Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 23 (2015) ІНТЕРНЕТ-МЕМ ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРЕМА СУЧАСНОГО ФІЛОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF (Русский)
Марина Ігорівна ГРОМОВАЯ
 
№ 20 (2013) ІНТЕРНЕТ-МЕМИ ОДЕСЬКИХ ФОРУМІВ Анотація   PDF (Русский)
Марина Ігорівна Громовая
 
№ 24 (2015) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДИСКУРСУ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ Анотація   PDF (English)
Ілона Морисівна ДЕРІК
 
№ 21 (2014) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ САКРАЛЬНОГО ТЕКСТУ ТРАДИЦІЙНОЇ НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF (Русский)
Надія Іллівна Коновалова
 
№ 25 (2016) ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У ПОРІВНЯЛЬНОМУ ВИВЧЕННІ МОВ Анотація   PDF (Русский)
Е. А. НОТИНА, И. А. БЫКОВА
 
№ 21 (2014) ІНТЕРФЕРЕНТНІ ПОМИЛКИ КИТАЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РОСІЙСЬКИХ ПРИЙМЕННИКІВ І СПОЛУЧНИКІВ Анотація   PDF (Русский)
Юннін Цзя
 
№ 28 (2017) Інтонаційні засоби вираження нерозуміння співрозмовника в англомовному кінематографічному дискурсі Анотація   PDF (Русский)
Г. О. Олійник
 
№ 23 (2015) ІНТОНАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО МОВЛЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
Євген Михайлович МУЗЯ
 
№ 23 (2015) ІНТОНАЦІЙНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ ПОЗИТИВНОЇ ОЦІНКИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО КІНОДИСКУРСУ) Анотація   PDF (Русский)
Наталья Александровна БИГУНОВА
 
№ 21 (2014) ІНШОМОВНІ НОВАЦІЙНІ ОДИНИЦІ В ЛЕКСИЦІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF (Русский)
Гочо Нєдєв Гочев
 
№ 29 (2018) Історія одного найменування персонажа в романі Л. М. Толстого «Анна Кареніна» Анотація   PDF (Русский)
И. В. Мурадян
 
№ 21 (2014) АДАПТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ТЕКСТУ: СУБТЕКСТ СТАРОГО ЗНАННЯ Анотація   PDF (Русский)
Людмила Василівна Мальцева
 
№ 29 (2018) АДВОКАТСЬКА ПРОМОВА ЯК СИНТЕЗ ІНСТИТУЦІЙНОГО ТА ПЕРСОНАЛЬНОГО ДИСКУРСІВ Анотація   PDF
В. І. Куковська
 
№ 26 (2016) АКСІОНІМ ЛЕПОТА В СЕРБСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ Анотація   PDF (Русский)
О. Н. НОВАК
 
№ 24 (2015) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО АНАЛІЗУ СУДОВИХ КНИГ КРИМСЬКОГО ХАНСТВА XVII–XVIII ст. Анотація   PDF (Русский)
Олег Діляверович РУСТЕМОВ
 
№ 27 (2017) АМЕРИКАНСЬКІ СТЕРЕОТИПИ ЖІНОК З ТОЧКИ ЗОРУ СЕМІОТИКИ КУЛЬТУРИ Ю. М. ЛОТМАНА Анотація   PDF (English)
Світлана Анатоліївна ЛЮБИМОВА
 
№ 28 (2017) Аналіз семантичного обсягу лексем ценность / вредност у російській та сербській мовах Анотація   PDF (Русский)
О. М. Новак
 
№ 24 (2015) АНГЛІЙСЬКИЙ КОМПЛІМЕНТ: КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ Й ТАКТИКИ Анотація   PDF (English)
Євгенія Юріївна АБРАМОВА
 
№ 23 (2015) АНГЛОМОВНА ЗАХИСНА ПРОМОВА АДВОКАТА КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ Анотація   PDF
Вікторія Ігорівна КУКОВСЬКА
 
№ 25 (2016) АНТИНОМІЇ «ГРІХ» — «ЧЕСНÓТА» В КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ ПОЛІ «ГРІХ» РОСІЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬ НОЇ КОНЦЕПТОСФЕРИ Анотація   PDF (Русский)
В. В. САЙГИН
 
№ 25 (2016) АНТРОПОНІМІЧНА СИСТЕМА СТАРОДАВНІХ ТЮРКІВ (НА МАТЕРІАЛІ ДАВНЬОТЮРКСЬКИХ ПАМ’ЯТОК ПИСЕМНОСТІ) Анотація   PDF (Русский)
У. А. МУСCАБЕКОВА
 
№ 22 (2014) АНТРОПОНІМНА ВАРІАТИВНІСТЬ У РОДИННОМУ СПІЛКУВАННІ НА ПОЧАТКУ 20 СТОЛІТТЯ (на матеріалі роману О. М. Толстого «Сестри») Анотація   PDF (Русский)
Ірина Володимирівна Мурадян
 
№ 20 (2013) АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ІГРОВОГО ІДІОСТИЛЮ: ПОЕТИЧНИЙ КРЕАТИВ В. В. МАЯКОВСЬКОГО Анотація   PDF (Русский)
Тетяна Олександрівна Грідіна
 
№ 21 (2014) АСПЕКТИ ТА МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ МЕТОНІМІЇ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ Анотація   PDF (Русский)
Інна Дмитрівна Гажева
 
№ 21 (2014) АФІРМАЦІЯ ЯК ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ Анотація   PDF (Русский)
Марцин Григель
 
26 - 50 з 361 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>