Історія журналу

Науковий журнал «Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства» (ISSN 2307-4558 – друкована версія; ISSN 2414-9489 – онлайн версія) було засновано в 1993 році в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Свідоцтво про реєстрацію в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України КВ № 8932 від 6.07.2004 р. Постановою президії ВАК України № 1-05 / 6 від 12.06.2002 р. журнал «Мова» введено до переліку № 10 наукових фахових видань України. Перереєстрований Наказом Міністерства освіти та науки України № 1328-05/8 від 21.12.2015 р. З 2014 р. журнал «Мова» індексується в польській міжнародній наукометричній системі Index Copernicus за 2016 р.: ICV 68,55, Standard Value : 6.75), а з 2016 року – в Науковій електронній бібліотеці eLIBRARY.RU. Журнал Також представлено в каталозі Ulrich’s Periodicals Directory пошуковій системі Google Scholar та базі даних Directory of Research Journals Indexing (DRJI). Бере участь в українських проектах «Наукова періодика України» та Ukrainian Scientific Journals (USJ). Входить до бібліометричних інформаційних баз «Україніка наукова» та Scientific Periodicals in National Library of Ukraine Vernadsky. Зміст статей журналу відображено у випусках українського реферативного журналу «Джерело». У складі редколегії журналу авторитетні вчені України, Росії, Білорусії, Казахстану, Польщі, Болгарії, Німеччини, Франції, Китаю, Ірану. Засновником журналу був його перший головний редактор член-кореспондент НАН України проф. Ю.О. Карпенко. Нині редактором є доктор філол. наук Є. М. Степанов.

Зараз журнал «Мова» видається 2 рази на рік. У журналі представлено дослідження актуальних теоретичних і прикладних проблем лінгвістики на матеріалі різних мов. Крім статей українською та російською мовами, журнал приймає до незалежного редагування та друку статті на інших слов'янських і неслов'янських мовах. У журналі друкуються також рецензії на видані наукові монографії, збірники, підручники та навчальні посібники, що стосуються вивчення мов.

При підготовці статей до опублікування застосовується методика «сліпого» рецензування.