Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 21 (2014) Г. С. Яроцкая. Аксиогенез экономического сознания в русской лингвокультуре : [монография] / Галина Сергеевна Яроцкая. — Одесса : Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, 2013. — 552 с. Анотація   PDF (Русский)
Володимир Iллiч Карасик
 
№ 23 (2015) СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА РУССКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ Анотація   PDF (Русский)
Євгеній Миколайович СТЕПАНОВ
 
№ 28 (2017) Ad fontеs: формування естетичної платформи у творчості М. Зерова і М. Рильського Анотація   PDF
І. І. Вакулик, О. Ю. Балалаєва
 
№ 20 (2013) HОВЕ У МОВІ ПЕРІОДИКИ ТА ОКАЗІОНАЛЬНОМУ СЛОВОТВОРЕННІ Анотація   PDF (Русский)
Антоніна Дмитрівна Юдіна
 
№ 22 (2014) «YES » ТА «NO»: ЕПІСТЕМІЧНА МОДАЛЬ НІСТЬ ЧИ СМИСЛОВА ПАМ’ЯТЬ? Анотація   PDF (English)
Ірина Борисівна Морозова
 
№ 22 (2014) «ІМПЕРАТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ» В ОНОМАСТИЦІ (ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) Анотація   PDF (Русский)
Ольга Миколаївна Скляренко
 
№ 22 (2014) «БАЙДУЖІСТЬ, ІЗ ЯКОЇ ТЧЕТЬСЯ ТКАНИНА ЖИТТЯ»: «СЕРЕДНЯ ЛЮДИНА», СУБ’ЄКТ ПОВСЯКДЕННОСТІ Анотація   PDF (Русский)
Олена Володимирівна Кардашова
 
№ 27 (2017) «ВИ МЕНЕ НЕВІРНО ЗРОЗУМІЛИ»: ІМПЛІКАЦІЯ ТА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ЯК ОПЕРАЦІЇ З ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ У ПРОЦЕСІ КОМУНІКАЦІЇ Анотація   PDF (Русский)
Ірина Борисівна МОРОЗОВА
 
№ 27 (2017) «КОНАРМІЯ» ІСААКА БАБЕЛЯ В РАМКАХ ФОРМАТУ «ВЕЛОНІЧ» Анотація   PDF (Русский)
Сергій Олександрович НІКІТІН, Марина Юріївна АВДОНІНА, Наталія Іванівна ЖАБО, Марія Олександрівна НІКІТІНА
 
№ 22 (2014) ЄВРОПЕЙСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ XVIII ст. Анотація   PDF (Русский)
Галина Сергіївна Яроцька
 
№ 23 (2015) ІДІОЛЕКТНА НОМІНАЦІЯ ОСОБИ В РОСІЙСЬКОМУ ЕПІСТОЛЯРНОМУ ЖАНРІ (НА МАТЕРІАЛІ ЛИСТІВ О. С. ПУШКІНА ТА М. Ю. ЛЕРМОНТОВА) Анотація   PDF (Русский)
Вікторія Юріївна ПИСЬМИЧЕНКО, Тетяна Федорівна ШУМАРІНА
 
№ 22 (2014) ІДІОМАТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ У ПОСТМОДЕРНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Марія Юріївна Столяр
 
№ 26 (2016) ІДЕОНІМІЙНИЙ СЕКТОР ПОЕТОНІМОСФЕРИ САГИ С. МЕЙЕР «TWILIGHT» Анотація   PDF
О. Ю. КАРПЕНКО, В. В. СЕРЕБРЯКОВА
 
№ 25 (2016) ІКОНІЧНІ ЛОГОГРАМИ ШУМЕР І ТАМГА-ЗНАКИ, ПЕТРОГЛІФИ ЄВРАЗІЙСЬКИХ КОЧІВНИКІВ Анотація   PDF (Русский)
А. К. КАИРЖАНОВ
 
№ 25 (2016) ІМЕННИКОВІ ЗАЙМЕННИКИ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРКАХ МЕЖИРІЧЧЯ ДНІСТРА І ДУНАЮ Анотація   PDF
А. О. КОЛЕСНИКОВ
 
№ 20 (2013) ІМПЛІКАТУРИ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СПОНУКАЛЬНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ Анотація   PDF
Олена Сергіївна Шаталіна
 
№ 28 (2017) Інвективний простір у романі І. Франка «Перехресні стежки» Анотація   PDF
С. В. Форманова
 
№ 22 (2014) ІНВЕКТОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ФЕНОМЕНІВ Анотація   PDF (Русский)
Ельвіра Петрівна Лаврик
 
№ 21 (2014) ІНДЕКСАЛЬНО-МЕТОНІМІЧНИЙ ПРИНЦИП РЕЦЕПЦІЇ ТЕКСТУ Анотація   PDF (Русский)
Вікторія Андріївна Романенко, Антоніна Олександрівна Іон
 
№ 24 (2015) ІННОВАЦІЙНІ СУФІКСАЛЬНІ СУБСТАНТИВНІ ДЕРИВАТИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ В ПОЕТИЧНОМУ ІДІОМОВЛЕННІ МИХАЙЛА СТРЕЛЬБИЦЬКОГО Анотація   PDF
Надія Дмитрівна ДИХТЯР
 
№ 28 (2017) Інтегративний підхід у вивченні категорій становості й аспектуальності: лінгвістичний і філософський аспект. Соціолінгвістичний експеримент Анотація   PDF
Г. М. Труба
 
№ 24 (2015) ІНТЕГРОВАНІСТЬ ВЕРБАЛІЗОВАНИХ КОНЦЕПТІВ-АРХЕТИПІВ AIR І EARTH: ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF (Русский)
Ольга Сергіївна ГРІНЬКО
 
№ 26 (2016) ІНТЕНСИВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF (English)
Л. В. СІЗОВА
 
№ 21 (2014) ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ Анотація   PDF (Русский)
Ева Вненк
 
№ 28 (2017) Інтеракція тропів у прозі А. Бєлого Анотація   PDF (Русский)
І. Д. Гажева
 
1 - 25 з 334 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>