Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 20 (2013) ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА СПОСОБИ ЕКСПЛІКАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В МЕДІАДИСКУРСІ Анотація   PDF (Русский)
Ірина Сергіївна Грабовенко
 
№ 25 (2016) ПРЕДИКАТИВНО-ПРИСЛІВНИКОВІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЧИ НЕПОВНІ ОДНОСКЛАДНІ БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ? Анотація   PDF (Русский)
Е. Н. СТЕПАНОВ
 
№ 21 (2014) ПРЕФІКСАЛЬНІ ПОВТОРИ ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF (Русский)
Олександр Володимирович Петров
 
№ 20 (2013) ПРЕЦЕДЕНТНІ ТЕКСТИ АФОРИЗМІВ У СУЧАСНІЙ ПРЕСІ РОСІЇ ТА КИТАЮ Анотація   PDF (Русский)
Інна Андріївна Куліш, Лі Чжені
 
№ 20 (2013) ПРИЙОМИ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ В РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ В. МАЯКОВСЬКОГО Анотація   PDF (Русский)
Лариса Василівна Шевчук
 
№ 28 (2017) Прийоми синтаксичної гри в рекламному дискурсі України Анотація   PDF (Русский)
Н. С. Собченко
 
№ 28 (2017) Принципи визначення номінатеми комплексного типу Анотація   PDF (Русский)
Н. В. Дьячок
 
№ 25 (2016) ПРИСВІЙНІ ДЕТЕРМІНАТИВИ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
І. В. ПАНЧЕНКО, Н. О ДЕМЬЯНОВА
 
№ 21 (2014) ПРО ВИВЧЕННЯ ПОЕТИЧНИХ АТРИБУТИВНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ В ІНШОМОВНІЙ АУДИТОРІЇ Анотація   PDF (Русский)
Олександр Володимирович Хлопьянов
 
№ 24 (2015) ПРО ДЕЯКІ ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ РОМАНУ Ч. АЙТМАТОВА «КОЛИ ПАДАЮТЬ ГОРИ (ВІЧНА НАРЕЧЕНА)» НА КАЗАХСЬКУ Й УЗБЕЦЬКУ МОВИ Анотація   PDF (Русский)
Нургалі Артикбаєвич СИЗДИКБАЄВ
 
№ 20 (2013) ПРО КАТЕГОРІАЛЬНИЙ БАЗИС НАТУРАЛЬНИХ МОВ Анотація   PDF (Русский)
Людмила Миколаївна Сумарокова
 
№ 20 (2013) ПРО НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ В КИТАЇ З ПОЗИЦІЇ МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ: ІСТОРІЯ Й АКТУАЛЬНІСТЬ Анотація   PDF (Русский)
Мен Ся
 
№ 22 (2014) ПРО СИНТЕЗ ВІЙСЬКОВОГО ТА ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСІВ У ПОЕЗІЇ В. В. МАЯКОВСЬКОГО Анотація   PDF (Русский)
Андрій Володимирович Уланов
 
№ 20 (2013) ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСУ І КЛАСИФІКАЦІЇ ТЮРКІЗМІВ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF (Русский)
Олег Дмитрович Рустемов
 
№ 20 (2013) ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО СЛОВНИКА З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТУРЕЦЬКИХ ВУЗІВ Анотація   PDF (Русский)
Ертонга Соннур
 
№ 21 (2014) ПРОБЛЕМИ «ДІЄСЛІВНОЇ» ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ АРАБОМОВНИХ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF (Русский)
Тамара Петрівна Цапко
 
№ 22 (2014) ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМ І ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ В ЮРИДИЧНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ Анотація   PDF
Олена Юріївна Діомідова
 
№ 20 (2013) ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ВІРТУАЛЬНИХ ЩОДЕННИКАХ (ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ) Анотація   PDF
Аліна Сергіївна Гусєва
 
№ 28 (2017) Проблеми статусу часток як частини мови в болгарському і в російському мовознавстві Анотація   PDF (Русский)
І. М. Златєв
 
№ 28 (2017) Простір у болгарській картині світу Анотація   PDF (Русский)
В. О. Колесник
 
№ 26 (2016) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСОЦІАТИВНО- ВЕРБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЛЕКСЕМ ВЛАДА ТА ВЛАСТЬ Анотація   PDF
Г. С. ЯРОЦЬКА, О. С. ЄДЕР
 
№ 22 (2014) РЕГІОНАЛЬНА МОВНА КАРТИНА СВІТУ НОСІЇВ РОСІЙСЬКИХ ОСТРІВНИХ ГОВІРОК ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF (Русский)
Людмила Федорівна Баранник
 
№ 20 (2013) РЕЦЕПЦІЯ ПОЕТА: ЛІНГВОІМАГОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF (Русский)
Людмила Петрівна Іванова
 
№ 21 (2014) РИТУАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СЕМІОТИКА ІНАВГУРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА Анотація   PDF
Людмила Іванівна Стрій
 
№ 20 (2013) РОЗВИТОК ІДЕЙ ПРОФЕСОРА Т. О. ТУЛІНОЇ ПРО СИСТЕМУ СПОСОБІВ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ПОРІВНЯЛЬНИХ ВІДНОСИН В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF (Русский)
Олександр Володимирович Петров
 
226 - 250 з 334 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>