНТИЧНИМИ КАТЕГОРІЯМИ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В РОСIЙСЬКIЙ МОВІ Анотація   PDF (Русский)
Наталія Геннадіївна Склярова
 
№ 23 (2015) ВЗАЄМОДІЯ АСПЕКТУАЛЬНОСТІ ТА СТАНОВОСТІ В РІЗНОМАНІТНИХ ДИСКУРСАХ Анотація   PDF
Ганна Миколаївна ТРУБА
 
№ 21 (2014) ВЗАЄМОДІЯ НАУКОВИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ У ДОСЛІДЖЕННІ РОСІЙСЬКОГО МІСЬКОГО МОВЛЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
Євгеній Миколайович Степанов
 
№ 23 (2015) ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ УКРАЇНСЬКИХ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ ТА ПІСЕНЬ Анотація   PDF
Тетяна Іванівна ГОРОБ’ЄВСЬКА
 
№ 25 (2016) ВИВЧЕННЯ СЛОВЕСНОГО Й ТОНОВОГО НАГОЛОСУ В ПЕРСЬКІЙ МОВІ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ АВТОСЕГМЕНТНОЇ ТА МЕТРИЧНОЇ ФОНОЛОГІЇ Анотація   PDF (Русский)
А. ВАЛИПУР
 
№ 28 (2017) Видалення германських числівників з індоєвропейської прамови Анотація   PDF (Deutsch)
Г. Ю. Ярмолович
 
№ 23 (2015) ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
Світлана Валеріївна ПЛОТНИЦЬКА, Лідія Миколаївна ГОЛУБЕНКО, Надія Петрівна ВІТ
 
№ 21 (2014) ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ Анотація   PDF (Русский)
Дорота Дзевановська
 
№ 21 (2014) ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ І ПРИЙОМІВ ІГРОВОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВУЗУ Анотація   PDF (Русский)
Наталія Анатоліївна Вороніна
 
№ 22 (2014) ВИРАЖЕННЯ ГРАДАЦІЙНИХ ВІДНОШЕНЬ У КОНСТРУКЦІЯХ СПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ (на матеріалі оповідань К. Г. Паустовського) Анотація   PDF (Русский)
Шаосюн Чень
 
№ 29 (2018) ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОСТІ НА ФОНЕТИЧНОМУ І СЛОВОТВІРНОМУ РІВНЯХ (НА ПРИКЛАДІ ПОЕЗІЇ В. С. ВИСОЦЬКОГО) Анотація   PDF (Русский)
А. С. Болотіна, О. В. Мальцева
 
51 - 75 з 361 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>