Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 24 (2015) ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИСУ В ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЗАГАДОК Анотація   PDF
Анна Олександрівна СТОЯНОВА
 
№ 22 (2014) ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ МОВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУЧАСНОГО МАС-МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛІНГВІСТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ) Анотація   PDF (Русский)
Марія Сергіївна Перепелиця
 
№ 27 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОСМОПОЕТОНІМІВ У ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ Анотація   PDF
Олеся Дмитрівна ПОЛЯНІЧКО
 
№ 21 (2014) ПАВЛО ГНАТОВИЧ ЖИТЕЦЬКИЙ І РОЗВИТОК ГУМАНІТАРНОЇ ДУМКИ XIX СТОЛІТТЯ Анотація   PDF (Русский)
Ірина Анатоліївна Синиця
 
№ 27 (2017) ПАРАВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ ОЦІНКИ В АНГЛОМОВНОМУ КІНОДИСКУРСІ Анотація   PDF (Русский)
Наталя Олександрівна БІГУНОВА
 
№ 24 (2015) ПЕРЕВАГИ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В КУРСІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ Анотація   PDF (Русский)
Марина Юріївна АВДОНІНА, Наїля Гарифівна ВАЛЄЄВА, Наталія Іванівна ЖАБО, Сергій Олександрович НІКІТІН
 
№ 22 (2014) ПЕРИФЕРІЙНІ МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ МНОЖИННОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ (порівняльний аспект) Анотація   PDF (Русский)
Карина Миколаївна Симонова
 
№ 22 (2014) ПЕРИФРАСТИЧНІСТЬ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯ КОМУНІКАТИВНОГО РІВНЯ МОВИ Анотація   PDF (Русский)
Тетяна Ісаківна Битєва
 
№ 27 (2017) ПЕРФОРМАТИВНА ПАРАДИГМА ВИСЛОВЛЮВАНЬ ВДЯЧНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ДИСКУРСУ) Анотація   PDF (Русский)
Інна Олександрівна КІВЕНКО
 
№ 21 (2014) ПИТАННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Анотація   PDF (Русский)
Наталія Львiвна Дробишева
 
№ 25 (2016) ПИТАННЯ ПРО «КУЛЬТУРНИЙ ФОН» ДЕЯКИХ МОДЕЛЕЙ І КАТЕГОРІЙ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF (Русский)
Т. Б. РАДБИЛЬ
 
№ 22 (2014) ПИТАННЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ЕМОТИВНОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ ДІАЛОЗІ Анотація   PDF (Русский)
Ольга Олександрівна Степаненко
 
№ 24 (2015) ПОКАЗНИКИ КАТЕГОРІЇ ОЗНАЧЕНОСТІ ТА НЕОЗНАЧЕНОСТІ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА ЇХ ВІДПОВІДНИКИ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Любов Володимирівна СІЗОВА
 
№ 22 (2014) ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЗВОРОТ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПРИЄМНОГО ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ В РОСІЙСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ Анотація   PDF (Русский)
Зофія Чапіга
 
№ 29 (2018) ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЗВОРОТ ЯК НЕПОВНЕ ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
Є. М. Степанов
 
№ 23 (2015) ПОРТРЕТ МІГРАНТІВ У РОСІЙСЬКОМОВНОМУ СЕГМЕНТІ ІНТЕРНЕТУ Анотація   PDF (Русский)
Юлія Едуардівна МЮЛЛЕР
 
№ 28 (2017) Потенціал коммунікативних збоїв при трактуванні емоджі в контексті міжкультурного спілкування Анотація   Без заголовку (Русский)
Т. В. Весна, Ю. В. Савицька
 
№ 29 (2018) ПОХВАЛА ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ МАНІПУЛЯТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF (Русский)
Т. В. Тукова
 
№ 20 (2013) ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА СПОСОБИ ЕКСПЛІКАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В МЕДІАДИСКУРСІ Анотація   PDF (Русский)
Ірина Сергіївна Грабовенко
 
№ 25 (2016) ПРЕДИКАТИВНО-ПРИСЛІВНИКОВІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЧИ НЕПОВНІ ОДНОСКЛАДНІ БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ? Анотація   PDF (Русский)
Е. Н. СТЕПАНОВ
 
№ 21 (2014) ПРЕФІКСАЛЬНІ ПОВТОРИ ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF (Русский)
Олександр Володимирович Петров
 
№ 20 (2013) ПРЕЦЕДЕНТНІ ТЕКСТИ АФОРИЗМІВ У СУЧАСНІЙ ПРЕСІ РОСІЇ ТА КИТАЮ Анотація   PDF (Русский)
Інна Андріївна Куліш, Лі Чжені
 
№ 20 (2013) ПРИЙОМИ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ В РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ В. МАЯКОВСЬКОГО Анотація   PDF (Русский)
Лариса Василівна Шевчук
 
№ 28 (2017) Прийоми синтаксичної гри в рекламному дискурсі України Анотація   PDF (Русский)
Н. С. Собченко
 
№ 28 (2017) Принципи визначення номінатеми комплексного типу Анотація   PDF (Русский)
Н. В. Дьячок
 
226 - 250 з 361 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>